Programsko financiranje javnih visokih učilišta u ak. g. 2018./2019. - 2021./2022.

Odlukom Vlade Republike Hrvatske o programskom financiranju javnih visokih učilišta u ak. g. 2018./2019. - 2021./2022. utvrđuje se četverogodišnji način i iznos sredstva za programsko financiranje nastavne, znanstvene i umjetničke djelatnosti javnih visokih učiliša te prava redovitih studenata na punu subvenciju participacije u troškovima studija.

Ciljevi programskog financiranja nastavne, znanstvene i umjetničke djelatnosti su:
  1. Relevantnost u odnosu na sadašnje i buduće potrebe tržišta rada te razvoja gospodarstva i društva, učinkovitosti i internacionalizacije visokog obrazovanja
  2. Izvrsnost znanstvenog i umjetničkog rada
  3. Znanost, umjetnost i visoko obrazovanje kao pokretači promjena u društvu i gospodarstvu.

Programsko financiranje nastavne, znanstvene i umjetničke djelatnosti sastoji se od temeljnog financiranja i financiranja temeljenog na rezultatima.

Za provedbu ove odluke osigurat će se sredstva u ukupnom iznosu od 1.805.000.000,00 kuna.

Odluka je objavljena u Narodnim novinama, broj 87/2018. od 28. rujna 2018. godine i dostupna je na poveznici.

Stranica | Odluke | Visoko obrazovanje