Razvoj visokog obrazovanja

Bolonjski proces

Republika Hrvatska pristupila je Bolonjskome procesu 2001. godine te je time pokrenula reforme u visokom obrazovanju koje su omogućile da visoko obrazovanje u Republici Hrvatskoj postane dio Europskoga prostora visokog obrazovanja.

Politika provedbe Bolonjskoga procesa kreira se deklaracijama i priopćenjima koje donose ministri na zajedničkim sastancima/konferencijama:

U razdoblju između ministarskih konferencija provedbu Bolonjskoga procesa nadgleda Bologna Follow-up Group (BFUG).
Predstavnik Republike Hrvatske u skupini za praćenje Bolonjskoga procesa (BFUG) je mr. sc. Ana Tecilazić Goršić.

Više informacija i dokumenata o Bolonjskome procesu i aktualnim događajima u Europskome prostoru visokog obrazovanja možete saznati na službenoj stranici European Higher Education Area and Bologna Process.
 

O projektima i inicijativama

EUROSTUDENT

Međunarodno istraživanje EUROSTUDENT o kvaliteti studentskoga života provodi se s ciljem prikupljanja podataka o socijalnoj dimenziji visokog obrazovanja u državama članicama Bolonjskoga procesa.

Republika Hrvatska prvi put se uključila u istraživanje EUROSTUDENT 2010. godine, a nositelj nacionalnoga istraživanja EUROSTUDENT za Republiku Hrvatsku je Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Cilj istraživanja je prikupiti podatke o demografskome profilu studentskoga tijela, socijalno-ekonomskome statusu studenata, troškovima koje studenti imaju za vrijeme studija, izvorima financiranja, zadovoljstvu studenata različitim aspektima studija, radu za vrijeme studija te o njihovim iskustvima i planovima za međunarodnu mobilnost.

Godine 2019. započeo je novi val istraživanja u sklopu EUROSTUDENTA VII.


EUROGRADUATE

Pilot-istraživanje o praćenju osoba s kvalifikacijom u Europi / European Graduate Survey provedeno je tijekom 2018. i 2019. godine pod vodstvom Europske komisije s ciljem provjere mogućnosti da se na razini Europske unije razvije sustav praćenja osoba s diplomom i stvore preduvjeti za razmjenu podataka o osobama koje su završile visoko obrazovanje.

Republika Hrvatska jedna je od osam zemalja koje su obuhvaćene ovim pilot-istraživanjem, a Ministarstvo znanosti i obrazovanja uključilo se u projekt kako bi steklo vrijedna međunarodna iskustva koja će pridonijeti uspješnijem razvoju nacionalnoga sustava praćenja osoba s kvalifikacijom.


ProjektEmphasis on developing and upgrading of competences for academic teaching - Educa-T“ Ministarstvo je provodilo u razdoblju 2016. - 2018. godine.

Cilj projekta usmjeren je na stvaranje preduvjeta za kvalitetnije učenje i podučavanje u visokom obrazovanju, razvijanje svijesti o važnosti kvalitete učenja i podučavanja u visokom obrazovanju.

Projekt je sufinanciran sredstvima iz programa Erasmus+ Europske unije.

Rezultat projekta je priručnik Razvijanje i unapređivanje kompetencija za poučavanje na visokim učilištima.


Inicijativa HEInnovate - okvir za razvoj inovativnoga i poduzetničkoga kapaciteta visokih učilišta zajednički provode Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) i Europska komisija.

Republika Hrvatska sudjeluje u Inicijativi od rujna 2017. godine.

Tijekom 2019. godine planira se dovršetak i prezentiranje Nacionalnoga HEInnovate izvješća s preporukama za unapređenje inovativnoga i poduzetničkoga duha u hrvatskome visokom obrazovanju.


Međunarodni projekt Focus on Automatic Institutional Recognition - FAIR provodio se u razdoblju od 2014. do 2017., a nositelj projekta bilo je Ministarstvo obrazovanja, kulture i znanosti Nizozemske.

Cilj mu je bio unaprijediti postupke akademskog priznavanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija u Europi uz ugradnju elemenata automatskog akademskog priznavanja.

Projekt je sufinanciran sredstvima iz programa Erasmus+ Europske unije.

Rezultat projekta je završno izvješće s preporukama za unapređenje postupaka akademskog priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija na visokim učilištima.


Projekt „Removing obstacles for cross-border cooperation - ROCCO“

Ministarstvo je provodilo u razdoblju 2014. - 2016. godine s ciljem potpore stvaranju zajedničkoga europskog prostora visokog obrazovanja, usredotočujući se na unapređenje uvjeta razvoja i akreditacije združenih studijskih programa te na stvaranje učinkovitije i uspješnije prekogranične suradnje.

Projekt je sufinanciran sredstvima iz programa Erasmus+ Europske unije.

Rezultat projekta su Smjernice za akreditaciju i provedbu združenih studija.

EPER
SIDERAL
Nacionalni plan za unaprjeđenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja
TRACER - Transparency of Croatian Qualifications for Enhanced Recognition
BSWE FORward
Ministarstvo znanosti i obrazovanja partner je na projektu BSWE FORward

Bolonja očima zainteresiranih dionika za snažniju budućnost Bolonjskog procesa - BSWE FORward (Bologna with Stakeholders Eyes For a Stronger Future of the Bologna Process) naziv je Eramus+ projekta za implementaciju Bolonjskog procesa koji vodi Europska studentska udruga (ESU). Glavni cilj projekta je provedba istraživanja i izrada novog izdanja serijske publikacije Bologna with Students Eyes (2020) u svrhu razvoja Bolonjskog procesa i Europskoga prostora visokog obrazovanja.

Bologna with Students Eyes (2020) bit će osma publikacija i predstavit će rezultate, zajedno s preporukama koje će biti napisane i raspravljene, kako bi se omogućilo zemljama da poduzmu daljnje akcije kojima bi provedba bolonjskih sporazuma bila uspješnija.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja partner je na projektu. Ostali partneri na projektu su Europsko udruženje sveučilišta (EUA), Europsko udruženje za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju (ENQA), Europsko udruženje visokoškolskih institucija (EURASHE), Nacionalna komisija za daljnje i visoko obrazovanje Malte (NCHE), Ministarstvo obrazovanja i znanosti Armenije (MOES).

Provedba projekta započela je u lipnju 2020. i trajat će do svibnja 2022.
Poziv stručnjacima zainteresiranim za rad na studiji Bologna with Students' Eyes (BWSE) - Rok: 24 srpnja 2020. do 16.00 sati