Nacionalna vijeća, stručna i radna tijela i povjerenstva

Na temelju Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju osnovana su razna stručna tijela koja pridonose razvoju i kvaliteti znanstvene djelatnosti i sustava znanosti u Republici Hrvatskoj.

Najviše stručno tijelo u Republici Hrvatskoj je Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj koje brine za razvitak i kvalitetu cjelokupne znanstvene djelatnosti i sustav znanosti, visokog obrazovanja i tehnološkog razvoja u Republici Hrvatskoj te, između ostaloga, imenuje područna znanstvena i umjetnička vijeća i matične odbore iz redova istaknutih znanstvenika, umjetnika i profesora.

Savjet za financiranje znanosti i visokog obrazovanja je stručno tijelo Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj važno za utvrđivanje kriterija za raspodjelu proračunskih sredstava za znanstvenu djelatnost i visokog obrazovanja i praćenje istih.

Najviše savjetodavno i stručno tijelo za promicanje etičkih načela i vrijednosti u znanosti i visokom obrazovanju, u poslovnim odnosima i u odnosima prema javnosti te u primjeni suvremenih tehnologija i u zaštiti okoliša je Odbor za etiku u znanosti i visokom obrazovanju, a imenuje ga Hrvatski sabor na prijedlog Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskog sabora.

Povjerenstvo za znanstveno - izdavačku djelatnost i Povjerenstvo za znanstvene skupove i znanstvene udruge predstavljaju savjetodavna stručna tijela ministra u provođenju javnih poziva za financijsku potporu znanstveno - izdavačkoj djelatnosti, organizaciji znanstvenih i znanstveno-stručnih skupova i škola, radu znanstvenih i znanstveno-stručnih udruga i programa popularizacije znanosti.
 

Nacionalno vijeće za odgoj i obrazovanje

Sve informacije o Nacionalnom vijeću za odgoj i obrazovanje, o njegovom radu i aktivnostima možete pogledati na zasebnim Internet stranicama Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje.