Obavijest o utvrđivanju rang-liste na temelju snižavanja praga Natječaja za dodjelu državnih stipendija za akademsku godinu 2019./2020. i rang-lista kandidata kojima je prihvaćen prigovor

Na temelju rezultata javnoga Natječaja za dodjelu 10.000 državnih stipendija za akademsku godinu 2019./2020. (sukladno osiguranim sredstvima u Državnome proračunu i sredstvima osiguranim u Europskome socijalnom fondu u sklopu Operativnoga programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.“) redovitim studentima visokih učilišta u Republici Hrvatskoj (Klasa: 604-01/19-01/00018, Urbroj: 533-04-19-0001) od 14. listopada 2019. godine te na temelju snižavanja praga i prihvaćenih prigovora, Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje rang-liste studenata koji su ostvarili uvjete za dodjelu državne stipendije.

  • Pravo na državnu stipendiju na temelju snižavanja praga ostvarili su sljedeći studenti:

1. Rang-lista studenata s ostvarenim pravom na državnu stipendiju na temelju promjene praga s prebivalištem u RH za E kategoriju

Uvjete za dodjelu državne stipendije u kategoriji E ostvarili su studenti s prebivalištem u RH s ostvarenih 750 bodova i prihodima po članu kućanstva manjim ili jednakim iznosu od 1.468,29 kn.


Povjerenstvo za provedbu javnoga Natječaja za dodjelu državnih stipendija naknadno je prihvatilo tri (3) prigovora zaprimljena u roku predviđenom za dostavu prigovora na rezultate Natječaja za dodjelu državnih stipendija za akademsku godinu 2019./2020.

  • Pravo na državnu stipendiju na temelju prihvaćenih prigovora ostvarili su sljedeći studenti:

2. Rang-lista studenata s prihvaćenim prigovorom i ostvarenim pravom na državnu stipendiju s prebivalištem u RH za E kategoriju


Pozivaju se svi studenti koji su ostvarili uvjete za dodjelu državne stipendije za akademsku godinu 2019./2020. da u roku od sedam (7) dana od dana objave (najkasnije do 5. veljače 2020. godine u 12 sati) u Sustav državnih stipendija: https://drzavnestipendije.mzo.hr/, koristeći opciju „Izbornik“ na poveznici „Ostvareno pravo na stipendiju“, unesu IBAN žiroračuna i potvrde prihvaćanje Uvjeta stipendiranja.

Za unos IBAN-a i prihvaćanje Uvjeta stipendiranja u Sustav državnih stipendija (https://drzavnestipendije.mzo.hr/) studenti se trebaju prijaviti, kao i prilikom prijave na natječaj za državnu stipendiju, svojim AAI@EduHr korisničkim računima, koristeći opciju Prijava.

Upisani broj žiroračuna mora biti u IBAN formatu, duljine 21 znak (HRxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), s vodećim tekstom HR. Isto tako, svi znakovi iza vodećeg teksta HR moraju biti brojevne vrijednosti (znamenke 0-9, bez crtica, razmaka i drugih znakova).

Prihvaćanje Uvjeta stipendiranja smatra se činom sklapanja ugovora.

Studenti čiji su računi pod ovrhom trebaju u Fini otvoriti zaštićeni račun koji će prijaviti svojoj matičnoj banci. Banka kontaktira Finu i provjerava uplatitelja. Studenti prilikom otvaranja zaštićenog računa trebaju prijaviti OIB Ministarstva financija: 18683136487.