Objava rang-lista studenata koji su ostvarili pravo na državne stipendije za posebne skupine studenata u akademskoj godini 2019./2020. na temelju prihvaćenih primjedbi i snižavanja praga (4. krug)

Zagreb, 20. veljače 2020. godine

Provedbom javnoga Natječaja za dodjelu državnih stipendija za posebne skupine studenata u akademskoj godini 2019./2020. (u skladu s osiguranim sredstvima u Državnome proračunu) redovitim studentima visokih učilišta u Republici Hrvatskoj (Klasa: 604-01/19-01/00013, Urbroj: 533-04-19-0010 od 14. listopada 2019. godine), Ministarstvo znanosti i obrazovanja dodjeljuje 400 državnih stipendija.

Rang-liste

Na temelju liste kandidata kojima je prihvaćena primjedba i snižavanje praga u 4. krugu dodjele državnih stipendija za posebne skupine studenata i u skladu s Odlukom o dodjeli državnih stipendija za posebne skupine studenata na temelju prihvaćenih primjedbi i snižavanja praga, Povjerenstvo za provedbu javnog Natječaja za dodjelu državnih stipendija za posebne skupine studenata u akademskoj godini 2019./2020. utvrdilo je novu rang-listu za kategoriju 1 - redoviti studenti studijskih programa za deficitarna zanimanja s naglaskom na deficitarne nastavničke studijske programe, a ostale su nepromijenjene.

Pravo na državnu stipendiju za posebne skupine studenata na temelju prihvaćenih primjedbi i snižavanja praga ostvarili su sljedeći studenti (obavještavamo studente da su rang-liste pretražive po imenu i prezimenu te studenti mogu pronaći svoje mjesto na rang-listi kategorije stipendije za koju su se prijavili):
Pozivaju se studenti koji su ostvarili uvjete za dodjelu državne stipendije za posebne skupine studenata u akademskoj godini 2019./2020. u 4. krugu dodjele državne stipendije za posebne skupine studenata da u roku od sedam (7) dana od dana objave rang-lista (najkasnije do 27. veljače 2020. godine u 12 sati) preko poveznice dostavljene na e-mail, naveden prilikom prijave, pristupe aplikaciji za prijavu državnih stipendija za posebne skupine studenata, unesu IBAN žiroračuna i potvrde prihvaćanje Uvjeta stipendiranja.

Upisani broj žiroračuna mora biti u IBAN formatu, duljine 21 znak (HRxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), s vodećim tekstom HR. Isto tako, svi znakovi iza vodećeg teksta HR moraju biti brojevne vrijednosti (znamenke 0-9, bez crtica, razmaka i drugih znakova). Prihvaćanje Uvjeta stipendiranja smatra se činom sklapanja ugovora.

Studenti čiji su računi pod ovrhom trebaju u Fini otvoriti zaštićeni račun koji će prijaviti svojoj matičnoj banci. Banka kontaktira Finu i provjerava uplatitelja. Studenti prilikom otvaranja zaštićenog računa trebaju prijaviti OIB Ministarstva financija: 18683136487.