Kontakti

Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Donje Svetice 38, 10000 Zagreb
Centrala: +385 1 4569 000
Faks: +385 1 4594 301

OIB: 49508397045
MB: 03271030

Pristupna točka
ePodnesak
RADNO VRIJEME
Dnevno radno vrijeme, u trajanju od 8 sati, počinje u periodu od 8.00 do 9.00 sati (klizno radno vrijeme), a završava u periodu od 16.00 do 17.00 sati.

UREDOVNO VRIJEME ZA RAD SA STRANKAMA
Uredovno vrijeme za rad sa strankama je svakog radnog dana, od ponedjeljka do petka, od 9.00 do 16.00 sati.
Kabinet ministra

Ministar

prof. dr. sc. Radovan Fuchs
Telefon: +385 1 4569 000
Faks: +385 1 4594 301
kabinet@mzo.hr

Državni tajnici

izv. prof. dr. sc. Ivana Franić
Telefon: +385 1 4569 041
Faks: +385 1 4594 305
DTPMHN@mzo.hr

Glavno tajništvo

Glavni tajnik Ministarstva

mr. sc. Goran Kolarić
Telefon: +385 1 4569 059
Faks: +385 1 4594 306
glavnotajnistvo@mzo.hr
 

Sektor za opće poslove i ljudske potencijale

Načelnica Sektora: Denis Simić
Telefon: +385 1 4594 206

Služba za imovinske i tehničke poslove te nabavu
Telefon: +385 1 4569 026

Služba za dokumentacijske i interne poslove
Voditelj Službe: Ivan Đuzel
Telefon: +385 1 4594 294
 
Služba za informacijsku infrastrukturu
Voditeljica Službe: Sandra Lukić
Telefon: +385 1 4594 533
 
Služba za ljudske potencijale
Voditeljica Službe: Arijana Blažek
Telefon: +385 1 4569 025
 
Sektor za financijske poslove

Načelnica Sektora: Mirela Zagorac
Telefon: +385 1 4569 021

Služba za rashode za zaposlene u sustavu osnovnog i srednjeg obrazovanja
Voditeljica Službe: Tanja Malinac
Telefon: +385 1 4594 200
 
Odjel za rashode za zaposlene u osnovnim školama
Voditeljica Odjela:
Telefon:
 
Odjel za rashode za zaposlene srednjim školama
Voditeljica Odjela: Dubravka Jurković Zajec
Telefon: +385 1 4594 205
 
Služba za kapitalne investicije i računovodstvo
Voditelj Službe: mr. sc. Petar Šokić
Telefon: +385 1 4594 277
 
Odjel za računovodstvo i knjigovodstveno-analitičke poslove
Voditeljica Odjela: Irena Josić
Telefon: +385 1 4594 244
 
Odjel za kapitalne investicije i decentralizirane funkcije
Voditelj Odjela:
Telefon:
 
Služba za proračun i financijsko upravljanje i kontrolu
Voditeljica Službe: Marijana Romić
Telefon: +385 1 4594 552

Uprava za znanost i tehnologiju

Pomoćnik ministra

Telefon: +385 1 4594 341
Faks: +385 1 4594 349
znanost@mzo.hr

Sektor za znanstveni sustav i tehnološki razvoj

Načelnica Sektora: Ivana Pavlaković
Telefon: +385 1 4594 542

Služba za upravljanje i unaprjeđenje znanstvenoistraživačke djelatnosti
Voditeljica Službe:
Telefon: 
 
Odjel za financiranje znanstvene djelatnosti i znanstvenih organizacija
Voditelj Odjela:
Telefon:
 
Odjel za poslovanje i popularizaciju znanosti i tehnologije
Voditeljica Odjela: Amalija Babić
Telefon: +385 1 4594 527
 
Služba za razvoj istraživačkih i inovacijskih programa i transfer tehnologije
Voditelj Službe: Slaven Mihaljević
Telefon: +385 1 4594 426
 
Odjel za pripremu, praćenje i provedbu znanstvenih i tehnologijskih politika
Voditeljica Odjela: Mirela Čokešić
Telefon: + 385 1 4594 209
 
Odjel za pripremu, praćenje i provedbu znanstvenih i tehnologijskih programa
Voditeljica Odjela: Jelena Ilić Dreven
Telefon: +385 1 4594 541

Sektor za programe i projekte Europske unije

Načelnica Sektora: Gabrijela Herceg Sarajlić
Telefon: +385 1 4594 380

Služba za programiranje i praćenje provedbe programa i projekata Europske unije
Voditeljica Službe: Ana Varjačić
Telefon: +385 1 4594 325
 
Odjel za programiranje
Voditeljica Odjela: Ira Bušelić
Telefon: +385 1 4594 417
 
Odjel za praćenje provedbe programa i projekata
Voditelj Odjela:
Telefon:
 
Služba za ugovaranje i financiranje projekata Europske unije
Voditeljica Službe: Iva Marić
Telefon: +385 1 4594 130
 
Odjel za ugovaranje projekata
Voditeljica Odjela: Mia Cahun
Telefon: +385 1 4594 456
 
Odjel za financiranje projekata
Voditeljica Odjela: Ana Jurišić
Telefon: +385 1 4594 517

Uprava za visoko obrazovanje

Pomoćnica ministra


Telefon:
Faks: +385 1 4594 305
visokoobrazovanje@mzo.hr

Sektor za upravljanje visokim učilištima i studentski standard

Načelnica Sektora: Kristina Ferara Blašković, dipl. ing.
Telefon: +385 1 4569 038

Služba za upravljanje visokim učilištima
Voditeljica Službe: Ružica Vučić
Telefon: +385 1 4594 436
 
Odjel za financiranje visokog obrazovanja i visokih učilišta
Voditeljica Odjela: Natalija Zorić
Telefon: +385 1 4594 262
 
Odjel za analizu i praćenje infrastrukturnih resursa visokog obrazovanja
Voditeljica Odjela: Sabina Kovačević Rajič
Telefon: +385 1 4594 329
 
Služba za državne stipendije i druge potpore studentima
Voditelj Službe: Davor Došlinec
Telefon: +385 1 4594 340
 
Odjel za državne stipendije i druge izravne potpore studentima
Voditeljica Odjela: Ivona Filipović
Telefon: +385 1 4594 544
 
Odjel za studentsko predstavljanje i neizravne potpore studentima
Voditelj Odjela: Branko Ptiček
Telefon: +385 1 4594 249

Sektor za razvoj visokog obrazovanja

Načelnica Sektora: Ana Tecilazić Goršić
Telefon: +385 1 4594 367

Služba za kvalitetu visokog obrazovanja
Voditeljica Službe: Barbi Svetec
Telefon: +385 1 4594 123
 
Odjel za osiguravanje i unaprjeđenje kvalitete visokog obrazovanja
Voditeljica Odjela: Svjetlana Tomić
Telefon: +385 1 4594 283
 
Odjel za Hrvatski kvalifikacijski okvir
Voditeljica Odjela: Josipa Češnovar
Telefon: +385 1 4594 467

Služba za strategiju i internacionalizaciju visokog obrazovanja
Voditeljica Službe: Loredana Maravić
Telefon: +385 1 4594 352

Odjel za internacionalizaciju visokog obrazovanja
Voditeljica Odjela: Ksenija Rukavina
Telefon: +385 1 4594 364
 
Odjel za strategiju i razvoj visokog obrazovanja
Voditeljica Odjela: Marina Crnčić Sokol
Telefon: +385 1 4569 043

Uprava za odgoj i obrazovanje

Pomoćnik ministra

Momir Karin, prof.
Telefon: +385 1 4569 010
Faks: +385 1 4594 304
odgojiobrazovanje@mzo.hr

Pomoćnik ministrice


Telefon: +385 1 4594 461
Faks: +385 4594 304
odgojiobrazovanje@mzo.hr

Sektor za rani, predškolski i osnovnoškolski odgoj i obrazovanje

Načelnica Sektora: Zdenka Čukelj
Telefon: +385 1 4594 284

Služba za rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Voditelj Službe: Alen Čuljak  
Telefon: +385 1 4594 363
 
Služba za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje
Voditeljica Službe: Nevenka Pašalić
Telefon: +385 1 4569 044
 
Odjel za opće poslove osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja
Voditeljica Odjela:
Telefon:
 
Odjel za razvoj sustava osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja
Voditeljica Odjela
Telefon:
 
Odjel za regulirane profesije
Voditeljica Odjela: Tanja Kukura
Telefon: +385 1 4569 071

Sektor za srednjoškolski odgoj i obrazovanje i obrazovanje odraslih

Načelnica Sektora: Ivana Pilko Čunčić
Telefon: +385 1 4594 404

Služba za strukovno obrazovanje
Voditeljica Službe: Andreja Uroić Landekić
Telefon: +385 1 4594 478
 
Odjel za promociju strukovnog obrazovanja
Voditeljica Odjela: Vesna Hrvoj-Šic
Telefon: +385 1 4594 482
 
Odjel za unaprjeđenje sustava strukovnog obrazovanja
Voditeljica Odjela: Višnja Maranić-Uremović
Telefon: +385 1 4594 588
 
Služba za srednjoškolski sustav odgoja i obrazovanja i obrazovanje odraslih
Voditeljica Službe: dr. sc. Verica Batur
Telefon: +385 1 4594 474
 
Odjel za gimnazije, umjetničko obrazovanje i učeničke domove
Voditeljica Odjela: Estera Šimić
Telefon: +385 1 4594 225
 
Odjel za obrazovanje odraslih
Voditeljica Odjela: Davorka Schmidt
Telefon: +385 1 4594 287

Uprava za potporu i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja

Pomoćnica ministra

Telefon: +385 1 4594 461
Faks: +385 1 4594 319
standardistrategije@mzo.hr

Sektor za zajedničke poslove i programe

Načelnik Sektora: Darko Tot
Telefon: +385 1 4594 446

Služba za posebne programe i strategije
Voditeljica Službe: Mara Plaza Leutar
Telefon: +385 1 4594 372
 
Služba za standard, darovite i djecu s teškoćama
Voditeljica Službe: Marijana Gojčeta
Telefon: +385 1 4594 252

Sektor za unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja

Načelnica Sektora: Katarina Grgec
Telefon: +385 1 4569 017

Služba za razvoj kurikula i udžbenike
Voditeljica Službe: Snježana Gernhardt
Telefon: +385 1 4594 447
 
Služba za osiguranje kvalitete i informacijsku potporu sustava odgoja i obrazovanja
Voditeljica Službe: Dubravka Špiranović Kanižaj
Telefon: +385 1 4594 479
 
Služba za programe i projekte Europske unije
Voditeljica Službe: Biljana Birač
Telefon: +385 1 4594 413
 
Odjel za pripremu programa Europske unije
Voditeljica Odjela: Jasminka Iveković
Telefon: +385 1 4594 442
 
Odjel za praćenje provedbe programa Europske unije
Voditeljica Odjela: Mirna Štajduhar
Telefon: +385 1 4569 052
 
Odjel za procjenu projekata iz fondova Europske unije
Voditeljica Odjela: Marinela Krešo Zelić
Telefon: +385 1 4569 079

Samostalni sektor za inspekcijski nadzor
  • Načelnica Samostalnog sektora: dr. sc. Marijana Kozarić Ciković
 
  • Služba prosvjetne inspekcije - Zagreb
    • Voditelj Službe:
    • Telefon: +385 1 4594 410
 
  • Služba prosvjetne inspekcije - Područna jedinica u Splitu
 
  • Služba prosvjetne inspekcije - Područna jedinica u Rijeci
 
  • Služba prosvjetne inspekcije - Područna jedinica u Osijeku
Samostalni sektor za pravne poslove

Načelnica Samostalnog sektora: Ivana Bulešić
Telefon: +385 1 4569 008
pravniposlovi@mzo.hr

Služba za opće pravne i normativne poslove
Voditeljica Službe: Marija-Ana Zovko Tomaš
Telefon: +385 1 4569 049
 
Odjel za opće pravne poslove
Voditelj Odjela: Ivan Đođo
Telefon: +385 1 4569 018
 
Odjel za normativne poslove
Voditeljica Odjela:
Telefon: 
 
Služba za upravne i sudske postupke i upravni nadzor
Voditeljica Službe: Mia Horvat
Telefon: +385 1 4594 389
 
Odjel za upravne i sudske poslove
Voditelj Odjela: Dean Mikulić
Telefon: +385 1 4594 466
 
Odjel za upravni nadzor
Voditeljica Odjela: Brankica Šulekić
Telefon: +385 1 4594 260

Samostalni sektor za nacionalne manjine
Načelnik Samostalnog sektora: Nandor Čapo
Telefon: +385 1 4594 255

Služba za obrazovanje na jeziku i pismu nacionalnih manjina
Voditelj Službe:
Telefon:
 
Služba za nacionalne programe, akcijske planove, međunarodne projekte i međunarodnu suradnju
Voditeljica Službe: Ana Kešina
Telefon: +385 1 4594 488
Samostalna služba za koordinaciju politika, europskih poslova i međunarodnu suradnju
Voditelj Samostalne službe: Staša Skenžić
Telefon: +385 1 4594 359

Odjel za koordinaciju i praćenje obrazovnih i znanstvenih politika
Voditelj Odjela:
Telefon:
 
Odjel za koordinaciju europskih poslova i međunarodnu suradnju
Voditeljica Odjela: Marija Crnić
Telefon: +385 1 4594 353
Samostalna služba za unutarnju reviziju
Voditeljica Samostalne službe: Marija Čenić
Telefon: +385 1 4569 090
Odnosi s javnošću
Novinarska pitanja
Telefon: +385 1 4569 062
Faks: +385 1 4594 301
uzoj@mzo.hr
Gdje smo:

Možda vas zanima i...