Odluka o djelomičnoj obustavi postupka prijama po Javnom natječaju objavljenom u Narodnim novinama, broj 124/19, od 18. prosinca 2019.

Javni natječaj je objavljen u Narodnim novinama, broj 124/19, od 18. prosinca 2019. godine, na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja 19. prosinca 2019. godine, te web stranici Ministarstva uprave 19. prosinca 2019. godine.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
 
KLASA: 112-01/19-01/00345
URBROJ: 533-02-20-0028
Zagreb, 15. srpnja 2020.
 
Na temelju članka 50.b stavka 1. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, broj 92/05, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19), ministrica znanosti i obrazovanja donosi sljedeću
 
ODLUKU
o djelomičnoj obustavi postupka prijama po Javnom natječaju
 
I.
 
Djelomično se obustavlja postupak prijama u državnu službu po Javnom natječaju (KLASA: 112-01/19-01/00345, URBROJ: 533-02-19-0001) od 6. prosinca 2019. godine, objavljenom u Narodnim novinama, broj 124/19, od 18. prosinca 2019. godine, te na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja dana 19. prosinca 2019. godine i web stranici Ministarstva uprave dana 19. prosinca 2019. godine, za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme, u Ministarstvo znanosti i obrazovanja, na sljedeća radna mjesta:
 
1. radno mjesto I. vrste - viši/a stručni/a savjetnik/ca (2.1.1.3.), u Službi za imovinske i tehničke poslove  te nabavu, u Sektoru za opće poslove i ljudske potencijale, u Glavnom tajništvu, 1 izvršitelj/ica
2. radno mjesto I. vrste - informatički/a savjetnik/ca (2.1.3.6.), u Službi za informacijsku infrastrukturu, u Sektoru za opće poslove i ljudske potencijale, u Glavnom tajništvu, 1 izvršitelj/ica
7. radno mjesto I. vrste - viši/a stručni/a savjetnik/ca (8.2.2.2.), u Odjelu za upravni nadzor, u Službi za upravne i sudske postupke i upravni nadzor, u Samostalnom sektoru za pravne poslove, 1 izvršitelj/ica
8. radno mjesto I. vrste - viši/a upravni/a savjetnik/ca (8.1.1.2.), u Odjelu za opće pravne poslove, u Službi za opće pravne i normativne poslove, u Samostalnom sektoru za pravne poslove, 1 izvršitelj/ica
9. radno mjesto I. vrste - viši/a unutarnji/a revizor/ica, u Samostalnoj službi za unutarnju reviziju, 1 izvršitelj/ica.
 
II.
 
Postupak prijama na radna mjesta 1., 2. i 9. iz točke I. ove Odluke obustavlja se jer se u roku određenom javnim natječajem, tj. do 27. prosinca 2019. godine, na navedena radna mjesta nije prijavio/la ni jedan/na kandidat/kinja.
 
Postupak prijama na radna mjesta 7. i 8. iz točke I. ove Odluke obustavlja se jer niti jedan kandidat/kinja koji/a je ispunjavao/la formalne uvjete javnog natječaja nije pristupio/la na testiranje.
 
III.
 
Ova Odluka će biti objavljena na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja i web stranici Ministarstva uprave.
 
IV.
 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
MINISTRICA
prof. dr. sc. Blaženka Divjak