SVIBOR - Radovi - projekt broj: 3-01-267

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi objavljeni na projektu 3-01-267


Broj radova citiranih u CC: 0
Broj ostalih radova: 18
Ukupno objavljenih radova: 18


 1. Tip rada: Knjiga

  Naslov: Jeličić I.:ODABRANA PODRUČJA IZ NEUROKIRURGIJE

  Autori:
  JELIČIĆ, IVAN (18406)
  Izdavač: Udžbenici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
  Godina: 1991
  Jezik: hrvatski

 2. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Neurokirurgija dječje dobi

  Autori:
  MIKLIĆ, PAVLE (68781)
  Izdavač: Udžbenici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
  Godina: 1991
  Jezik: hrvatski

 3. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Neurokirurgija malformacija spinalne regije

  Autori:
  MIKLIĆ, PAVLE (68781)
  Izdavač: Udžbenici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
  Godina: 1991
  Jezik: hrvatski

 4. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: UPALNI PROCESI SREDIŠNJEG ŽIVČANOG SUSTAVA UZROKOVANI BAKTERIJAMA I PRAĆENI ULTRAZVUKOM

  Autori:
  DELIJA-PRESEČKI, ŽIVKA (141620)
  Izdavač: NAPRIJED ZAGREB
  Godina: 1994
  Stranice: od 483 do 485
  Broj referenci: 8
  Jezik: hrvatski

 5. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: KRVARENJA U SREDIŠNJI ŽIVČANI SUSTAV NEDONEŠENA I NOVOROĐENA DJETETA

  Autori:
  DELIJA-PRESEČKI, ŽIVKA (141620)
  Izdavač: NAPRIJED ZAGREB
  Godina: 1994
  Stranice: od 476 do 480
  Broj referenci: 7
  Jezik: hrvatski

 6. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: HIPERETENZIVNI HIDROCEFALUS

  Autori:
  DELIJA-PRESEČKI, ŽIVKA (141620)
  Izdavač: NAPRIJED ZAGREB
  Godina: 1994
  Stranice: od 480 do 485
  Broj referenci: 8
  Jezik: hrvatski

 7. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: NEKE INTRAKRANIJSKE MALFORMACIJE I MOGUĆNOSTI ULTRAZVUČNE DIJAGNOSTIKE

  Autori:
  DELIJA-PRESEČKI, ŽIVKA (141620)
  Izdavač: NAPRIJED ZAGREB
  Godina: 1994
  Stranice: od 485 do 487
  Broj referenci: 4
  Jezik: hrvatski

 8. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: HIPOKSIJSKO-ISHEMIJSKA ENCEFALOPATIJA NOVOROĐENČETA

  Autori:
  DELIJA-PRESEČKI, ŽIVKA (141620)
  Izdavač: NAPRIJED ZAGREB
  Godina: 1994
  Stranice: od 467 do 472
  Broj referenci: 9
  Jezik: hrvatski

 9. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: ULTRAZVUČNI PREGLED MOZGA NOVOROĐENČETA I DOJENČETA

  Autori:
  DELIJA-PRESEČKI, ŽIVKA (141620)
  Izdavač: NAPRIJED ZAGREB
  Godina: 1994
  Stranice: od 472 do 476
  Broj referenci: 7
  Jezik: hrvatski

 10. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: SREDIŠNJI ŽIVČANI SUSTAV

  Autori:
  JELIČIĆ, IVAN (18406)
  MIKLIĆ, PAVLE (68781)
  PETRUŠIĆ, ILIJA (67245)
  Izdavač: Medicinska naklada
  Godina: 1995
  Stranice: od 192 do 234
  Broj referenci: 5
  Jezik: hrvatski

 11. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: TIMSKI PRISTUP DJETETU S RASCJEPOM NEURALNE CIJEVI - PROSPEKTIVNO PRAĆENJE

  Autori:
  DELIJA-PRESEČKI, ŽIVKA (141620)
  MIKLIĆ, PAVLE (68781)
  Naslov zbornika: Zbornik sažetaka
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Osijek
  Godina: 1995
  Skup: SIMPOZIJ PEDIJATARA OSIJEK '95
  Održan: od 07.04.95 do 08.04.95
  Sažetak: U radu prikazujemo timski pristup djetetu s rascjepom neuralne cijevi u koji su uključeni pedijatar neonatolog, neurokirurg,kirurg plastičar,fizijatar,ortoped,pedijatar nefrolog,psiholog i viša medicinska sestra.Kraniospinalkne dizrafije su embriogenetski poremećaj u zatvaranju neuroektodermalne cijevi i njoj bliskih tvorbi.Najčešći prirodjeni defekt SŽS je meningomijelokela.Prisutnost bolesti nameće niz etičkih pitanja,tehničkih problema u zatvaranju rascjepa kao i kasnijih neuroloških i sistemskih sekvela.Tijekom pet godina (l99o. do l994.) s područja Hrvatske liječili smo u našem Zavodu 28 djece s rascjeponm neuralne cijevi:meningokela (2), meningomijelokela (25) i meningocistokela (l).Prenatalna dijaghnostika bila je provedena kopd 23 trudnice a dijagnoza postavljena u dvije trudnice.Dijagnoza bolesti postavljena je na temelju kliničke slike,ultrazvučnog pregleda glave i neinvazivnog mjerenja intrakranijskog tlaka. Nakon obrade postavlja se indikacija za neurokirurški pristup kod 26 djece dok je dvioje djece bilo inoperabilno.U 26 operabilnih bolesnika učinjena je plastioka rascjepna neuralne cijevi dok je l4 djece zbog prijetečeg hidrocefalusa dobilo i ventrikuloperitonealnu drenažu.Najveći problem u operiran e djece predstavlja nemogućnost kontrole sfvinktera i pareza ili paraliza donjih udova.

 12. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: USPOREDBA MRI I MIKROKIRURŠKOG OPERACIJSKOG NALAZA U OKULTNIH SPINALNIH DIZRAFIJA

  Autori:
  DELIJA-PRESEČKI, ŽIVKA (141620)
  MIKLIĆ, PAVLE (68781)
  Naslov zbornika: Zbornik sažetaka
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Osijek
  Godina: 1995
  Skup: SIMPOZIJ PEDIJATARA OSIJEK '95
  Održan: od 07.04.95 do 08.04.95
  Sažetak: U dvogopdišnjem pšeriodu (l003. do l004.) u Klinici za neuropkirurgiju MF u Zagrebu operirano je 21 diujete zbog okultznog spjuna,lnog dizrafizma: l5 sekundarnih tethered cord sindroma, 2-4 hgodine nakon operacije meningomijelokele, 2 spinalna teratoma, 2 dermoida, 2 primartna tethered cord sindromas (TCS) uzrokovsa tioght filum terminale i jedan TCS udružen s lipomom. Lipom i jedan teratom bili su asimptomatski osim lokalnog nalaza, oba dermoida manifestirali su se spionalnim meningitisom, drugi teratom pojavom noćnog mokrenja u l2 godini života a sekundarni TCS razkličitim stupnjevima primarne lezije kaude.Morfološka dijagnoza u sve djece postavljena je vrlo precizno MRI pregledom cijelog CNS-a. Intraoperacijski u mikroneurokirurškoj tehnici uz monitoriranje somatosenzoričkih i motoričkih evociranih potencijala, u svih sekundarnih TCS nadjen je tetering uzrokovsan duromedularnim i durokonalnim pretežno dorzalnim adhezijama koje su razriješene adheziolizom, tight filum terminale je reseckiran, a dermoidi teratomi i lipom uklonjeni su radikalno uz kombiniranu primjenu CO2 lasera i ultrazvučnog aspiratora. U sve operirane djece nadjena je potpuna sukladnost MRI i operacijskog nalaza.Obzirom da je MRI pregled, koliko je danas poznato, potpuno nmeškodljiv smatramo da je MRI dijagnostiku opravdano provesti: l. u sve djece u koje postoji i najmanja sumnja na okultni spinalni dizrafizam, 2. u sve djece nakon operacija spinalnog dizrafizma u cilju praćenja normalne ascenzije konusa i kirurške prevencije tetheringa, to jest tetheringom uzrokovanih pogoršanja neuroloških oštećenja.

 13. Tip rada: Rukopis

  Naslov: HIPERETENZIVNI HIDROCEFALUS

  Autori:
  DELIJA-PRESEČKI, ŽIVKA (141620)
  Jezik: hrvatski
  Ostalo: Rad je objavljen u Priručniku "Neonatologija" KBC Zagreb - Klinika za dječje bolesti Medicinskog fakulteta Rebro, u sklopu trajne izobrazbe liječnika u Zagrebu, lipnja 1990.

 14. Tip rada: Rukopis

  Naslov: RASCJEP NEURALNE CIJEVI

  Autori:
  DELIJA-PRESEČKI, ŽIVKA (141620)
  Jezik: hrvatski
  Ostalo: Rad je objavljen u Priručniku "Neonatologija" Klnike za dječje bolesti Medicinskog fakulteta KBC Zagreb Rebro, u sklopu 4.Tečaja trajnog medicinskog usavršavanja liječnika, u Zagrebu lipnja 1992

 15. Tip rada: Rukopis

  Naslov: ULTRAZVUK U DIJAGNOSTICI KONATALNIH "TORCH" INFEKCIJA SREDIŠNJEG ŽIVČANOG SUSTAVA

  Autori:
  DELIJA-PRESEČKI, ŽIVKA (141620)
  Jezik: hrvatski
  Ostalo: Rad je objavljen kao supplementum tečaja trajnog usavršavanja liječnika u Zagrebu 2-4. prosinca 1993.pod nazivom "Ultrazvuk u dijagnostici ranog oštećenja mozga" u izdanju Udžbenika Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a u organizaciji tečaja u Institutu za zaštitu majki i djece i Hrvatskog društva za perinatalnu medicinu.

 16. Tip rada: Rukopis

  Naslov: TRANSFONTANELSKO PRAĆENJE INTRAKRANIJSKOG TLAKA KOD DJECE S RASCJEPOM NEURALNE CIJEVI

  Autori:
  DELIJA-PRESEČKI, ŽIVKA (141620)
  Jezik: hrvatski
  Ostalo: Rad je objavljen u sklopu tečaja trajnog usavršavanja liječnika pod nazivom"Ultrazvuk u dijagnostici ranog oštećenja mozga" u Zagrebu 2 - 4 prosinca 1993. i izdan od Udžbenici Medicinskog fakuteta Sveučilišta u Zagrebu, a u organizaciji Instituta za zaštitu majki i djece i Hrvatskog društva za perinatalnu medicinu

 17. Tip rada: Rukopis

  Naslov: INTRAKRANIJSKO KRVARENJE NOVOROĐENČETA - ULTRAZVUČNA DIJAGNOZA

  Autori:
  DELIJA-PRESEČKI, ŽIVKA (141620)
  Jezik: hrvatski
  Ostalo: Rad je objavljen u Priručniku "Neonatologija" u sklopu istoimenog VI tečaja trajnog usavršavanja liječnika u organizaciji Zavoda za neonatologiju i intenzivno liječenje Klinike za pedijatriju MF u Zagrebu i izdan od Udžbenici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

 18. Tip rada: Rukopis

  Naslov: NOVOROĐENAČKI MENINGITIS -VENTRIKULITIS I KIRURŠKO LIJEČENJE

  Autori:
  DELIJA-PRESEČKI, ŽIVKA (141620)
  MIKLIĆ, PAVLE (68781)
  Jezik: hrvatski
  Ostalo: Rad je objavljen u Priručniku "Neonatologija" istoimenog VII tečaja trajnog usavršavanja liječnika u organizaciji Zavoda za neonatologiju i intenzivno liječenje Klinike za pedijatriju MF u Zagrebu, i izdan od Udžbenici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.


MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr