Objava rang-lista kandidata kojima je prihvaćen prigovor na rezultate natječaja za dodjeljivanje državnih stipendija za akademsku godinu 2019./2020. i rang-liste kandidata na temelju snižavanja praga

Na temelju rezultata javnoga Natječaja za dodjelu 10.000 državnih stipendija za akademsku godinu 2019./2020. (sukladno osiguranim sredstvima u Državnome proračunu i sredstvima osiguranim u Europskome socijalnom fondu u sklopu Operativnoga programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.“) redovitim studentima visokih učilišta u Republici Hrvatskoj (Klasa: 604-01/19-01/00018, Urbroj: 533-04-19-0001) od 14. listopada 2019. godine te na temelju prihvaćenih prigovora i snižavanja praga, Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje rang-liste studenata koji su ostvarili uvjete za dodjelu državne stipendije.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja zaprimilo je 365 prigovora na rezultate Natječaja za dodjeljivanje državnih stipendija za akademsku godinu 2019./2020.

Povjerenstvo za provedbu javnoga natječaja za dodjelu državnih stipendija prihvatilo je 31 prigovor.

Pravo na državnu stipendiju na temelju prihvaćenih prigovora ostvarili su sljedeći studenti:

  1. Rang-lista studenata s prihvaćenim prigovorom i ostvarenim pravom na državnu stipendiju s prebivalištem u RH za E kategoriju
  2. Rang-lista studenata s prihvaćenim prigovorom i ostvarenim pravom na državnu stipendiju s prebivalištem izvan RH za E kategoriju
  3. Rang-lista studenata s prihvaćenim prigovorom koji nisu ostvarili pravo na državnu stipendiju s prebivalištem u RH za E kategoriju
  4. Rang-lista studenata s prihvaćenim prigovorom koji nisu ostvarili pravo na državnu stipendiju s prebivalištem izvan RH za E kategoriju.

Pravo na državnu stipendiju na temelju snižavanja praga ostvarili su sljedeći studenti:

1. Rang-lista studenata s ostvarenim pravom na državnu stipendiju na temelju promjene praga s prebivalištem u RH za E kategoriju

Uvjete za dodjelu državne stipendije u kategoriji E ostvarili su studenti s prebivalištem u RH s ostvarenih 750 bodova i prihodima po članu kućanstva manjim od 1.452,67 kn.

2. Rang-lista studenata s ostvarenim pravom na državnu stipendiju na temelju promjene praga s prebivalištem izvan RH za E kategoriju

Uvjete za dodjelu državne stipendije nakon prigovora u kategoriji E ostvarili su studenti s prebivalištem izvan RH s ostvarenih 1.850 bodova i prihodima po članu kućanstva manjim od 413,83 kn.

Pozivaju se svi studenti koji su ostvarili uvjete za dodjelu državne stipendije za akademsku godinu 2019./2020. da u roku od sedam (7) dana od dana objave (najkasnije do 17. siječnja 2020. godine u 12 sati) u Sustav državnih stipendija: https://drzavnestipendije.mzo.hr/, koristeći opciju „Izbornik“ na poveznici „Ostvareno pravo na stipendiju“, unesu IBAN žiroračuna i potvrde prihvaćanje Uvjeta stipendiranja.

Za unos IBAN-a i prihvaćanje Uvjeta stipendiranja u Sustav državnih stipendija (https://drzavnestipendije.mzo.hr/) studenti se trebaju prijaviti, kao i prilikom prijave na natječaj za državnu stipendiju, svojim AAI@EduHr korisničkim računima, koristeći opciju Prijava.

Upisani broj žiroračuna mora biti u IBAN formatu, duljine 21 znak (HRxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), s vodećim tekstom HR. Isto tako, svi znakovi iza vodećeg teksta HR moraju biti brojevne vrijednosti (znamenke 0-9, bez crtica, razmaka i drugih znakova). Prihvaćanje Uvjeta stipendiranja smatra se činom sklapanja ugovora.

Studenti čiji su računi pod ovrhom trebaju u Fini otvoriti zaštićeni račun koji će prijaviti svojoj matičnoj banci. Banka kontaktira Finu i provjerava uplatitelja. Studenti prilikom otvaranja zaštićenog računa trebaju prijaviti OIB Ministarstva financija: 18683136487.

Studenti kojima nije prihvaćen prigovor bit će obaviješteni elektroničkom poštom o razlogu neprihvaćanja u roku od sedam (7) dana od dana objave rezultata.