Drugi projekt tehnologijskoga razvoja (STP II)

Vlada Republike Hrvatske koristi zajam u iznosu od 20 milijuna eura od Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za provedbu Drugog projekta tehnologijskoga razvoja (STP II), koji je započeo 31. srpnja 2013. i trajat će do 30. travnja 2020. godine.

Uz STP II, Ministarstvo znanosti i obrazovanja (MZO) ima cilj unaprijediti apsorpciju EU fondova u području istraživanja i razvoja jačanjem kapaciteta odabranih ustanova te poticanjem potražnje/potrebe za tim fondovima u poslovnoj i znanstveno-istraživačkoj zajednici.

STP II je, kao novi projekt, nastavak prethodnoga Hrvatskog projekta tehnologijskoga razvoja (STP) koji je uspješno završen 31. svibnja 2011. Nakon Projekta tehnologijskoga razvoja postojala je potreba za dodatnim projektom koji će pomoći Hrvatskoj da premosti postojeći jaz u financiranju istraživanja i razvoja do potpune raspoloživosti strukturnih fondova EU-a te koji bi pomogao znanstveno-istraživačkim ustanovama u pripremi za uspješnu apsorpciju EU fondova u svojem području djelovanja.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske odgovorno je za provedbu i koordinaciju STP II te koristi STP II sredstva za:
 
  • nastavak aktivnosti koje su već započete u sklopu STP projekta
  • uvođenje novih aktivnosti koje su usmjerene na (i) poboljšanje znanstveno-istraživačkog sustava u Hrvatskoj te (ii) jačanje apsorpcijskog kapaciteta za korištenje strukturnih fondova EU-a
  • razrađeno i detaljno planiranje, pripremanje te upravljanje projektom.

U ugovaranju, planiranju i provedbi projektnih aktivnosti Ministarstvo znanosti i obrazovanja surađuje s Ministarstvom financija te Svjetskom bankom. Ministarstvo financija je u ime Vlade RH zaduženo za praćenje projekta te u Ugovoru o zajmu predstavlja Republiku Hrvatsku.

Drugi projekt tehnologijskoga razvoja sastoji se od sljedećih komponenti:
 
Dio A: Izgradnja kapaciteta za apsorpciju fondova EU-a
Dio B: Programi istraživanja i inovacija.

Vezano uz spajanje agencija HAMAG-INVEST i BICRO 9. svibnja 2014. te prebacivanje Fonda Jedinstvo uz pomoć znanja (UKF) u Hrvatsku zakladu za znanost (HRZZ), STP II je prošao proces restrukturiranja Projekta koji je završio potpisivanjem Dodatka Ugovoru o zajmu 25. veljače 2015.

Vezano uz prvo restrukturiranje, na temelju Zaključka Vlade RH, u cilju osiguravanja održivosti znanstveno-istraživačkih inovacijskih programa HAMAG-BICRO i UKF-a i kvalitetne pripreme infrastrukturnih R & D projekata (O-ZIP, HR-ZOO, CALT) za prijavu za financiranje putem ERDF-a u sklopu Operativnoga programa „Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.“, STP II je prošao proces drugog restrukturiranja Projekta koji je završio potpisivanjem Dodatka br. 2 Ugovoru o zajmu 13. travnja 2017. godine.

S obzirom na to da su ostvarene uštede u sredstvima zajma, omogućeno je financiranje dodatnog poziva Programa provjere inovativnog koncepta za privatni sektor (PoC private) te programa „Povezivanje znanstvenika i stručnjaka“. Navedeno je ostvareno trećim restrukturiranjem Projekta koje je završilo potpisivanjem Dodatka br. 3 Ugovoru o zajmu 17. listopada 2018. godine.

HAMAG-BICRO i HRZZ kroz UKF odgovorni su za podfinanciranje njihovih potkomponenti u sklopu komponente B.

MZO je odgovoran za komponentu A i druge aktivnosti tehničke pomoći projekta.

Ministrica znanosti i obrazovanja imenovala je pomoćnika ministrice gosp. Stipu Mamića za koordinatora projekta (voditelja zajma), a državnoga tajnika dr. sc. Tomu Antičića za njegova zamjenika.

MZO je uspostavio Jedinicu za provedbu projekta (PIU). PIU je odgovoran za vođenje projekta i praćenje provedbe, uključujući nabavu, financijsko upravljanje, nadzor, evaluaciju i izvještavanje.