HITNI KONTAKTI


Kabinet ministra
Telefon: +385 1 4569 000
kabinet@mzo.hr

Odnosi s javnošću
Telefon: +385 1 4569 062
uzoj@mzo.hr

Glavno tajništvo
Telefon: +385 1 4569 059
glavnotajnistvo@mzo.hr

Uprava za znanost i tehnologiju
Telefon: +385 1 4594 341
znanost@mzo.hr

Uprava za visoko obrazovanje
Telefon: +385 1 4569 041
visokoobrazovanje@mzo.hr

Uprava za odgoj i obrazovanje
Telefon: +385 1 4569 010
odgojiobrazovanje@mzo.hr

Uprava za potporu i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja
Telefon: +385 1 4594 461
standardistrategije@mzo.hr

Samostalni sektor za inspekcijski nadzor
Telefon: +385 1 4594 410
Telefon: +385 1 4594 418
prosvjetnainspekcija@mzo.hr

Služba prosvjetne inspekcije - Područna jedinica u Splitu
Telefon: +385 21 490 041
prosvjetnainspekcija-split@mzo.hr

Služba prosvjetne inspekcije - Područna jedinica u Rijeci
Telefon: +385 51 338 755
prosvjetnainspekcija-rijeka@mzo.hr

Služba prosvjetne inspekcije - Područna jedinica u Osijeku
Telefon: +385 31 283 733
prosvjetnainspekcija-osijek@mzo.hr

Samostalni sektor za pravne poslove
Telefon: +385 1 4569 008
pravniposlovi@mzo.hr

Samostalni sektor za nacionalne manjine
Telefon: +385 1 4594 255

Samostalna služba za koordinaciju politika, europskih poslova i međunarodnu suradnju
Telefon: +385 1 4594 359

Samostalna služba za unutarnju reviziju
Telefon: +385 1 4569 090