Poziv na pismeni ispit vezan uz raspisani Javni natječaj za izbor učitelja za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu

Poziv na pismeni ispit vezan uz raspisani Javni natječaj za izbor učitelja za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu, objavljen u Jutarnjem listu, Školskim novinama i Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, 24. ožujka 2020. godine.
 
Pismeni ispit kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete Javnog natječaja te koji su dostavili pravodobne i potpune prijave na Javni natječaj za izbor učitelja za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu održat će se:
 
  • u srijedu, 17. lipnja 2020. godine, u 12.00 sati
  • na adresi:
Prirodoslovna škola Vladimira Preloga,
Ulica grada Vukovara 269
10 000 Zagreb, Republika Hrvatska.
 
Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete Javnog natječaja dužni su pristupiti pismenom ispitu.
 
Smatra se da je kandidat koji ispunjava formalne uvjete Javnog natječaja, a nije pristupio  pismenom ispitu, povukao prijavu na Javni natječaj i više se ne smatra kandidatom.
 
Sadržaj i način provođenja pismenog ispita navedeni su na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja: mzo.gov.hr
 
Pravni izvor za testiranje dostupan je na poveznici:
https://mzo.gov.hr/istaknute-teme/medjunarodna-suradnja-i-eu/hrvatska-nastava-u-inozemstvu/683
 
Detaljne upute i preporuke za provođenje pismenog ispita tijekom epidemije koronavirusa (COVID-19) svaki kandidat koji ispunjava formalne uvjete Javnog natječaja dobit će na osobnu e-adresu koju je naveo u natječajnoj prijavi.