Državne stipendije

STIPENDIJE U SUSTAVU VISOKOG OBRAZOVANJA

Ministarstvo znanosti i obrazovanja dodjeljuje tri vrste državnih stipendija za redovite studente visokih učilišta u Republici Hrvatskoj: državne stipendije studentima u STEM područjima znanosti, državne stipendije studentima na temelju socio-ekonomskoga statusa i stipendije za posebne skupine studenata.
Državne stipendije za studente u STEM područjima znanosti
U skladu s Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti (Narodne novine, broj 78/2018.) pravo na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti imaju redoviti studenti hrvatski državljani i državljani Europske unije s prijavljenim boravkom u Republici Hrvatskoj koji imaju odobren status stranca na stalnome boravku u Republici Hrvatskoj i osobe sukladno Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, koji su upisani na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj na preddiplomske sveučilišne, integrirane preddiplomske i diplomske sveučilišne i preddiplomske stručne studije u STEM područjima znanosti.

Za dodjelu stipendija u STEM područjima znanosti ne provodi se natječaj te student ne dostavlja dokumentaciju, već Ministarstvo samo prikuplja podatke od visokih učilišta i Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja te kontaktira studente preko elektroničke pošte evidentirane u sustavu AAI@EduHr.

Prije samog kreiranja rang-lista studenti imaju određeno vrijeme za provjeru podataka na internetskoj stranici https://stemstipendije.mzo.hr/.

Projekt „Dodjela stipendija studentima u prioritetnim područjima (STEM)“ provodi se u sklopu Operativnoga programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020. te se ukupno dodjeljuje 3.400 stipendija godišnje.

Iznos stipendije je 1.200 kuna, a isplaćuje se mjesečno tijekom devet mjeseci.
Državne stipendije za studente nižeg socio-ekonomskog statusa
Na temelju Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju na temelju socio-ekonomskoga statusa (Narodne novine, broj 83/2018.) svake akademske godine provodi se javni natječaj za dodjelu državnih stipendija za studente nižega socio-ekonomskog statusa.

Pravo na državnu stipendiju imaju redoviti studenti hrvatski državljani i državljani Europske unije s prijavljenim boravkom u Republici Hrvatskoj koji imaju odobren status stranca na stalnome boravku u Republici Hrvatskoj i osobe sukladno Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, koji su upisani na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj:
 
a) na preddiplomskim sveučilišnim studijima, diplomskim sveučilišnim studijima, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, kratkim stručnim studijima, preddiplomskim stručnim studijima i specijalističkim stručnim studijima te
b) studenti s invaliditetom i studenti bez odgovarajuće roditeljske skrbi upisani na poslijediplomske sveučilišne studije.

Studenti se mogu natjecati za dodjelu državnih stipendija u sljedećim kategorijama:
 
  1. D-1 – studenti koji su djeca osoba poginulih, umrlih i nestalih pod okolnostima iz članaka 6., 7. i 8. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata te djeca mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata čije je oštećenje nastalo pod okolnostima iz članaka 6., 7. i 8. istog zakona, mirnodopski vojni i civilni invalidi rata čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz članaka 6., 7. i 8. istog zakona (prosječni mjesečni prihodi po članu obitelji ne smiju prelaziti 60% proračunske osnovice koja se utvrđuje svake godine odgovarajućim propisom);
  2. E – studenti slabijega socio-ekonomskog statusa (prosječni mjesečni prihodi po članu obitelji ne smiju prelaziti 65% proračunske osnovice koja se utvrđuje svake godine odgovarajućim propisom);
  3. P – studenti s invaliditetom i studenti koji su pod skrbništvom ili su kao djeca bili pod skrbništvom ili im je priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja ili im je kao djeci bilo priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja na temelju propisa iz područja socijalne skrbi, koji su upisani na poslijediplomske sveučilišne studije.

Aktualni natječaj za pojedinu akademsku godinu raspisuje se do 15. listopada, a studenti prijavu podnose ispunjavanjem elektroničkog obrasca na internetskoj stranici https://drzavnestipendije.mzo.hr/.

Sredstva za natječaj osigurana su u Državnome proračunu i Europskome socijalnom fondu (ESF) u sklopu Operativnoga programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020., odnosno projekta „Dodjela stipendija studentima nižega socio-ekonomskog statusa“.

Iznos stipendije je 1.200 kuna, a isplaćuje se mjesečno tijekom devet mjeseci.
Rok: 4. studenoga 2019.

objavljeno 4. prosinca 2019.
 
Državne stipendije za posebne skupine studenata
Na temelju Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju za posebne skupine studenata (Narodne novine, broj 74/2019.) od ove akademske godine (2019./2020.) provodi se javni natječaj za dodjelu državnih stipendija za posebne skupine studenata.

Sukladno navedenome Pravilniku pravo na državne stipendije imaju redoviti studenti hrvatski državljani, redoviti studenti državljani zemlje članice Europske unije s prijavljenim boravkom u Republici Hrvatskoj i redoviti studenti koji uživaju međunarodnu i privremenu zaštitu sukladno Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, koji su upisani na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj na preddiplomskim sveučilišnim studijima, diplomskim sveučilišnim studijima, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, kratkim stručnim studijima, preddiplomskim stručnim studijima i specijalističkim diplomskim stručnim studijima pod uvjetima određenim navedenim Pravilnikom.  
 
Studenti se mogu natjecati za dodjelu državnih stipendija u sljedećim kategorijama stipendija:
 
Kategorija 1- redoviti studenti studijskih programa za deficitarna zanimanja s posebnim naglaskom na deficitarne nastavničke studijske programe

Kategorija 2 - redoviti studenti osobe s invaliditetom

Kategorija 3 - redoviti studenti kategorizirani sportaši s valjanom kategorizacijom

Kategorija 4 - redoviti studenti kojima je kao djeci bilo priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja ili organiziranog stanovanja

Kategorija 5 - redoviti studenti koji su na muzičkim ili umjetničkim akademijama u Republici Hrvatskoj – daroviti mladi umjetnici

Kategorija 6 - redoviti studenti bez oba roditelja

Kategorija 7 - redoviti studenti roditelji.


Natječaj za akademsku godinu raspisuje ministrica do 15. listopada, a studenti prijavu podnose ispunjavanjem elektroničkog obrasca na mrežnoj stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Sredstva za natječaj osigurana su u Državnome proračunu.

Iznos stipendije je 1.200,00 kuna, a isplaćuje se mjesečno tijekom devet mjeseci - od listopada do lipnja.
       
Rok: 4. studenoga 2019. godine
Elektronički obrazac za prijavu je na poveznici: https://posebne.stipendije.eu/