SVIBOR - Radovi - projekt broj: 2-01-136

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi objavljeni na projektu 2-01-136


Broj radova citiranih u CC: 0
Broj ostalih radova: 86
Ukupno objavljenih radova: 86


 1. Tip rada: Knjiga

  Naslov: Upravljanje investicijama - vodič za investitore

  Autori:
  Batarelo, Željko
  Grabowsky, Kiril (58912)
  Štahan, Mladen
  Jurković, Mirko
  Tipurić, Darko
  Kraljević, Miroslav
  Urednici
  Batarelo, Željko
  Izdavač: TEB-Biro za privredno savjetovanje
  ISBN: 953-6290-00-6
  Godina: 1994
  Broj stranica: 618
  Jezik: hrvatski

 2. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Metode procjene vrijednosti poduzeća

  Autori:
  Grabowsky, Kiril (58912)
  Urednici
  Batarelo, Željko
  Izdavač: TEB-Biro za privredno savjetovanje
  Godina: 1992
  Stranice: od 39 do 76
  Broj referenci: 15
  Jezik: hrvatski

 3. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Procjena ekonomske vrijednosti poduzeća

  Autori:
  Grabowsky, Kiril (58912)
  Urednici
  Štahan, Mladen
  Izdavač: TEB-Biro za privredno savjetovanje
  Godina: 1992
  Stranice: od 85 do 94
  Jezik: hrvatski

 4. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Razvojna politika i investicijska politika

  Autori:
  Grabowsky, Kiril (58912)
  Urednici
  Batarelo, Željko
  Izdavač: TEB-Biro za privredno savjetovanje
  Godina: 1993
  Stranice: od 0 do 0
  Broj referenci: 3
  Jezik: hrvatski

 5. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Faze u razvoju poduzeća i potreba programiranja investicija

  Autori:
  Grabowsky, Kiril (58912)
  Urednici
  Batarelo, Željko
  Izdavač: TEB-Biro za privredno savjetovanje
  Godina: 1993
  Stranice: od 0 do 0
  Broj referenci: 2
  Jezik: hrvatski

 6. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Utvrđvanje i analiza društvenih potreba i potreba poduzeća za investiranjem

  Autori:
  Grabowsky, Kiril (58912)
  Urednici
  Batarelo, Željko
  Izdavač: TEB-Biro za privredno savjetovanje
  Godina: 1993
  Stranice: od 0 do 0
  Broj referenci: 12
  Jezik: hrvatski

 7. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Izbor kapaciteta i tehničko tehnoloških rješenja

  Autori:
  Grabowsky, Kiril (58912)
  Urednici
  Batarelo, Željko
  Izdavač: TEB-Biro za privredno savjetovanje
  Godina: 1993
  Stranice: od 0 do 0
  Broj referenci: 7
  Jezik: hrvatski

 8. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Ukalkuliranje eventualnih gubitaka u svotu investicija

  Autori:
  Grabowsky, Kiril (58912)
  Urednici
  Batarelo, Željko
  Izdavač: TEB-Biro za privredno savjetovanje
  Godina: 1993
  Stranice: od 0 do 0
  Broj referenci: 3
  Jezik: hrvatski

 9. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Ekonomska Elastičnost projekta

  Autori:
  Grabowsky, Kiril (58912)
  Urednici
  Batarelo, Željko
  Izdavač: TEB-Biro za privredno savjetovanje
  Godina: 1993
  Stranice: od 0 do 0
  Broj referenci: 15
  Jezik: hrvatski

 10. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Rangiranje projekata i izbor investicijeske odluke

  Autori:
  Grabowsky, Kiril (58912)
  Urednici
  Batarelo, Željko
  Izdavač: TEB-Biro za privredno savjetovanje
  Godina: 1993
  Stranice: od 0 do 0
  Broj referenci: 2
  Jezik: hrvatski

 11. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Zamjena osnovnih sredstava

  Autori:
  Grabowsky, Kiril (58912)
  Urednici
  Batarelo, Željko
  Izdavač: TEB-Biro za privredno savjetovanje
  Godina: 1993
  Stranice: od 0 do 0
  Broj referenci: 10
  Jezik: hrvatski

 12. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Rekonstrukcija i modernizacija osnovnih sredstava

  Autori:
  Grabowsky, Kiril (58912)
  Urednici
  Batarelo, Željko
  Izdavač: TEB-Biro za privredno savjetovanje
  Godina: 1993
  Stranice: od 0 do 0
  Broj referenci: 7
  Jezik: hrvatski

 13. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Investicije za uvođenje novih proizvoda

  Autori:
  Grabowsky, Kiril (58912)
  Urednici
  Batarelo, Željko
  Izdavač: TEB-Biro za privredno savjetovanje
  Godina: 1993
  Stranice: od 0 do 0
  Broj referenci: 25
  Jezik: hrvatski

 14. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Investicije u kadrove i životni standard

  Autori:
  Grabowsky, Kiril (58912)
  Urednici
  Batarelo, Željko
  Izdavač: TEB-Biro za privredno savjetovanje
  Godina: 1993
  Stranice: od 0 do 0
  Broj referenci: 13
  Jezik: hrvatski

 15. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Institucionalni okviri i sadržaj investicijskog programa (studije)

  Autori:
  Grabowsky, Kiril (58912)
  Urednici
  Batarelo, Željko
  Izdavač: TEB-Biro za privredno savjetovanje
  Godina: 1993
  Stranice: od 0 do 0
  Jezik: hrvatski

 16. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Analiza najpovoljnije kombinacije financiranja

  Autori:
  Grabowsky, Kiril (58912)
  Urednici
  Batarelo, Željko
  Izdavač: TEB-Biro za privredno savjetovanje
  Godina: 1993
  Stranice: od 0 do 0
  Broj referenci: 2
  Jezik: hrvatski

 17. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Planiranje dinamike financiranja investicija (plan likvidnosti)

  Autori:
  Grabowsky, Kiril (58912)
  Urednici
  Batarelo, Željko
  Izdavač: TEB-Biro za privredno savjetovanje
  Godina: 1993
  Stranice: od 0 do 0
  Broj referenci: 2
  Jezik: hrvatski

 18. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Ugovor o izgradnji

  Autori:
  Grabowsky, Kiril (58912)
  Urednici
  Batarelo, Željko
  Godina: 1993
  Stranice: od 0 do 0
  Broj referenci: 24
  Jezik: hrvatski

 19. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Primjer investicijske studije rekonstrukcije i modernizacije tvornicecrijepa i opeke

  Autori:
  Grabowsky, Kiril (58912)
  Urednici
  Batarelo, Željko
  Izdavač: TEB-Biro za privredno savjetovanje
  Godina: 1993
  Stranice: od 0 do 0
  Jezik: hrvatski

 20. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Specifičnost uvjeta vjetrenja kod uzgoja šampinjona u rudarskim podzemnim radovima

  Autori:
  Rendulić, Vladimir (40831)
  Časopis: Rudarsko-geološko-naftni zbornik
  ISSN: 0353-4529
  Volumen: 3
  Godina: 1991
  Stranice: od 51 do 56
  Broj referenci: 4
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Pokusni uzgoj šampinjona (Agaricus bisporus) u jednom od slijepihhodnika jame "Krš", RO Dalmatinski rudnici boksita Obrovac,pokazao je da se može postići optimalni prinos s domaćimmicelijem. Odlučeno je nastaviti s daljnjim ulaganjima u opremuza nove lokacije uzgajališta u podzemnim radovima rudnika. Ucilju uzgoja kvalitetne gljive, između ostalog, velika pozornostposvećena je vjetrenju uzgajališta. Primijenjeno je tlačnoseparatno vjetrenje uzgojnih polja uzgajališta uz upotrebuglavnog i povratnog vjetrenog cjevovoda, s regulacijom vjetrenestruje prema fazi uzgoja.
  Ključne riječi: Gljive, Podzemni radovi, Uzgajališta, Vjetrenje

 21. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Utjecaj hrapavosti stijenki jamskog vjetrenog provodnika na veličinu hidrauličkog koeficijenta trenja

  Autori:
  Rendulić, Vladimir (40831)
  Časopis: Rudarsko-geološko-naftni zbornik
  ISSN: 0353-4529
  Volumen: 3
  Godina: 1991
  Stranice: od 45 do 49
  Broj referenci: 5
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Istraživanje turbulentnih strujanja u okruglim cijevimarezultirala su do danas mnogim hidrauličkim formulama, koje moguposlužiti i za obračun otpora strujanju zraka u jamskimprostorijama prilikom projektiranja. Opisan je način određivanjahidrauličkog koeficijenta trenja nepodgrađenih jamskih prostorijakada je poznata veličina ekvivalentne hrapavosti dobivenamjerenjem vjetrenih parametara u sličnoj prostoriji nekog drugogrudnuika. Za brzo određivanje koeficijenta trenja iz poznatehrapavosti jamske prostorije konstruiran je dvostruki mrežastinomogram.
  Ključne riječi: Vjetrenje rudnika, Podzemne prostorije, Zračna struja, Hidraulički promjer, Hrapavost, Glatkost, Koeficijent trenja.

 22. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Utjecaj otkrivke na ekonomičnost eksploatacije površinskim kopom

  Autori:
  Grabowsky, Kiril (58912)
  Rendulić, Vladimir (40831)
  Časopis: Rudarsko-geološko-naftni zbornik
  ISSN: 0353-4529
  Volumen: 4
  Godina: 1992
  Stranice: od 95 do 98
  Broj referenci: 1
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Iskustvo je pokazalo da se napori pri projektiranju površinskihkopova u nastojanju da se nađu ekonomičnija rješenja višestrukoisplaćuju tijekom eksploatacije tako projektiranih i otvorenihkopova. U nizu pitanja koja treba rješiti tijekom projektiranjaod posebnog su značenja tri: završni kut kosine, putevitransporta jalovine i oprema koja se koristi.
  Ključne riječi: Površinski kop, Otkrivka, Kut završne kosine, Premještanje, Ekonomičnost, Troškovi.

 23. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Unapređenje određivanja prosječnog profila jamske prostorije

  Autori:
  Rendulić, Vladimir (40831)
  Časopis: Rudarsko-geološko-naftni zbornik
  ISSN: 0353-4529
  Volumen: 4
  Godina: 1992
  Stranice: od 105 do 109
  Broj referenci: 6
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Određivanje otpora u vjetrenoj struji u jamskoj prostoriji sdozvoljenom pogreškom mnogo ovisi od poznavanja točnihvrijednosti njezinih geometrijskih karakteristika: duljine,poprečnog presjeka i opsega. Eventualna pogreška kod određivanjaprofila prostorije povećava se kod proračunavanja otpora s trećompotencijom. Prikazana je konstrukcija prijenosne naprave za osvjetljavanjepoprečnog profila prostorije kod fotografiranja. Određivanjegeometrijskih karakteristika prosječnog profila dioniceprostorije prikazana je analitički i grafički korištenjem odnosaF3/U mjerenih profila.
  Ključne riječi: Vjetrenje rudnika, Podzemne prostorije, Površina poprečnog presjeka, Prijenosna naprava, Osvjetljavanje poprečnog presjeka, Vjetreni otpor.

 24. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Otpor strujanju zraka na 100 m duljine podzemne prostorije

  Autori:
  Rendulić, Vladimir (40831)
  Časopis: Rudarsko-geološko-naftni zbornik
  ISSN: 0353-4529
  Volumen: 5
  Godina: 1993
  Stranice: od 123 do 127
  Broj referenci: 5
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U sistematizaciji otpora često se prikazuje osnovni linearniotpor kao specifični za 100 metara duljine jamskog vjetrenogprovodnika. U standardnim uvjetima takav specifi=ni otpor jekarakteriziran prostornim dimenzijama i veličinom relativnehrapavosti izražene s koeficijentom hidrauličkog trenjaprovodnika. Za utvrđivanje veličine specifičnog otporaanalizirani su dobiveni rezultati obračuna nakon mjerenja in situu postojećem rudniku. U orijentacijske svrhe mogu poslužitiodređivanja iz nomograma.
  Ključne riječi: Vjetrenje rudnika, Zračna struja, Koeficijent trenja, Specifični vjetreni otpor

 25. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Parametri stišljivosti slabopropusnih naslaga koje omeđuju vodonosni sloj

  Autori:
  Kovačić, Davorin (6574)
  Bačani, Andrea (111253)
  Časopis: Rudarsko-geološko-naftni zbornik
  ISSN: 0353-4529
  Volumen: 4
  Godina: 1992
  Stranice: od 81 do 85
  Broj referenci: 18
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U radu je prikazana važnost pravilne interpretacije edometarskekrivulje, a u cilju određivanja što točnije vrijednostimjerodavnih parametara stišljivosti slabopropusnih naslaga kojeomeđuje vodonosni sloj. Postupak interpretacije ilustriran jeračunskim primjerom u kojem su korišteni konkretni geomehaničkiparametri.
  Ključne riječi: Slabopropusne naslage, Parametri stišljivosti, Rezerve podzemne vode

 26. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Poboljšanje metoda podzemnog otkopavanja boksita u jami Ćukovac-Grižinica

  Autori:
  Perić, Borislav (113944)
  Vujec, Slavko (53580)
  Časopis: Rudarsko-geološko-naftni zbornik
  ISSN: 0353-4529
  Volumen: 4
  Godina: 1992
  Stranice: od 111 do 117
  Broj referenci: 4
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Eksploatacija boksita u Dalmaciji ima dugu tradiciju. Najvećajama ovog boksitonosnog područja razvila se u ležištima Ćukovac iGrižinica, a eksploatacijske rezerve iznose 1.180.000 t. Godišnjaproizvodnja u 1990. g. iznosila je 100.000 t. Ova jama nalazi seu eksploataciji od 1987. g. uz primjenu klasične varijantepodetažne otkopne metode sa zarušavanjem krovine. Otkopna metodau dosadaŠnjem radu nije dala zadovoljavajuće rezultate gledajućina iskorištenje mineralne sirovine i rješenje tehničke zaštite.Zbog toga su predviđena istraživanja na poboljšanju postojećeotkopne metode u smislu usklađivanja prirodnih utjecaja ležišta stehnologijom otkopavanja i karakteristikama suvremene jamskemehanizacije. Rezultati istraživanja za ovu jamu pokazali su napotrebu primjene više varijanti podetažne otkopne metode, a tosu: varijanta s privremenim malim komorama, varijanta s otvorenimotkopanim prostorima i varijanta sa zaštitnim slojem boksita.
  Ključne riječi: Boksit, Podzemna eksploatacija boksita, Otkopne metode, Poboljšanje metoda otkopavanja.

 27. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Numerička analiza konsolidacije tla - I dio: Teoretska osnova i numeričko rješenje za opći slučaj trodimenzionalne konsolidacije

  Autori:
  Kovačić, Davorin (6574)
  Szavits-Nossan, Antun
  Časopis: Međunarodni časopis za inženjersko modeliranje
  Broj: 1
  ISSN: 0352-9495
  Volumen: 4
  Godina: 1991
  Stranice: od 1 do 6
  Broj referenci: 14
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U ovom radu opisuje se cjeloviti postupak za numeričko rješavanjekonsolidacije tla. Prikazom je obuhvaćena teoretska podloga inumeričko rješenje po metodi konačnih elemenata. Teoretska osnovapredloženog postupka razrađena je u okviru Biot-ove teorijekonsolidacije. Za razliku od uobičajenog pristupa, kao osnovnevarijable definirani su pomaci skeleta i pomaci vode. Osim togaostavljena je mogućnost uvođenja proizvoljnog konstitutivnogodnosa za skelet tla. U formulaciji rješenja po metodi konačnihelemenata korištena je Galjerkinova metoda. Vremenskadiskretizacija omogućuje primjenu eksplicitnog postupka, kao isve implicitne postupke.
  Ključne riječi: Konsolidacija tla, Biot-ova teorija, teoretski pristup, numeričko rješenje, Galerkinova metoda, vremenska diskretizacija.

 28. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Numerička analiza konsolidacije tla - II dio: Numerički primjeri za poseban slučaj dvodimenzionalne konsolidacije

  Autori:
  Kovačić, Davorin (6574)
  Szavits-Nossan, Antun
  Časopis: Međunarodni časopis za inženjersko modeliranje
  Broj: 1
  ISSN: 0352-9495
  Volumen: 5
  Godina: 1992
  Stranice: od 19 do 27
  Broj referenci: 15
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Sadržaj ovog rada je verifikacija numerčkog postupka zarješavanje problema konsolidacije tla. Prikazani su vremenskialgoritam i osnovne naznake implementacije numeričkog postupka ukompjutorski program. Numerički primjeri pokrivaju područjejednodimenzionalne i dvodimenzionalne konsolidacije, a tlo jemodelirano kao linearno-elastični i linearno-elastičniidealno-plastični medij. U zaključku su navedene sugestije zadaljnje poboljšanje prikazanog numeričkog postupka.
  Ključne riječi: Konsolidacija tla, numeričko rješenje, dvodimenzionalna konsolidacija, kompjutorski program.

 29. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Uređaj za ispitivanje čvrstoće na smicanje srednje čvrstih stijena

  Autori:
  Petzel, Miroslav (37051)
  Časopis: Rudarsko-geološko-naftni zbornik
  ISSN: 0353-4529
  Volumen: 5
  Godina: 1993
  Stranice: od 119 do 122
  Broj referenci: 2
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U radu je opisan uređaj za smicanje predviđen za ispitivanje'mekših' stijena s maksimalnom horizontalnom i vertikalnom silomdo 400 kN, a za površinu uzorka između 100 i 200 cm2. Uređaj semože koristiti i za ispitivanje smicanja po plohi diskontinuitetai vrlo čvrstih stijena. Prosječni sadržaj CaCO3 u ispitanimuzorcima iznosi 71,39%.
  Ključne riječi: Smicanje uzoraka, Uređaj za smicanje, Laboratorijska ispitivanja stijena

 30. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Podgrađivanje križišta smjernog i otkopnih hodnika pri podetažnom otkopavanju boksita

  Autori:
  Majić, Srećko (160373)
  Časopis: Rudarsko-geološko-naftni zbornik
  ISSN: 0353-4529
  Volumen: 5
  Godina: 1993
  Stranice: od 129 do 138
  Broj referenci: 2
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U članku je prikazana otkopna metoda podzemne eksploatacijeboksita u rudniku Posušje i dosadašnja iskustva na podgrađivanjukrižišta smjernih i otkopnih hodnika gdje je u oko 6% slučajevadolazilo do loma podupuirajuće podgrade i urušenja stropakrižišta. Na temelju najvećeg urušenja proveden je proračun idimenzioniranje kritičnih elemenata podgrađe (podvlake i grede).Razrađena je mogućnost podgrađivanja sidrenjem i čeličnom mrežom.Centralni dio križišta podgrađuje se sidrima učvrščenim u poduhodnika gornje etaže, a ostali dio sa sidrima s ekspanzionomčahurom. Pokazalo se da podgrada sidrima ima tehničku, sigurnosnui gospodarsku prednost
  Ključne riječi: Boksit, podzemna eksploatacija, podupiruća podgrada, sidra, podgrađivanje sidrenjem

 31. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Utjecaj krovine s lošim karakteristikama na podzemnu eksploataciju boksita

  Autori:
  Vujec, Slavko (53580)
  Časopis: TRAVAUX
  Broj: 23
  ISSN: 0350-7548
  Volumen: 20
  Godina: 1991
  Stranice: od 29 do 34
  Broj referenci: 8
  Jezik: engleski
  Sažetak: Pri eksploataciji boksita iz tehnoloških razloga nije dozvoljenomiješanje rude i jalovine, pa su iskorištenja ležišta pripodzemnoj eksplataciji sa slabom krovinom niska. Stijene slabekrovine su najčešće lapori, tvrde prekonsolidirane gline ilirazdrobljeni vapnenci i konglomerati. U takvim uvjetima izbor iprilagođavanje otkopne metode osnovna je zadaća uspješneeksploatacije. Najčešće se primjenjuju, u tanjim slojevitimležištima, stupno komorna metoda eksploatacije, a u debljimležištima podetažna metoda s rušenjem krovine i otvorenimprostorima. U novije vrijeme istražuje se primjena sidara ustijenama sa slabim karakteristikama. To je omogućilo razvojblokovske metode i prilagođavanje drugih metoda otkopavanja.

 32. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: MINJERA - svjetski značajan mineraloški rudarski lokalitet Istre

  Autori:
  Sakač, Krešimir
  Vujec, Slavko (53580)
  Marušić, Rikard
  Časopis: Buzetski zbornik
  ISSN: 0350-6088
  Volumen: 18
  Godina: 1993
  Stranice: od 49 do 77
  Broj referenci: 35
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Prvi rudnici boksita u svijetu otvoreni su sredinom 16. stoljećau dolini Mirne u sjevernoj Istri. Tu se tijekom nekolikostoljeća, a u većem opsegu potkraj 18. stoljeća i u dijelu 19.stoljeća kopao, pretežno jamskim putem, zeleni piritni boksitradi dobivanja alauna i vitriola, tj stipse i sumporne kiseline.U predjelu danas nazvanom MINJERA ta je ruda prerađivana na načinkako je to pisao u radu objavljenom godine 1808. njezin tadašnjivlasnik Pietro Turini iz Venecije. Pregledom lokacije autori su odredili sve segmente te nekadašnjetehnološko - rudarske djelatnosti, te o tome izradili i cjelovitudokumentaciju. Ruda MINJERE od osobitog je i znanstvenog značenjajer su prvi put putopisana i objavljena fizička i kemijskasvojstva boksita s tog nalazišta. Stoga zeleni piritni bositMINJERE ima znanstveni prioritet u odnosu na boksit LES BAUXA uFrancuskoj po kojem je ova važna mineralna sirovina nazvana.

 33. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Četiri stoljeća rudarstva boksita

  Autori:
  Marušić, Rikard
  Sakač, Krešimir
  Vujec, Slavko (53580)
  Časopis: Rudarsko-geološko-naftni zbornik
  ISSN: 0353-4529
  Volumen: 5
  Godina: 1993
  Stranice: od 15 do 20
  Broj referenci: 14
  Jezik: engleski
  Sažetak: U radu se iznose rezultati višegodišnjeg arhivskog i terenskogistraživanja historije boksitnog rudarstva trojice autora.Utvrđeno je da se u Istri u dolini rijeke Mirne pod Sovinjakomboksit otkopavao još prije 400 godina te da je o toj rudi 1808objavljen prvi naučni prikaz. Prema tome, treba revidiratipodatke u stručnoj literaturi o tome da je prvi rudnik boksitaotvoren 1873 u francuskoj Provansi i da je ruda boksit prvi putnaučno opisana 1821. O toj potrebnoj reviziji prioriteta izneseni su ovdje neophodnidokazi.
  Ključne riječi: Boksit, Istra, Saski rudari, Turini, "Minjera", Berthier

 34. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Procjena vrijednosti poduzeća

  Autori:
  Grabowsky, Kiril (58912)
  Časopis: Ekonomski analitičar
  Broj: 3
  ISSN: 0350-381
  Godina: 1991
  Stranice: od 3 do 7
  Broj referenci: 10
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U postupku pretvorbe društvenih poduzeća veoma je značajan korakutvrđivanje vrijednosti poduzeća. U inozemstvu se postupak većodavno primjenjuje i razrađene su mnoge metode. U članku jenavedeno nekoliko metoda i opisana su načela tih metoda.
  Ključne riječi: Knjigovodstvena, likvidacijska i zamjenska vrijednost, kapitaliziranje dobitka, berlinska metoda, dvostruko kapitaliziranje dobitka, kapitaliziranje viŠegodiŠnjeg buduĆeg dobitka, DCF metoda

 35. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Procjena imovine poduzeća

  Autori:
  Grabowsky, Kiril (58912)
  Časopis: Ekonomski analitičar
  Broj: 4
  ISSN: 0350-381
  Godina: 1991
  Stranice: od 3 do 12
  Broj referenci: 10
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Vrijednost imovine poduzeća koja je iskazana u knjigovodstvu uvećini slučajeva ne odgovara realnoj vrijednosti te imovine.Stogaje potrebno izvršiti posebnu procjenu cjelokupne imovineuzimjaući tom prilikom u obzir trenutne tržišne prilike i cijene,dotrajalost osnovnih sredstava, naplativost potraživanja,realnost obveza i ostale činitelje koje određuju vrijednost svegašto se u trenutku procjene nalazi u poduzeću.
  Ključne riječi: Stalna sredstva, obrtna sredstva, izvanposlovna aktiva i pasiva, dugoročne i kratkoročne obaveze, trajni kapital, neto vrijednost poduzeća

 36. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Procjena na temelju očekivanog dobitka poduzeća

  Autori:
  Grabowsky, Kiril (58912)
  Časopis: Ekonomski analitičar
  Broj: 6
  ISSN: 0350-381
  Godina: 1991
  Stranice: od 3 do 8
  Broj referenci: 9
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Često poduzeće za kupca ne vrijedi onoliko koliko vrijedi njegovaimovina, već onoliko koliko prihoda donosi to poduzeće. Postojiviše načina da se na tom načelu utvrdi vrijednost poduzeća pa učlanku prikazuju neke od tih metoda koje su primjenjive u našimprilikama.
  Ključne riječi: Očekivani dobitak, stopa prinosa, nominalna i diskontna vrijednost, kapitaliziranje, cash flow, neto primici

 37. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Procjena vrijednosti imovine poduzeća (dani krediti za stambenu izgradnju)

  Autori:
  Grabowsky, Kiril (58912)
  Časopis: Ekonomski analitičar
  Broj: 2
  ISSN: 0350-381
  Godina: 1992
  Stranice: od 31 do 34
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U knjigovodstvu prikazana vrijednost potraživanja za danestambene kredite nikako ne odgovara realnoj vrijednosti koju ćepoduzeće kroz više godina naplatiti. To je zbog toga što sukamatne stope po kojima se naplaćuju kamate po tim kreditimadaleko manje od stapa inflacije. Stoga se potraživanja po timkreditima moraju svesti na razinu njihove realne vrijednosti. Učlanku je opisan taj postupak.
  Ključne riječi: stambeni krediti, rokovi otplate, kamatna stopa, diskontna stopa, anuitet, nominalne i diskontirane vrijednosti

 38. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Utvrđivanje i analiza društvenih potreba i potreba poduzeća za investiranjem

  Autori:
  Grabowsky, Kiril (58912)
  Časopis: Ekonomski analitičar
  Broj: 7
  ISSN: 0350-381
  Godina: 1992
  Stranice: od 30 do 44
  Broj referenci: 11
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Društvene potrebe nastaju uglavnom iz potreba tržišta za nekimproizvodima i/ili uslugama, što treba utvrditi istraživanjemtržišta, potrebe za povećanjem narodnog dohotka, neto deviznogefekta i povećanja gospodarske stabilnosti zemlje, potrebepoduzeća proizlaze najčešće iz nastojanja za održavanjempostojeće razine proizvodnje, postizanja veće rentabilnosti,poboljšanja kakvoće proizvoda, otklanjanja nastalih šteta,preorijentacije na nove sirovine, provođenja mjera HTZ,održavanjem sirovinske baze itd. Opisani su neki postupci uistraživanju i analiziranju opravdanosti investiranja.
  Ključne riječi: istraživanje tržišta, razvoj ponude i potražnje, razdoblje predviđanja, širina asortimana, narodni dohodak, devizni efekt, zamjena, rekonstrukcija, modernizacija

 39. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Verificiranje investicijske potrebe s tržišnog aspekta

  Autori:
  Grabowsky, Kiril (58912)
  Časopis: Ekonomski analitičar
  Broj: 5
  ISSN: 0350-381X
  Godina: 1994
  Stranice: od 33 do 40
  Jezik: hrvatski
  Ključne riječi: investicije, istraživanje tržišta

 40. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Izbor kapaciteta i tehničko-tehnoloških rješenja u procesu pripreme i donošenja investicijske odluke

  Autori:
  Grabowsky, Kiril (58912)
  Časopis: Ekonomski analitičar
  Broj: 6
  ISSN: 0350-381X
  Godina: 1994
  Stranice: od 37 do 51
  Jezik: hrvatski
  Ključne riječi: kapacitet, tehničko-tehnološko rješenje, simpleks metoda, kriterij

 41. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Izbor asortimana proizvodnje primjenom simplex metode

  Autori:
  Grabowsky, Kiril (58912)
  Časopis: Ekonomski analitičar
  Broj: 7
  ISSN: 0350-381X
  Godina: 1994
  Stranice: od 19 do 24
  Jezik: hrvatski
  Ključne riječi: asortiman, simplex metoda, maksimiziranje, linearno programiranje

 42. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Rješavanje problema minimiziranja primjenom simplex metode

  Autori:
  Grabowsky, Kiril (58912)
  Časopis: Ekonomski analitičar
  Broj: 8-9
  ISSN: 0350-381X
  Godina: 1994
  Stranice: od 20 do 23
  Jezik: hrvatski
  Ključne riječi: troškovi, simplex metoda, minimiziranje

 43. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Rješavanje transportnog problema primjenom simplex metode

  Autori:
  Grabowsky, Kiril (58912)
  Časopis: Ekonomski analitičar
  Broj: 11
  ISSN: 0350-381X
  Godina: 1994
  Stranice: od 58 do 64
  Jezik: hrvatski
  Ključne riječi: tansport, troškovi, simplex metoda

 44. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Investicije u ljudske potencijale

  Autori:
  Grabowsky, Kiril (58912)
  Časopis: Ekonomski analitičar
  Broj: 2
  ISSN: 0350-381X
  Godina: 1995
  Stranice: od 62 do 65
  Jezik: hrvatski
  Ključne riječi: izobrazba, troškovi, investiranje, čovjek

 45. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Rangiranje projekata i izbor investicijske odluke

  Autori:
  Grabowsky, Kiril (58912)
  Časopis: Ekonomski analitičar
  Broj: 8-9
  ISSN: 0350-381X
  Godina: 1995
  Stranice: od 45 do 51
  Jezik: hrvatski
  Ključne riječi: investiranje, rangiranje, rentabilitet, ekonomičnost, proizvodnost, osjetljivost

 46. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Politika razvoja i ulaganja

  Autori:
  Grabowsky, Kiril (58912)
  Časopis: Slobodno poduzetništvo
  Broj: 2-3
  Godina: 1995
  Stranice: od 420 do 431
  Jezik: hrvatski
  Ključne riječi: ulaganje, motiv, razvoj, faze

 47. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Oblici ulaganja u poduzeću

  Autori:
  Grabowsky, Kiril (58912)
  Časopis: Slobodno poduzetništvo
  Broj: 6
  Godina: 1995
  Stranice: od 220 do 228
  Jezik: hrvatski
  Ključne riječi: zamjena, rekonstrukcija, modernizacija, financiranje

 48. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Shearing strength testing on "Robertson Research" and "AMP-1"

  Autori:
  Petzel, Miroslav (37051)
  Časopis: Rudarsko-geološko-naftni zbornik
  ISSN: 0353-4529
  Volumen: 6
  Godina: 1994
  Stranice: od 55 do 59
  Broj referenci: 5
  Jezik: engleski
  Sažetak: U radu su opisani uređaji za smicanje "Robertson Research" i uređaj "AMP-1" za smicanje mekših stijena. Maksimalna horizontalna i vertikalna sila za "AMP-1" iznosi 400 kN za površinu uzoraka između 100 i 200 centimetara kubičnih, a može se koristiti i za ispitivanje smicanja po plohi diskontinuiteta vrlo čvrstih stijena. Prosječni sadržaj CaCO3 u ispitanim uzorcima iznosi 71,39%.
  Ključne riječi: smicanje uzoraka, uređaj za smicanje, laboratorijska ispitivanja stijena

 49. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Underground bauxite exploitation in the western Dinarids essential facts and comments

  Autori:
  Vujec, Slavko (53580)
  Marušić, Rikard
  Sakač, Krešimir
  Časopis: Rudarsko-geološko-naftni zbornik
  ISSN: 0353-4529
  Volumen: 6
  Godina: 1994
  Stranice: od 71 do 94
  Broj referenci: 31
  Jezik: engleski
  Sažetak: Dat je sažet prikaz geološke građe boksitnih područja u zapadnim Dinaridima, uključivo kemijskog sastava boksita. Glavni dio studije posvećen je opisu sljedećih boksitnih područja: Drniš (s jamama Kalun i Kumanovo), Obrovac (Dračevac, Ćukovac-Grižinice i Krš), Mostar (Orašnica, Tribošić, Trobukva i Dabrica), Jajce (Poljane i Crvene Stijene), Bosanska Krupa (Risovac) i Sinj (Visoka). Iznesen je "boksitaški" historijat pojedinog područja kao i njegove rudarske karakteristike, počev od načina otvaranja jama do otkopnih metoda, s njihovim prednostima i nedostatcima.
  Ključne riječi: jamska eksploatacija boksita, geologija zapadnih Dinarida, boksitne regije, rudarske metode.

 50. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Exploitation of glass sand on the open pit "Vrtlinska" (Moslavina, Croatia)

  Autori:
  Vujec, Slavko (53580)
  Perić, Borislav (113944)
  Časopis: Rudarsko-geološko-naftni zbornik
  ISSN: o353-4529
  Volumen: 6
  Godina: 1994
  Stranice: od 95 do 99
  Broj referenci: 4
  Jezik: engleski
  Sažetak: Eksploatacijske rezerve ovog površinskog kopa iznose približno 11 miliona tona kremenog pijeska dobre kavlitete. U vrijeme izrade projekta planiran je kapacitet 200 000 t/god prema realnim potrebama. To ga čini najvećim kopom u ovom području. U članku su prikazane geološke i geomehaničke značajke ležišta, te tehnološki proces eksploatacije, koji je u velikom dijelu usklađen sa njegovim prirodnim karakteristikama. Detaljnije je obrađena eksploatacija I. faze iznad razine podzemne vode. Koja se izvodi prema diskontinualnom sustavu. Za eksploataciju dubinskog dijela ispod razine podzemne vode u drugoj fazi navedena je potreba detaljnijeg istraživanja hidrogeoloških karakteristika ležišta, u cilju stjecanja nužnih podataka o režimu podzemne vode i uvjetima odvodnjavanja što će utjecati na izbor najpovoljnijih tehničkih i eksploatacionih rješenja.
  Ključne riječi: kremeni pijesak, projektiranje površinskih kopova,radne i završne kosine, jalovišta, Vrtlinska.

 51. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Rudarstvo na pragu XXI stoljeća

  Autori:
  Vujec, Slavko (53580)
  Časopis: Rudarsko-geološko-naftni zbornik
  ISSN: 0353-4529
  Volumen: 6
  Godina: 1994
  Stranice: od 163 do 164
  Jezik: hrvatski

 52. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Materijali za izradu završnog pokrova sanitarnih odlagališta

  Autori:
  Kovačić, Davorin (6574)
  Časopis: Rudarsko-geološko-naftni zbornik
  ISSN: 0353-4529
  Volumen: 6
  Godina: 1994
  Stranice: od 11 do 15
  Broj referenci: 13
  Jezik: engleski
  Sažetak: U članku se razmatra izbor materijala za izradu brtvenog sloja u završnom pokrovu sanitarnih odlagališta. Brtveni sloj je kritični element završnog pokrova. Svrha ovog sloja je minimiziranje prodiranja vode kroz završni pokrov. Materijali koji se koriste za izradu brtvenog sloja su mineralnog porijekla (koherentno tlo) ili sintetski materijali (plastična folija). Oni se najčešće koriste zajedno tako da tvore kompozitni brtveni sloj. U novije doba koriste se i alternativni materijali kao npr. otpad u proizvodnji papira (pulpa) i vrste koherentnog bujajućeg tla.
  Ključne riječi: Sanitarno odlagalište, Komunalni otpad, Završni pokrov, Brtveni sloj, Zbijena glina, Plastična folija, Geosintetski glineni sloj, Pulpa (otpad u proizvodnji papira), Bujajuće tlo.

 53. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: The Worlds oldest bauxite mining

  Autori:
  Marušić, Rikard
  Sakač, Krešimir
  Vujec, Slavko (53580)
  Časopis: TRAVAUX
  ISSN: 0350-7548
  Volumen: 22
  Godina: 1995
  Stranice: od 81 do 98
  Jezik: engleski

 54. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Prikaz proizvodnje i rezervi ugljena u Hrvatskoj

  Autori:
  Vujec, Slavko (53580)
  Grabowsky, Kiril (58912)
  Mraz, Juraj
  Urednici
  Gaurina-Međimurac, Nediljka (5737)
  Naslov zbornika: Zbornik radova simpozija "Doprinos rudarstva energetici Hrvatske"
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 83 do 94
  Skup: Simpozij "Doprinos rudarstva energetici Hrvatske"
  Održan: od 03.12.93 do 03.12.93
  Sažetak: Kriza plasmana ugljena koja je u Hrvatskoj nastupila nakon 1960.imala je za posljedicu zatvaranje svih rudnika mrkog ugljena ilignita te znatnu redukciju proizvodnje kamenog ugljena.Maksimalna proizvodnja ugljena bila je koncem pedesetih viša od2,5 miliona tona, što je pokrivalo više od trećine energetskihpotreba Hrvatske. 1992. svedena je na 120.000 t kamenog ugljenaodnosno na 1,72% energetskih potreba. Israživanjima suustanovljene znatne rezerve lignita, mrkog i kamenog ugljena. Unarednih 20 godina predviđa se povećanje proizvodnje ugljena usvijetu sa sadašnjih 4473 milijuna tona, po stopi većoj od 1%godišnje. Međutim, u Hrvatskoj otvaranje novih rudnika ide sporos obzirom na teške montan-geološke uvjete u ležištima.

 55. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Treba li rušiti crkvu "Sv. Ivana Krstitelja"?

  Autori:
  Marić, Božica (145714)
  Kovačić, Davorin (6574)
  Urednici
  Radić, Jure
  Naslov zbornika: Zbornik radova
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  ISBN/ISSN: 953-6175-02-9
  Stranice: od 265 do 270
  Skup: Drugi radni sabor "Graditelji u obnovi Hrvatske"
  Održan: od 13.10.93 do 15.10.93
  Sažetak: Crkva Sv. Ivana Krstitelja u Kloštar Ivaniću primjer jekasnogotičke arhitekture i najveća je takva građevina na područjukontinentalne Hrvatske. Nakon nekoliko razaranja i obnova, danaspostoje samo goli vanjski zidovi crkve, a nedostaju i dvakontrafora na svetištu. U referatu se opisuje moguća obnova svetišta u smislu ojačanjapostojećih konstruktivnih elemenata. Ovakav način obnovesuprotstavljen je alternativnom pristupu koji kao metodu obnovepredlaže rušenje i ponovnu izgradnju dijela zidova svetišta.

 56. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Utjecaj amortizacije na naknadu za zbrinjavanje otpada

  Autori:
  Grabowsky, Kiril (58912)
  Urednici
  Milanović, Zlatko
  Naslov zbornika: Zbornik radova
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 953-96297-0-5
  Stranice: od 454 do 466
  Skup: III. Simpozij "Gospodarenje otpadom - Zagreb 94"
  Održan: od 23.11.94 do 25.11.94
  Ključne riječi: amortizacija, otpad, naknada, profitne organizacije, neprofitne organizacije

 57. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Prijedlog klasifikacije poduprtih iskopa

  Autori:
  Sorić, Igor
  Kovačić, Davorin (6574)
  Naslov zbornika: Proceedings thirteenth International Conference on Soil Mechanics and Foundation
  Jezik: engleski
  Mjesto: New Delhi, India
  Godina: 1994
  Stranice: od 1815 do 1818
  Skup: XIII International Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering
  Održan: od 05.01.94 do 10.01.94

 58. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Mehanička svojstva gradskog otpada

  Autori:
  Kovačić, Davorin (6574)
  Čorko, Damir
  Urednici
  Sorić, Jurica
  Vranković, Nikola
  Naslov zbornika: Zbornik radova 1. kongresa hrvatskog društva za mehaniku
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 953-96243-0-4
  Stranice: od 259 do 268
  Skup: 1. kongres Hrvatskog društva za mehaniku
  Održan: od 14.09.94 do 17.09.94
  Sažetak: U okviru rješavanja problematike zbrinjavanja gradskog otpada nameće se nužnost izgradnje sanitarnih odlagališta. Ova zadaća ima nesumnjivo interdisciplinarni karakter, ali s naglašenom ulogom geotehničkog inženjerstva. U to su, između ostalog, uključeni problemi slijeganja i stabilnosti materijala u odlagalištu. U vezi s time u članku se razmatra problematika mehaničkog ponašanja gradskog otpada. Koristi se uobičajeni pristup u mehanici tla, ali se ukazuje i na razlike u ponašanju tla i otpadnog materijala. Korištenjem objavljenih rezultata iz svjetske literature, prikazani su neki eksperimentalni postupci za određivanje parametara čvrstoće otpada. Zaključuje se da je opravdano uvođenje pojma "mehanika otpada" (waste mechanics).

 59. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Nepropusnost glinene barijere u sanitarnim odlagalištima

  Autori:
  Kovačić, Davorin (6574)
  Kvasnička, Predrag
  Znidarčić, Dobroslav
  Kovačić, Davorin (6574)
  Urednici
  Milanović, Zlatko
  Naslov zbornika: III. simpozij "Gospodarenje otpadom - Zagreb 94"
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 953-96297-0-5
  Stranice: od 296 do 305
  Skup: III. Simpozij "Gospodarenje otpadom - Zagreb 94"
  Održan: od 23.11.94 do 25.11.94
  Sažetak: Sanitarno odlagalište promatra se kao jedna vrsta nasute građevine odnosno geotehničke konstrukcije. u tom smislu u radu se pitanje nepropusnosti brtvenih slojeva tretira u sklopu kriterija za postignuće maksimalne zbijenosti koherentnog tla. Ovaj kriterij, koji se u geotehničkoj praksi standardno primjenjuje, potrebno je modificirati uzimajući u obzir traženu maksimalno dopuštenu hidrauličku provodljivost brtvenog sloja. pri tome je važna mogućnost efikasnogmjerenja hidrauličke provodljivosti koherentnih materijala, kako u laboratoriju tako i na terenu. Istaknuta je i prisutnost kemijske interakcije procjedne tekućine i gline zbog mogućeg štetnog povećanja prpousnosti gline.

 60. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Geotehnologija pri zbrinjavanju otpada

  Autori:
  Znidarčić, Dobroslav
  Kovačić, Davorin (6574)
  Kvasnička, Predrag
  Urednici
  Milanović, Zlatko
  Naslov zbornika: III: simpozij "Gospodarenje otpadom - Zagreb 94"
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 953-96297-0-5
  Stranice: od 393 do 398
  Skup: III. Simpozij "Gospodarenje otpadom - Zagreb 94"
  Održan: od 23.11.94 do 25.11.94
  Sažetak: Rješavanje problema odlaganja otpada ne ubraja se potpuno ni u jednu tradicionalnu granu inženjerstva. Razlog tomu je što do nedavno odlaganje otpada nije bilo smatrano većim društvenim problemom, pa mu se nije ni poklanjala veća pažnja. Uz današnje povećane količine otpadai uz povećanje svijesti društva o štetnosti raznih otpadnih tvari, traže se metode odlaganja kojima će se spriječitištetno djelovanje na okoliš za dulje vremensko razdoblje. Problemi kojise pri tome susreću imaju interdisciplinarni značaj, pa metode za njihovo rješavanje treba tražiti u više tradicionalnihinženjerskih grana. Tkvo će stanje potrajati sve dok se opseg poslova ne raširi do te mjere da će biti nužno odgajati nove stručnjake,specijaliste za rješavanje tih problema. Tehnologija razvijena u geotehničkoj znanosti i u geotehničkom inženjerstvu ima važnu ulogu u rješavanju tih problema i mora bit uvažavana pri njihovu rješavanju. U referatu se daje pregled problema koji se susreću pri odlaganju raznih otpada, a za koje postoje metode rješavanja u geotehničkom inženjerstvu. Uz opis postojećih metoda koje se mogu izravno primijeniti, u referatu se ističu i oni problemi za koje ne postoje gotova rješenja, te su nužna dodatna istraživanja i razvoj novih metoda za njihovo rješavanje.

 61. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Analiza stabilnosti pokosa obale radi povećanja kapaciteta skladišnog prostora

  Autori:
  Kovačić, Davorin (6574)
  Szavits-Nossan, Antun
  Urednici
  Mavar, Ramon
  Naslov zbornika: Geotehnika prometnih građevina - Saopćenja 1
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 953-6085-04-6
  Stranice: od 421 do 430
  Skup: Geotehnika prometnih građevina - Znanstvenostručno savjetovanje
  Održan: od 05.10.94 do 08.10.94
  Sažetak: U radu su prikazani rezultati numeričke analize naprezanja i deformacija u pokosu obale br. 5 u Pločama, uslijed površinskog opterećenja na skladišnom prostoru. Početno stanje naprezanja određeno je analizom u dreniranim uvjetima, dok su faze nanošenja opterećenja analizirane u nedreniranim uvjetima. Kod toga je modelirana interakcija obalne konstrukcije i tla. Meke, vodom zasićene gline opisane su elastoplastičnim konstitucijskom jednadžbom. Pokazano je da se ovakvom analizom mogu dobiti realistični pomaci u tlu i naprezanja u obalnoj konstrukciji.

 62. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Geotehničke karakteristike zagrebačkog odlagališta otpada i mogućnosti njegove sanacije

  Autori:
  Kovačić, Davorin (6574)
  Mayer, Darko (29980)
  Muhovec, Ivan (151325)
  Urednici
  Sarsby, R.W.
  Naslov zbornika: Waste Disposal by Landfill
  Jezik: engleski
  Mjesto: Rotterdam, Nizozemska
  Godina: 1993
  Stranice: od 543 do 547
  Skup: GREEN'93 - Geotechnics Related to the Environment
  Održan: od 28.06.93 do 01.07.93

 63. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Seizmička stabilnost paleoklizišta na južnoj obali Jadrana

  Autori:
  Jurak, Vladimir
  Kovačić, Davorin (6574)
  Garašić, Mladen
  Naslov zbornika: The Interplay between Geotechnical Engineering and Engineering Geology
  Jezik: engleski
  Mjesto: Copenhagen, Danska
  Godina: 1995
  Stranice: od 4.77 do 4.82
  Skup: XI European Conferece on Soil Mechanics and Foundation Engineering
  Održan: od 28.05.95 do 01.06.95

 64. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Proračun slijeganja horizontalno uslojenog tla

  Autori:
  Kovačić, Davorin (6574)
  Škoro, Branislav
  Grubić, Nenad
  Urednici
  Jašarević, Ibrahim
  Naslov zbornika: Primjena osobnih računala u geotehnici
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 2 do 18
  Skup: Seminar - PORG '93
  Održan: od 21.04.93 do 24.04.93
  Sažetak: Prikazan je kompjuterski program "JANBU"za proračun slijeganja horizontalno uslojenog tla. Opterećenje na površini terena je jednoliko, a djeluje na pravokutnim plohama. Prikaz je naprvljen u skladu s idejom o "geomehaničkom trokutu" (Burland, 1987). Parametri stišljivosti tla određuju se prema konceptu tangentnog modula (Janbu, 1967). Primijenjeni algoritam verificiran je s nekoliko probnih primjera.

 65. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Stabilnost otvorenih otkopanih prostora u ležištima boksita

  Autori:
  Vujec, Slavko (53580)
  Perić, Borislav (113944)
  Kovačević-Zelić, Biljana
  Urednici
  Jašarević, Ibrahim
  Naslov zbornika: Primjena osobnih računala u geotehnici
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 1 do 9
  Skup: Seminar - PORG '93
  Održan: od 21.04.93 do 24.04.93
  Sažetak: Razmatran je problem "vladanja krovinom" pri podzemnoj eksploataciji ležišta boksita sa čvršćim krovinskim naslagama. Dane su geološke i geotehničke karakteristike ležišta boksita. Stabilnost otvorenog prostora utvrđivana je opažanjima in situ te proračunom rasporeda naprezanja i deformacija primjenom metode konačnih elemenata.

 66. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Proračun vjetrenja podzemnih prostorija

  Autori:
  Vujec, Slavko (53580)
  Urednici
  Jašarević, Ibrahim
  Naslov zbornika: Primjena osobnih računala u geotehnici
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 1 do 4
  Skup: Seminar - PORG '93
  Održan: od 21.04.93 do 24.04.93
  Sažetak: Proračun vjetrenih podzemnih prostorija svodi se na rješenje sistema nelinearnih jednadžbi. Iteracijski postupak po H. Cross-u pogodan je za proračun slobodne raspodjele strujanja u mreži. Osim toga ovim postupkom, mogući su proračuni regulacije i simulacije vjetrenih mreža.

 67. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Određivanje potencijalnih kliznih ploha u stijenskim kosinama primjenom kriterij loma

  Autori:
  Zvežina, Robert (150383)
  Kovačević-Zelić, Biljana
  Urednici
  Mavar, Ramon
  Naslov zbornika: Geotehnika prometnih građevina - Saopćenja 1
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 953-6085-05-4
  Stranice: od 507 do 515
  Skup: Geotehnika prometnih građevina - Znanstvenostručno savjetovanje
  Održan: od 05.10.94 do 08.10.94
  Sažetak: Diskontinuiteti su jedan od najznačajnijih faktora koji doprinose nestabilnosti stijenskih kosina. U slučaju kada postoji više sustava diskontinuiteta koji imaju nepovoljan prostorni položaj obzirom na stabilnost, teško je procjeniti najrizičniju potencijalnu kliznu plohu ili sistem kliznih ploha koje determiniraju tip loma. Problem se komplicira ukoliko se geološki, geomehanički i geometrijski uvjeti na kosini mijenjaju na relativno malim udaljenostima što je čest slučaj na kosinama površinskih kopova te cestovnim ili željezničkim usjecima i zasjecima. U članku je prikazan postupak određivanja najnestabilnijih zona i potencijalno rizičnih diskontinuiteta čime se može utvrditi i tip mogućeg loma odnosno klizanja. Na osnovu podataka o intenzitetu i smjeru glavnih naprezanja dobivenih pomoću programa FLAC, vrši se analiza kriterija loma u svakom elementu i za svaki diskontinuitet. Primjenom postupka na sve prodile površinskog kopa, zasjeka ili usjeka dobiva se cjelovita slika stabilnosti stijenskih kosina.

