Poziv na razgovor s Komisijom vezan uz objavljeni Javni natječaj za prijam u državnu službu u Ministarstvo znanosti i obrazovanja u Narodnim novinama, broj 124/19, od 18. prosinca 2019. godine

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

KLASA: 112-01/19-01/00345
URBROJ: 533-02-20-0017
Zagreb, 19. veljače 2020.
POZIV NA RAZGOVOR S KOMISIJOM - INTERVJU
vezan uz objavljeni
Javni natječaj za prijam u državnu službu u Ministarstvo znanosti i obrazovanja
u Narodnim novinama, broj 124/19, od 18. prosinca 2019. godine,
na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja dana 19. prosinca 2019. godine
na web stranici Ministarstva uprave dana 19. prosinca 2019. godine

Razgovor s Komisijom - intervju kandidata prijavljenih na Javni natječaj za prijam u državnu službu u Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Glavno tajništvo
Sektor za financijske poslove
Služba za kapitalne investicije i računovodstvo
Odjel za kapitalne investicije i decentralizirane funkcije
  • 3. radno mjesto I. vrste - viši stručni savjetnik (2.2.2.2.2.)

Uprava za znanost i tehnologiju
Sektor za znanstveni sustav i tehnološki razvoj
Služba za razvoj istraživačkih i inovacijskih programa i transfer tehnologije
Odjel za pripremu, praćenje i provedbu znanstvenih i tehnologijskih programa
  • 4. radno mjesto I. vrste - viši stručni savjetnik (3.1.2.2.2.)

Uprava za potporu i unaprjeđenje sustav odgoja i obrazovanja
Sektor za zajedničke poslove i programe
Služba za posebne programe i strategije
  • 5. radno mjesto I. vrste - stručni savjetnik za udruge (6.1.1.3.)

Samostalni sektor za inspekcijski nadzor
Služba prosvjetne inspekcije - Zagreb
  • 6. radno mjesto I. vrste - stručni suradnik (7.1.4.)

koji su zadovoljili na testiranju, te postigli najbolje rezultate na testiranju, održati će se u četvrtak, 27. veljače 2020. godine, u 10.00 sati, u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, Zagreb, Donje Svetice 38.

Komisija u razgovoru s kandidatima/kinjama utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata/kinja za rad u državnoj službi te rezultate u njihovu dosadašnjem radu.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja