Odluka o djelomičnoj obustavi prijama na određeno vrijeme

Oglas je objavljen na web stranici Ministarstva uprave i web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja dana 12. rujna 2019. godine, te u Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, broj 177, od 13. rujna 2019. godine.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
 
KLASA: 112-01/19-01/00005
URBROJ: 533-02-20-0007
Zagreb, 9. lipnja 2020.
 
Na temelju članka 50.b stavka 2. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, broj 92/05, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19), ministrica znanosti i obrazovanja donosi sljedeću
 
ODLUKU
o djelomičnoj obustavi prijama na određeno vrijeme
 
I.
 
Djelomično se obustavlja postupak prijama u državnu službu po Oglasu (KLASA: 112-01/19-01/00005, URBROJ: 533-02-19-0001) od 6. rujna 2019. godine, objavljenom na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja i web stranici Ministarstva uprave dana 12. rujna 2019. godine, te u Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, broj 177, od 13. rujna 2019. godine, za prijam u državnu službu na određeno vrijeme, u Ministarstvo znanosti i obrazovanja, na sljedeća radna mjesta:
 
1. radno mjesto I. vrste – viši stručni savjetnik (4.1.1.1.2.) u Odjelu za financiranje visokog obrazovanja i visokih učilišta, u Službi za upravljanje visokim učilištima, u Sektoru za upravljanje visokim učilištima i studentski standard, u Upravi za visoko obrazovanje, 2 izvršitelja, na određeno vrijeme, za potrebe projekta „Programsko financiranje visokih učilišta“,
2. radno mjesto II. vrste – viši stručni referent (4.1.1.1.3.) u Odjelu za financiranje visokog obrazovanja i visokih učilišta, u Službi za upravljanje visokim učilištima, u Sektoru za upravljanje visokim učilištima i studentski standard, u Upravi za visoko obrazovanje, 1 izvršitelj, na određeno vrijeme, za potrebe projekta „Programsko financiranje visokih učilišta“
4. radno mjesto I. vrste – stručni suradnik (4.2.1.1.4.) u Odjelu za osiguravanje i unaprjeđenje kvalitete visokog obrazovanja, u Službi za kvalitetu visokog obrazovanja, u Sektoru za razvoj visokog obrazovanja, u Upravi za visoko obrazovanje, 2 izvršitelja, na određeno vrijeme, od čega; 1 izvršitelj za potrebe projekta: „Socijalna i međunarodna dimenzija obrazovanja i priznavanja prethodnog učenja (Socioal and Internatiomal Dimension of Education and Recognition of Acquired Learning – SIDERAL)“ i 1 izvršitelj za potrebe podrške radu Sektorskih vijeća i ostalih dionika u procesu provedbe Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira“, Europski socijalni fond,
5. radno mjesto I. vrste – viši stručni savjetnik (6.2.1.2.) u Službi za razvoj kurikula i udžbenike, u Sektoru za unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja, u Upravi za potporu i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja, 3 izvršitelja, na određeno vrijeme; od čega; 1 izvršitelj za potrebe projekta: „Podrška provedbi cjelovite kurikularne reforma (CKR I)“ i 2 izvršitelja za potrebe projekta: „Podrška provedbi cjelovite kurikularne reforma (CKR II)“,
6. radno mjesto I. vrste – stručni suradnik (6.2.1.3.) u Službi za razvoj kurikula i udžbenike, u Sektoru za unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja, u Upravi za potporu i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja, 2 izvršitelja, na određeno vrijeme; za potrebe projekta: „Podrška provedbi cjelovite kurikularne reforma (CKR II)“,
7. radno mjesto I. vrste - viši stručni savjetnik, (6.2.2.4.) u Službi za osiguranje kvalitete i informacijsku potporu sustavu odgoja i obrazovanja, u Sektoru za unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja, u Upravi za potporu i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja, 1 izvršitelj, na određeno vrijeme, za potrebe projekta: „Informatizacija i povezivanje procesa od upisa u ustanove ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja do prijava na visoka učilišta – NISUOP“.
 
II.
 
Postupak prijama na radna mjesta pod rednim brojevima 1., 2. i 4. iz točke I. ove Odluke obustavlja se zbog bitno promijenjenih okolnosti koje su nastale nakon raspisivanja Oglasa.
Postupak prijama na radna mjesta pod rednim brojevima 5. i 6. iz točke I. ove Odluke obustavlja se zbog toga što osim 3 kandidata koji su primljeni u državnu službu na radno mjesto pod rednim brojem 5. i 14 kandidata koji su primljeni u državnu službu na radno mjesto pod rednim brojem 6., ostali kandidati nisu zadovoljili na razgovoru s Komisijom.
Postupak prijama na radno mjesto pod rednim brojem 7. iz točke I. ove Odluke obustavlja se zbog toga što niti jedan kandidat koji ispunjava formalne uvjete i koji je podnio urednu i pravovremenu prijavu nije pristupio na razgovor s Komisijom.
 
III.
 
Ova Odluka će biti objavljena na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja, web stranici Ministarstva uprave te na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.
 
IV.
 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
MINISTRICA
prof. dr. sc. Blaženka Divjak