 68. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov: Razvoj i ispitivanje uređaja za smicanje na primjeni srednje čvrstih stijena
  Fakultet: Rudarsko - geološko - naftni Zagreb
  Datum obrane: 16.04.92
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 73
  Sažetak: U magistarskoj radnji obrađeno je više tipova uređaja zasmicanje u laboratoriju. Prezentirani su konstruktivni elementiovih uređaja, kapaciteti, te moguće dimenzije uzoraka. Radikomparacije s rezultatima dobivenim uređajem Robertson Research ukojem su ispitani uzorci za potrebe proračna stabilnosti kosinana površinskom kopu Sveti Kajo, ispitano je u novo konstruiranomuređaju za smicanje 12 uzoraka lapora uzetih sa istog površinskogkopa. Dobiveni rezultati pokazali su da je dobiven praktičnoisti kut unutrašnjeg trenja, ali nešto veća vrijednost kohezije.Ovakav rezultat mogao se očekivati, jer se radi o znatno većojpovršini uzorka, što je uvjetovalo i veću vrijednost kohezije.Kako se radi o komercijalnom tipu laboratorijskog uređaja, on imačitav niz originalnih rješenja kako u mjerenju sila ideformacija, tako i cjelokupnoj konstrukciji.
  Ključne riječi: smicanje uzoraka, uređaj za smicanje, laboratorijska ispitivanja


 69. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Istraživanje podzemne eksploatacije ležišta boksita s laporovitom krovinom
  Fakultet: Rudarsko - geološko - naftni Zagreb
  Datum obrane: 10.07.91
  Broj stranica: 65
  Autor: Galić Mr Ivan
  Rad: Magisterij


 70. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Istraživanje stabilnosti radnih i završnih kosina dubokih površinskih kopova mrkog uglja na primjeru P. K. Turija
  Fakultet: Rudarsko - geološko - naftni Zagreb
  Datum obrane: 08.06.91
  Broj stranica: 109
  Autor: Cilović Mr Lutvo
  Rad: Magisterij


 71. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Razvoj i ispitivanje uređaja za smicanje na primjeni srednje čvrstih stijena
  Fakultet: Rudarsko - geološko - naftni Zagreb
  Datum obrane: 16.04.92
  Broj stranica: 73
  Autor: Petzel Mr Miroslav
  Rad: Magisterij


 72. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Doprinos određivanju kliznih ploha i faktora sigurnosti u kosinama stijenskih masiva
  Fakultet: Rudarsko - geološko - naftni Zagreb
  Datum obrane: 12.02.93
  Broj stranica: 170
  Autor: Zvežina Mr. Robert
  Rad: Magisterij


 73. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Numeričko modeliranje ponašanja stijenskih materijala pri provođenju radova u rudarstvu
  Fakultet: Rudarsko - geološko - naftni Zagreb
  Mentor: VUJEC SLAVKO
  Datum obrane: 15.07.94
  Broj stranica: 110
  Autor: Kovačević-Zelić Mr. Biljana
  Rad: Magisterij


 74. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Studija o izučavanju i unapređivanju podzemnih metoda otkopavanja boksita

  Autori:
  Vujec, Slavko (53580)
  Perić, Borislav (113944)
  Sakač, Krešimir
  Majić, Srećko (160373)
  Naručitelj: DP Aluminij - Mostar, DP RB Jajce, DP RB Posušje, DP RB Lištica
  Depo ustanova: Rudarsko - geološko - naftni fakultet
  Godina: 1991
  Stranica ukupno: 122
  Jezik: hrvatski

 75. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Prijedlog izmjene uvjeta uređenja prostora u kamenolomu Podsusedsko Dolje

  Autori:
  Vujec, Slavko (53580)
  Rendulić, Vladimir (40831)
  Perić, Borislav (113944)
  Naručitelj: TEMPO - Poduzeće za građevinski inžinjering
  Depo ustanova: Rudarsko - geološko - naftni fakultet
  Godina: 1992
  Stranica ukupno: 33
  Jezik: hrvatski

 76. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Idejno rješnje proširenja kamenoloma Pregrada II

  Autori:
  Vujec, Slavko (53580)
  Zvežina, Robert (150383)
  Naručitelj: J. P. Niskogradnja d.o.o.
  Depo ustanova: Rudarsko - geološko - naftni fakultet
  Godina: 1993
  Stranica ukupno: 43
  Jezik: hrvatski

 77. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Investicijska studija sanacije odlagališta Trebež

  Autori:
  Grabowsky, Kiril (58912)
  Naručitelj: ZGO - poduzeće za zaštitu okoliša i gospodarenje otpadom
  Depo ustanova: ZGO - poduzeće za zaštitu okoliša i gospodarenje otpadom
  Godina: 1994
  Stranica ukupno: 68
  Jezik: hrvatski

 78. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Studija o analizi osjetljivosti i ekonomske usporedbe varijanti iz studije AGRE "O cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom i otpadnim muljem u gradu Zagrebu"

  Autori:
  Grabowsky, Kiril (58912)
  Naručitelj: ZGO - poduzeće za zaštitu okoliša i gospodarenje otpadom
  Depo ustanova: ZGO - poduzeće za zaštitu okoliša i gospodarenje otpadom
  Godina: 1995
  Stranica ukupno: 52
  Jezik: hrvatski

 79. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Ekonomski dio studije projekta Puto

  Autori:
  Grabowsky, Kiril (58912)
  Naručitelj: ZGO - poduzeće za zaštitu okoliša i gospodarenje otpadom
  Depo ustanova: ZGO - poduzeće za zaštitu okoliša i gospodarenje otpadom
  Godina: 1995
  Stranica ukupno: 52
  Jezik: hrvatski

 80. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Potporni zid u Vukovarskoj ulici, Split, geostatička analiza

  Autori:
  Kovačić, Davorin (6574)
  Naručitelj: CONEX
  Depo ustanova: Rudarsko - geološko - naftni fakultet
  Godina: 1994
  Stranica ukupno: 68
  Jezik: hrvatski

 81. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Statička analiza potpornog zida na ulazu u mjesto Brela

  Autori:
  Kovačić, Davorin (6574)
  Naručitelj: Institut građevinarstva Hrvatske, Poslovni centar Split
  Depo ustanova: Rudarsko - geološko - naftni fakultet
  Godina: 1994
  Stranica ukupno: 53
  Jezik: hrvatski

 82. Tip rada: Studija/Elaborat

  Naslov: Izvješće o potrebi sanacije ili zatvaranja P. K. "Seget"

  Autori:
  Salopek, Branko
  Cruković, B
  Krsnik, Josip
  Rendulić, Vladimir (40831)
  Krasić, Dragan
  Naručitelj: "Kamen"-Split
  Depo ustanova: Rudarsko - geološko - naftni fakultet
  Godina: 1993
  Jezik: hrvatski

 83. Tip rada: Projekt

  Naslov: Projekt podzemnog sadržaja eksploziva

  Autori:
  Ester, Zvonko
  Krsnik, Josip
  Hudec, Mladen
  Rendulić, Vladimir (40831)
  Marinović, Nenad
  Zorić, Igor
  Naručitelj: "Raguza"-Dubrovnik
  Depo ustanova: "Geotehnik" - Varaždin
  Godina: 1995
  Stranica ukupno: 51
  Jezik: hrvatski

 84. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Recenzija poglavlja 10 konačnog izviješća Studije o zbrinjavanju gradskog otpada grada Zagreba

  Autori:
  Grabowsky, Kiril (58912)
  Vrsta rada: Recenzija
  Jezik: hrvatski

 85. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Mišljenje o projektu spaljivanja opasnog otpada Rudabanya, Mađarska

  Autori:
  Grabowsky, Kiril (58912)
  Vrsta rada: Recenzija
  Jezik: hrvatski

 86. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Recenzija ekonomskog dijela studije pod naslovom Rijeka - Istria Region Solid Waste Study

  Autori:
  Grabowsky, Kiril (58912)
  Vrsta rada: Recenzija


MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr