Javna nabava

Sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi („NN” broj 120/16 dalje u tekstu: ZJN 2016) objavljujemo da postoji gospodarski subjekt:
TOMIS d.o.o., Varaždin, OIB: 05963033942 s kojim Ministarstvo znanosti i obrazovanja kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu odredbi glave III., poglavlja 8. ZJN 2016.

Osoba odgovorna za koordinaciju ustrojstvenih jedinica u procesu nabave roba, radova i usluga iz nadležnosti Ministarstva

Osoba odgovorna za koordinaciju uspostave procesa nabave roba, radova i usluga iz nadležnosti Ministarstva zadužena je za koordinaciju:
 
  • donošenja i ažuriranja Plana nabave i Plana potreba,
  • izrade i ažuriranja Internog akta i ostalih internih procedura koje uređuju procese nabave roba, radova i usluga,
  • prikupljanja i ažuriranja podataka o sklopljenim ugovorima o javnoj nabavi i okvirnim sporazumima te njihovom izvršenju,
  • ostalih procesa koje proizlaze iz obveze objedinjavanja procesa nabave roba, radova i usluga na razini Ministarstva.

Kontakt podaci osobe zadužene za koordinaciju uspostave procesa nabave roba, radova i usluga iz nadležnosti Ministarstva:
mr. sc. Goran Kolarić
Donje Svetice 38, Zagreb
Telefon: +385 1 4569 059