Odluka o poništenju javnog poziva za izbor kandidata za članove Radne skupine za izradu Nacrta prijedloga Kurikuluma za osnovno obrazovanje odraslih

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr
 
KLASA: 602-07/20-04/00004
URBROJ: 533-05-20-0008
 
Zagreb, 10. srpnja 2020.
Na temelju Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije (Narodne novine, br. 124/14), Cilja 3., Mjere 3.2.2. u poglavlju: Obrazovanje odraslih, Javnog poziva za izbor kandidata za članove Radne skupine za izradu Nacrta prijedloga Kurikuluma za osnovno obrazovanje odraslih (KLASA: 602-07/20-04/00004, URBROJ: 533-05-20-0001) od 23. siječnja 2020. godine, ministrica znanosti i obrazovanja donosi
 
ODLUKU O PONIŠTENJU JAVNOG POZIVA
za izbor kandidata za članove Radne skupine za izradu Nacrta prijedloga Kurikuluma za osnovno obrazovanje odraslih
 
Članak I.
 
Poništava se JAVNI POZIV za izbor kandidata za članove Radne skupine za izradu Nacrta prijedloga Kurikuluma za osnovno obrazovanje odraslih (KLASA: 602-07/20-04/00004, URBROJ: 533-05-20-0001), koji je objavljen 23. siječnja 2020. godine na službenoj stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja (https://mzo.gov.hr/).
 
Članak II.
 
Ova odluka bit će objavljena na službenoj stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja.
 
Članak III.
 
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
Obrazloženje
 
Javnom pozivu odazvalo se 13 stručnjaka, od kojih je samo troje dostavilo potpunu dokumentaciju. U točki VII. Javnog poziva navedeno je da ministrica znanosti i obrazovanja može, ako se ne javi dovoljan broj kandidata, imenovati dodatne članove koji ispunjavaju uvjete. S obzirom na mali broj prijavljenih stručnjaka, nakon 20. veljače 2020. godine pristupilo se pozivanju kandidata koji bi bili imenovani u Radnu skupinu na temelju točke VII., no niti na taj način nije prikupljen dovoljan broj kandidata. 
 
Nadalje, radi nemogućnosti organiziranja i provedbe posebnih oblika rada bez ugrožavanja zdravlja sudionika Radne skupine i drugih dionika u provedbi i organizaciji radionica i radnih sastanaka u kalendarskoj godini 2020. zbog epidemije bolesti COVID-19, uzrokovane virusom SARS-CoV-2 te mjera Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, odlučeno je kao u izreci ove odluke.
 
 
MINISTRICA
prof. dr. sc. Blaženka Divjak

 
Dostaviti:
 
1. Javna WEB adresa Ministarstva znanosti i obrazovanja (mzo.gov.hr)
2. Pismohrana, ovdje.