Članovi Povjerenstva za znanstveno-izdavačku djelatnost

Imenuju se članovi Povjerenstva za znanstveno-izdavačku djelatnost, kako slijedi:
 
 1. prof. dr. sc. Siniša Zrinščak, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, predsjednik
 2. akademik Igor Anić, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, član
 3. doc. dr. sc. Ivana Hebrang Grgić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, članica
 4. doc. dr. sc. Katica Knezović, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, članica
 5. prof. dr. sc. Mirjana Matijević Sokol, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, članica
 6. prof. dr. sc. Amir Muzur, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, član
 7. prof. dr. sc. Cvijeta Pavlović, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, članica
 8. dr. sc. Ivica Rubelj, Institut „Ruđer Bošković“, član
 9. prof. dr. sc. Josip Stepanić, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, član
 10. doc. dr. sc. Jadranka Stojanovski, Institut za Ruđer Bošković i Sveučilište u Zadru, članica
 11. prof. dr. sc. Lorena Škuflić, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, članica