Napredovanje i nagrađivanje odgojno-obrazovnih radnika


Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je u srpnju 2019. godine Pravilnik o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima (Narodne novine, br. 68/2019.).
Pravilnik je dostupan na poveznici: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_07_68_1372.html

U skladu s člankom 9. Pravilnika imenovano je Povjerenstvo za napredovanje na rok od tri godine, a Odluka o imenovanju dostupna je na poveznici.

Povjerenstvo za napredovanje pripremilo je Obrazac zahtjeva za napredovanje i objašnjenja kriterija vrednovanja stručno-pedagoškog rada navedenih u članku 8. Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima (Narodne novine, br. 68/2019.), kao i prijedlog smjernica za primjenu Okvira nacionalnoga standarda kvalifikacija za učitelje u osnovnim i srednjim školama prilikom napredovanja učitelja, stručnih suradnika i ravnatelja.

Obrazac zahtjeva za napredovanje dostupan je na poveznici, a objašnjenja kriterija vrednovanja stručno-pedagoškog rada su na poveznici. Pri procjeni uvjeta izvrsnosti može se koristiti Procjena uvjeta izvrsnosti koju treba priložiti u mapu Uvjeti izvrsnosti.

Smjernice za primjenu prilikom napredovanja učitelja, stručnih suradnika i ravnatelja možete vidjeti preko sljedećih poveznica:

a) Smjernice za primjenu Okvira nacionalnoga standarda kvalifikacija za učitelje
b) Smjernice za primjenu Okvira nacionalnoga standarda kvalifikacija za stručne suradnike
c) Smjernice za primjenu Okvira nacionalnoga standarda kvalifikacija za ravnatelje.

Snimku webinara na kojemu je Povjerenstvo objasnilo proceduru i kriterije napredovanja možete pogledati na sljedećoj poveznici: https://meduza.carnet.hr/index.php/media/watch/14108, a prezentacija je dostupna na poveznici.

Kako biste se što lakše snašli u proceduri napredovanja prema novom Pravilniku pripremili smo kraći dokument koji navodi sve korake u proceduri napredovanja. Možete ga pronaći na ovoj poveznici te u desnom stupcu.

Svi nastavnici, učitelji, stručni suradnici i odgajatelji koji su odabrani u zvanje savjetnika pozvani su da se jave na Otvoreni javni poziv za članove stručnih povjerenstava bez obzira do kad im zvanje traje.


18. lipnja 2020.

Objavljujemo drugu grupu odgovora na često postavljana pitanja u vezi napredovanja i nagrađivanja. Možete ih pročitati na ovoj poveznici.

Objavljujemo Pojašnjenja kriterija vrednovanja za nagrađivanje odgojno-obrazovnih radnika. Možete ih pročitati na ovoj poveznici.


(objavljeno 15. svibnja 2020.)

Javni poziv učiteljima, nastavnicima (nastavnicima, strukovnim učiteljima, suradnicima u nastavi i odgajateljima), stručnim suradnicima i ravnateljima u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima u Republici Hrvatskoj

Rok: 30. lipnja 2020.

JAVNI POZIV

 učiteljima, nastavnicima (nastavnicima, strukovnim učiteljima, suradnicima u nastavi i odgajateljima),
 stručnim suradnicima i ravnateljima u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima
 u Republici Hrvatskoj za nagrađivanje najuspješnijih odgojno-obrazovnih radnika


Na temelju Pravilnika o nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima (Klasa: 011-02/18-01/00029, Urbroj: 533-06-19-0008; NN br. 53/2019.), Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje Javni poziv učiteljima, nastavnicima, stručnim suradnicima i ravnateljima u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima u Republici Hrvatskoj za nagrađivanje najuspješnijih odgojno-obrazovnih radnika.

Sustavno nagrađivanje odgojno-obrazovnih radnika važno je kako bi se naglasila vrijednost kvalitetnih, motiviranih i inovativnih pojedinaca u sustavu odgoja i obrazovanja. 

Kriterije vrednovanja, način prijave te rok za prijavu možete pronaći u Uputama za prijavu na Javni poziv.

Upiti u svezi s navedenim natječajem mogu se postaviti na e-mail: kurikulum@mzo.hr.


26. veljače 2020. - objavljujemo prvu grupu najčešćih pitanja i odgovora u vezi napredovanja. Možete ih pročitati na ovoj poveznici.