SVIBOR - Radovi - projekt broj: 1-10-062

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi objavljeni na projektu 1-10-062


Broj radova citiranih u CC: 0
Broj ostalih radova: 423
Ukupno objavljenih radova: 423


 1. Tip rada: Knjiga

  Naslov: Hidrogeografija

  Autori:
  Ridjanović, Josip (41005)
  Izdavač: Školska knjiga
  Godina: 1993
  Broj stranica: 215
  Jezik: hrvatski

 2. Tip rada: Knjiga

  Naslov: Zemljopis 3.

  Autori:
  Ilić, Milan
  Orešić, Danijel
  Čečura, Želimir
  Izdavač: Profil international I
  Godina: 1995
  Broj stranica: 168
  Jezik: hrvatski

 3. Tip rada: Knjiga

  Naslov: Zemljopis 3. Radna bilježnica za 7. razred osnovne škole.

  Autori:
  Ilić, Milan
  Orešić, Danijel
  Izdavač: Profil international I
  Godina: 1995
  Broj stranica: 49
  Jezik: hrvatski

 4. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Geografski riječnik (adaptacija)

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Urednici
  Zadro, Božena
  Izdavač: Cankarjeva založba
  ISBN: 86-361-0748-2
  Godina: 1991
  Stranice: od 114 do 119
  Jezik: hrvatski

 5. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Karta: Reljef - geomorfološke osobine Republike Hrvatske, u mjerilu 1:2 500 000

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Urednici
  Bertić, Ivan
  Izdavač: Školska knjiga
  Godina: 1993
  Stranice: od 44 do 45
  Jezik: hrvatski

 6. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Reljef - geomorfološke osobine Republike Hrvatske

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Urednici
  Bertić, Ivan
  Izdavač: Školska knjiga
  Godina: 1993
  Stranice: od 45 do 45
  Jezik: hrvatski

 7. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Geomorfološke značajke otoka Žirja s arhipelagom

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Saletto, Maja
  Izdavač: Muzej grada Šibenika
  Godina: 1994
  Stranice: od 169 do 182
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Žirje je mikromorfološka regionalna cjelina Sjevernodalmatinskog arhipelaga Pripada šibenskoj otočnoj skupini Odnos geološke građe i reljefa je komforman. Pretežito karbonatni sastav uvjetovao je dominaciju krškog reljefa.
  Ključne riječi: otok, arhipelag, hrbat, obala, krš

 8. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Na Vukovarskoj lesnoj zaravni

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Izdavač: Nakladna kuća Dr Feletar
  Godina: 1994
  Stranice: od 25 do 48
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Raspravljeno je fizičko-geografska problematika Istočnohrvatske ravnice i u okviru nje, posebno, i šireg područja grada Vukovara.
  Ključne riječi: ravnica, les, lesna zaravan, Dunav

 9. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: A Baranyai lakossag etnikai oesszetekelenek valtozasa

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Godina: 1994
  Stranice: od 109 do 133
  Jezik: mađarski

 10. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: A horvatorszagi magyarszag demografiai fejloedese ay utolbi masfel szazad alatt

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Stranice: od 35 do 48
  Jezik: mađarski

 11. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Regulacije i njihov utjecaj na geomorfološko oblikovanje korita Drave i Dunava u Hrvatskoj

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Izdavač: Hrvatska Vodoprivreda
  Godina: 1995
  Stranice: od 449 do 461
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U radu se rasprevlja o utjecaju čovjeka i njegovog rada u posljednjih 200-tinjak godina na morfogenezu korita Drave i Dunava.
  Ključne riječi: Drava, Dunav, regulacije

 12. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Temeljne skice geomorfoloških osobina Velebita

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Izdavač: Senjsko muzejsko društvo - Gradski muzej Senj
  Godina: 1994
  Stranice: od 1 do 7
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Rasprevljena je temeljna geoekološka problematika gorskog hrpta - masiva velebita s posebnim naglaskom na odnos prirodne osnove i čovjekove aktivnosti.

 13. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Geomorfološke značajke otoka Žirja s arhipelagom

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Saletto, Maja
  Izdavač: Muzej grada Šibenika
  Godina: 1994
  Stranice: od 169 do 182
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Žirje je mikromorfološka regionalna cjelina sjevernodalmatinskog arhipelaga. Pripada šibenskoj otočnoj skupini. Odnos geološke građe i reljefa je konforman. Pretežito karbonatni sastav uvjetovao je dominaciju krškog reljefa.
  Ključne riječi: otok, arhipelag, hrbat, obala, krš

 14. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Strukturno-geomorfološka analiza tipova dolinske mreže sjevernog Velebita i Senjskog bila

  Autori:
  Faivre, Sanja
  Izdavač: Senjsko muzejsko društvo - Gradski muzej Senj
  Godina: 1994
  Stranice: od 9 do 24
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Na području Sjevernog Velebita i Senjskog bila analiziran je prostorni raspored dolinske mreže. Izdvojena su tri tipa dolinske s brojnim podtipovima i više prijelaznih tipova.
  Ključne riječi: Velebit, dolinska mreža, geološka struktura, tektonski pokreti

 15. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Geografski smještaj (položaj) i hidrogeografske značajke Plitvičkih jezera

  Autori:
  Ridjanović, Josip (41005)
  Godina: 1994
  Stranice: od 29 do 42
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Hidrogeografske značajke Plitvičkih jezera naglašavaju važnost istraživanja: 1) geografsko-fizičkih uvjeta otjecanja vode i 2) kvantitativno određivanje otjecanja pomoću limnigrafa.

 16. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Tragovi oledbe na Sjevernom Velebitu

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Faivre, Sanja
  Pavelić, Josip
  Časopis: Geografski glasnik
  Broj: 53
  ISSN: 0514-1664
  Volumen: 53
  Godina: 1991
  Stranice: od 27 do 39
  Broj referenci: 29
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Po prvi put su utvrđeni tragovi pleistocenske oledbe područjaSjevernog Velebita. Oni se odnose kako na egzaracijske morfološkeoblike tako i na odgovarajuđe korelativne sedimente i morenskeoblike.
  Ključne riječi: oledba, glacijacija, ledenjaci, cirkovi, ledenjačke doline, morene

 17. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: XIII međunarodni kongres INQUA-e u Kini

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Časopis: Radovi
  Broj: 26
  ISSN: 0514-1664
  Volumen: 26
  Godina: 1991
  Stranice: od 157 do 158
  Jezik: hrvatski

 18. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Osobine i zakonomjernosti oblikovanja strukturnog reljefa Zemlje

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Časopis: Geografski horizont
  Broj: 1
  ISSN: 0016-7266
  Volumen: 37
  Godina: 1991
  Stranice: od 1 do 13
  Broj referenci: 10
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Razvojem i afirmacijom teorije globalne tektonike ploča omogućenoje da se osobine i zakonomjernosti oblikovanja reljefa Zemljeobjasne s jedinstvenog gledišta.
  Ključne riječi: globalna tektonika ploča, reljef, Zemlja

 19. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Glacijacija Sjevernog Velebita

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Faivre, Sanja
  Pavelić, Josip
  Časopis: Senjski zbornik
  Broj: 18
  ISSN: 0582-6730
  Volumen: 18
  Godina: 1991
  Stranice: od 181 do 196
  Broj referenci: 20
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Utvrđeni su tragovi pleistocenske oledbe na Sjevernom Velebitu.Tri tipa ledenjaka (platoasti, dolinski i cirkni) oblikovali suniz egzaracijskih i morenskih formi pretežito u vršnom dijeluplaninskog masiva (iznad 1400m).
  Ključne riječi: oledba, glacijacija, morena, pleistocen

 20. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Inženjerskogeomorfološko kartiranje

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Časopis: Acta Geographica Croatica
  Broj: 27
  ISSN: 1330-0466
  Volumen: 27
  Godina: 1992
  Stranice: od 173 do 184
  Broj referenci: 19
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Razrađeni su osnovni principi i metode te osobine, mogućnosti irazvoj inženjersko-geomorfološkog kartiranja. Posebna pozornostposvećena je sadržaju, obilježju, mjerilu i tipizaciji karata tezadacima inženjersko-geomorfološkog kartiranja.
  Ključne riječi: geomorfologija, inženjerska geomorfologija, kartiranje

 21. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Pedimenti Južnog Velebita

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Časopis: Geografski glasnik
  Broj: 54
  ISSN: 0514-1664
  Volumen: 54
  Godina: 1992
  Stranice: od 19 do 32
  Broj referenci: 24
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Utvrđena su dva pedimenta gorskog hrpta Južnog Velebita, nižimlađi i viši stariji. Njihovo rasprostranjenje, geomorfološkipoložaj, morfološke osobine i morfogeneza nesumnjivo dokazujuetapnu strukturno-geomorfološku evoluciju hrpta.
  Ključne riječi: pediment, hrbat, pedimentacija, padina, pediplain

 22. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Geomorfološke osobine Republike Hrvatske

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Časopis: Geografski horizont
  Broj: 2
  ISSN: 0016-7266
  Volumen: 38
  Godina: 1992
  Stranice: od 16 do 25
  Broj referenci: 5
  Jezik: hrvatski

 23. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Les Kine

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Časopis: Vijesti
  Broj: 29
  Volumen: 29
  Godina: 1992
  Stranice: od 17 do 20
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Razmatra se rasprostranjenost, osobine i geneza lesnih naslagaKine, kao i osnovne geomorfološke značajke lesa Kine.
  Ključne riječi: les, prapor, Kina

 24. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Predgorske stepenice (pedimenti) gorskog hrpta Južnog Velebita

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Časopis: Senjski zbornik
  Broj: 19
  ISSN: 0582-6730
  Volumen: 19
  Godina: 1992
  Stranice: od 1 do 12
  Broj referenci: 24
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Utvrđene su dvije predgorske stepenice (pedimenta) gorskog hrptaJužnog Velebita, niži mlađi i viši stariji. Njihovorasprostranjenje, geomorfološki položaj, morfološke osobine imorfogeneza nesumnjivo dokazuju etapnu strukturno-geomorfološkuevoluciju gorskog hrpta.
  Ključne riječi: pediment, hrbat, pedimentacija, padina, pediplen

 25. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Soil Degradation and Potential Pollutants on Croatian Coast and Surrounding Mountains

  Autori:
  Racz, Zoltan
  Bogunović, Matko
  Martinović, J
  Kvastek, K
  Bognar, Andrija (4265)
  Časopis: Agriculturae Conspectus Scientificus
  Broj: 58
  ISSN: 0370-0291
  Volumen: 58
  Godina: 1993
  Stranice: od 177 do 187
  Sažetak: U prvom dijelu članka date su geomorfološke, pedološke iklimatske značajke primorja Jadrana i primorskog planinskogokvira, kao i recentna iskustva u zaštiti tla spomenutogpodručja. U vezi s tim pažnja je prvenstveno bila usmjerenafunkciji zaštite i geokemijske važnosti šumske vegetacije nakršu, kao i poljoprivredi kao dijelu kulturnog pejzaža. Završnidio članka raspravlja o potencijalnim onečišćivačima imogućnostima zaštite.
  Ključne riječi: tlo, degradacija, obala, polutanti, onečišćivači, ekologija, krš, šuma

 26. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Visoki vodni val in poplave Save 1990. na širšem območju Zagreba

  Autori:
  Ridjanović, Josip (41005)
  Tropan, Ljudevit
  Časopis: UJMA - revija za vprašanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
  Broj: 5
  Volumen: 5
  Godina: 1991
  Stranice: od 89 do 93
  Jezik: slovenski

 27. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Poplava u regiji Zagreb - Karlovac - Sisak tijekom studenoga 1990. godine

  Autori:
  Ridjanović, Josip (41005)
  Tusić, Vesna
  Tropan, Ljudevit
  Časopis: Radovi
  Broj: 26
  ISSN: 0514-1664
  Volumen: 26
  Godina: 1991
  Stranice: od 5 do 16
  Broj referenci: 16
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Na Savi uzvodno od Zagreba izmjereni su novi maksimalnivodostaji. Opisani su uzroci i posljedice visokog vodnog vala.
  Ključne riječi: Sava, vodni val, poplava

 28. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Hidrogeografske značajke Hrvatske

  Autori:
  Ridjanović, Josip (41005)
  Časopis: Geografski horizont
  Broj: 2
  ISSN: 0016-7266
  Volumen: 38
  Godina: 1992
  Stranice: od 36 do 49
  Broj referenci: 20
  Jezik: hrvatski

 29. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Die Bucht von Kotor und Meeresspiegelanstieg im Holozaen

  Autori:
  Ridjanović, Josip (41005)
  Časopis: Wuerzburger Geographischen Arbeiten
  Broj: 87
  ISSN: 0510-9833
  Volumen: 87
  Godina: 1993
  Stranice: od 305 do 312
  Jezik: njemački

 30. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Analiza gustoće ponikava na Sjevernom Velebitu i Senjskom bilu

  Autori:
  Faivre, Sanja
  Časopis: Senjski zbornik
  Broj: 19
  ISSN: 0582-6730
  Volumen: 19
  Godina: 1992
  Stranice: od 13 do 23
  Broj referenci: 24
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Prikazana je analiza gustoće ponikava na Sjevernom Velebitu iSenjskom bilu. zabilježeno je 18059 ponikava na 947 km2.
  Ključne riječi: ponikva, Velebit, krš

 31. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Dezertifikacija - svjetski ekološki problem

  Autori:
  Faivre, Sanja
  Toskić, Aleksandar
  Časopis: Geografski horizont
  Broj: 2
  ISSN: 0016-7266
  Volumen: 39
  Godina: 1993
  Stranice: od 35 do 37

 32. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Pretpostavke zbrinjavanja radioaktivnog otpada u Republici Hrvatskoj

  Autori:
  Subašić, D
  Škanata, D
  Šaler, Antun (100600)
  Časopis: Socialna ekologija
  Broj: 2
  Volumen: 1
  Godina: 1992
  Stranice: od 203 do 210
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U Republici Hrvatskoj trenutno postoji oko 53m3 radioaktivnogotpada generiranog iz različitih industrijskih, medicinskih iznanstveno-istraživačkih djelatnosti, koji se nalazi privremenopohranjen u odgovarajućim skladištima. Rješenje se nalazi uizgradnji odlagališta RAO, koje će svojim tehničkim osobinama,ali i izolacijskim svojstvima jamčiti sigurnosti okoliša krozcjelokupno razdoblje njegova djelovanja.
  Ključne riječi: radioaktivni otpad, Hrvatska, ekologija, odlagalište otpada

 33. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Zbrinjavanje radioaktivnih izvora u ratom zahvaćenim područjima Republike Hrvatske

  Autori:
  Subašić, D
  Šaler, Antun (100600)
  Časopis: Energija
  Broj: 1
  ISSN: 0013-7448
  Volumen: 42
  Godina: 1993
  Stranice: od 3 do 8
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Javno poduzeće za zbrinjavanje radioaktivnog otpada, uz suradnjus Ministarstvom zdravstva RH, kao i ostalih nadležnih upravnihtijela a uz potporu nekih relevantnih međunarodnih institucija(IAEA i dr.), pokrenulo je akciju sustavnog zbrinjavanjaradioaktivnih izvora u područjima Republike Hrvatske zahvaćenimratnim razaranjima.
  Ključne riječi: Hrvatska, radioaktivni otpad, rat

 34. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Geografska obilježja i osobitosti Hrvatskog zagorja

  Autori:
  Ilić, Milan
  Njegač, Dražen
  Orešić, Danijel
  Toskić, Aleksandar
  Časopis: Gazophylacium
  Broj: 1
  ISSN: 1330-0504
  Volumen: 1
  Godina: 1993
  Stranice: od 13 do 36
  Broj referenci: 29
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U uvodnom dijelu dan je opširniji prikaz dosadašnjih shvaćanja opojmu i prostornom obuhvatu Zagorja. Prvi dio rada bavi seprirodno-geografskim obilježjima kraja. Podrobnije su prikazanireljef, podneblje i vode. Prometni položaj također je prikazan.Drugi i treći dio podribno govore o naseljima, naseljenosti istanovništvu Hrvatskog zagorja s naglaskom na novijimdemografskim obilježjima.
  Ključne riječi: Hrvatsko zagorje, Zagorje, prirodna obilježja, naselja, stanovništvo, depopulacija

 35. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Pojam i glavne značajke geografskih informacijskih sustava

  Autori:
  Ilić, Milan
  Orešić, Danijel
  Časopis: Geografski horizont
  Broj: 1
  ISSN: 0016-7266
  Volumen: 38
  Godina: 1992
  Stranice: od 38 do 42
  Broj referenci: 3
  Jezik: hrvatski

 36. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Alogene tekućice

  Autori:
  Orešić, Danijel
  Časopis: Geografski horizont
  Broj: 1
  ISSN: 0016-7266
  Volumen: 37
  Godina: 1991
  Stranice: od 13 do 19
  Broj referenci: 9
  Jezik: hrvatski

 37. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Otok Drvenik Veli - prilog poznavanju prirodne osnove

  Autori:
  Kalogjera, Ante (90963)
  Časopis: Radovi PMF-a Split
  Broj: 4
  ISSN: 0352-4140
  Volumen: 4
  Godina: 1993
  Stranice: od 0 do 0

 38. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Dinarska morfosinusoida i njezino značenje

  Autori:
  Klein, Vilko (100591)
  Časopis: Naftaplin
  Broj: 2
  ISSN: 1330-2434
  Volumen: 14
  Godina: 1993
  Stranice: od 1 do 7
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U ovom radu proučavana je Dinarska morfosinusoida. Izdvojena jena osnovu morfografske analize.
  Ključne riječi: Dinaridi

 39. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: The role of Geosciences, Especially Geomorphology, in the Site Selection of Radioactive Waste Disposal in Croatia

  Autori:
  Šaler, Antun (100600)
  Časopis: Annales Universitatis Budampestiensis de Rolando Eotves Nominatae
  Volumen: XXII
  Godina: 1994
  Jezik: engleski
  Sažetak: U članku su kratko prikazani razlozi zbogkojih je potrebna izgradnja odlagališta radioaktivnog otpada u Hrvatskoj, načela redovnog pogona odlagališta, vrste geoznanosti koje su bitno uključene u postupak izbora lokacije, kao i metodologija vrednovanja utvrđenih kriterija.

 40. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Prostorni aspekti zbrinjavanja opasnog i posebnog otpada u Republici Hrvatskoj

  Autori:
  Šaler, Antun (100600)
  Subašić, D
  Časopis: Privredni marketing
  Broj: 1
  Godina: 1995
  Stranice: od 12 do 19
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U članku su prikazana temeljna načela nacrta strategije gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj, kao i trenutno stanje na području zbrinjavanja otpada (broj deponija i opće stanje sanitarne sigurnosti na njima).

 41. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Analysis of spatial characteristics in distribution of sink-holes as an geomorphological indicator of recent deformaions of geologic structures

  Autori:
  Mihljević, Darko (165211)
  Časopis: Acta Geographica Croatica
  ISSN: 1330-0466
  Volumen: 29
  Godina: 1994
  Stranice: od 29 do 36
  Jezik: engleski
  Sažetak: U članku se opisuje model temeljen na metodi determinacije elipsoida deformacije, Fry (1979), primjenjen u analizi topoloških promjena u distribuciji ponikava, oblikovanih u stijenama koje su pretrpjele različite tipove deformacija.
  Ključne riječi: Elipsoid deformacije

 42. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Geomorfološke značajke reljefa Zagreba i njegove okolice

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Časopis: Geografski horizont
  Broj: 2
  Volumen: 2
  Godina: 1994
  Stranice: od 27 do 34
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Istraživana područja kao dio makromorfološke regije SZ Hrvatske u skladu s međuovisnosti utjecaja unutrašnjih i vanjskih zemljinih sila ima složenu reljefnu strukturu: nizine, zavale, pobrđa ravnjake i gore.

 43. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Regionalna rasprostranjenost paleošljunčanih naslaga u dijelu SZ Hrvatske i njihovo geomorfološko značenje u tumačenju morfogeneze reljefa i kvartarnih neotektonskih pokreta

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Prelogović, Eduard (38715)
  Klein, Vilko (100591)
  Krušlin, Ž
  Mesić, I
  Sarkotić-Šlat, M
  Hromatko, Branko
  Časopis: Acta Geographica Croatica
  Volumen: 29
  Godina: 1994
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Obrađuje se regionalna distribucija kvartarnih šljunčanih naslaga u SZ dijelu Hrvatske, njihova starost, kao i njihove značajke za tumačenje morfogeneze reljefa i kvartarnih neotektonskih pokreta.

 44. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Neke temeljne značajke razvoja pedimenata u gorskoj zoni Vanjskih Dinarida

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Časopis: Geografski glasnik
  Volumen: 56
  Godina: 1994
  Stranice: od 21 do 32
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Utvrđena su dva regionalno rasprostranjena pedimenta unutar gorske zone Vanjskih Dinarida, niži, mlađi, pliocensko-pleistocenske starosti, i viši, stariji, mlađe paleogenske i donjomiocenske starosti.

 45. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Latest Study of the Genesis and Paleography of the Loess on Susak Island

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Zambo, Laslo
  Časopis: Annales Universitatis Budampestiensis de Rolando Eotves Nominatae
  Volumen: XXII
  Godina: 1994
  Stranice: od 23 do 34
  Jezik: engleski
  Sažetak: Geološki profil otoka Suska predstavljen je lesnim sedimentima. Prema paleomagnetskim istraživanjima, cjelokupni lesni profil je mlađi od 700 000 godina.

 46. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Geomorfološki sadržaji u nastavi geografije u osnovnoj i srednjoj školi te na Sveučilištu - problemi i rješenja

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Časopis: Geografski horizont
  Broj: 1
  Godina: 1995
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Raspravljena je temeljna problematika evolucije naslova geomorfologije na različitim stupnjevima naslova, i ponuđena su neka rješenja.

 47. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Del-Baranja Nepessege es Etnikai Oesszetetelenek valtozasa

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Časopis: Magyar Foeldrajzi Tarasag
  Volumen: 2
  Godina: 1995
  Stranice: od 137 do 154
  Jezik: mađarski

 48. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: The role of geomorphological research in geoecology - ilustrated by the example of geoecological relief evaluation in the Paklenica National Park.

  Autori:
  Saletto, Maja
  Časopis: Acta Geographica Croatica
  ISSN: 1330-0466
  Volumen: 29
  Godina: 1994
  Stranice: od 37 do 44
  Jezik: engleski
  Sažetak: Geomorfološka istraživanja nalaze sve veću primjenu u mnogim znanostima, pa tako i u geoekologiji. U radu je, na primjeru geoekološkog vrednovanja reljefa NP Paklenica prikazana neophodnost uključivanja geomorfoloških istraživanja u svrhu cjelovitog upoznavanja osobina reljefa kao temeljnog elementa krajolika.
  Ključne riječi: geomorfologija, geoekologija, geoekološko vrednovanje, reljef, Nacionalni park Paklenica

 49. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Slovačka - nova država u srcu Europe

  Autori:
  Saletto, Maja
  Časopis: Geografski horizont
  Broj: 1
  Godina: 1994
  Stranice: od 49 do 55
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Dan je kratak prikaz povijesnog razvoja, prirodnih osobina i gospodarstva Slovačke.
  Ključne riječi: povijesni razvoj, reljef, gospodarstvo, Slovačka

 50. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Stara i mlada Europa - reljef Europe

  Autori:
  Orešić, Danijel
  Časopis: Hrvatski zemljopis
  Broj: 2
  ISSN: 1330-6049
  Volumen: 1
  Godina: 1994
  Stranice: od 14 do 15
  Jezik: hrvatski

 51. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Blagodati europske klime - Klima Europe

  Autori:
  Orešić, Danijel
  Časopis: Hrvatski zemljopis
  Broj: 2
  ISSN: 1330-6049
  Volumen: 1
  Godina: 1994
  Stranice: od 15 do 17

 52. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Prirodne značajke srednje Europe

  Autori:
  Ilić, Milan
  Orešić, Danijel
  Časopis: Hrvatski zemljopis
  Broj: 6
  ISSN: 1330-6049
  Volumen: 2
  Godina: 1995
  Stranice: od 14 do 15

 53. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Stanovništvo i gospodarstvo srednje Europe

  Autori:
  Ilić, Milan
  Orešić, Danijel
  Časopis: Hrvatski zemljopis
  Broj: 6
  ISSN: 1330-6049
  Volumen: 2
  Godina: 1995
  Stranice: od 15 do 17
  Jezik: hrvatski

 54. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Lukina jama

  Autori:
  Perica, Dražen (172444)
  Karadžić, R.
  Časopis: Hrvatski zemljopis
  Broj: 3
  Volumen: 1
  Godina: 1994
  Stranice: od 45 do 49
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U radu su prikazani reyultati istraživanja najdublje krške jama u Hrvatskoj.
  Ključne riječi: jama, krš, Velebit.

 55. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Nacionalni park Paklenica

  Autori:
  Perica, Dražen (172444)
  Časopis: Hrvatski zemljopis
  Broj: 3
  Volumen: 1
  Godina: 1994
  Stranice: od 45- do 49
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Raspravljene su temeljne prirodno-geografske i gospodarske značajke NP Paklenica.
  Ključne riječi: NP Paklenica, priroda, gospodarstvo.

 56. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Detaljniji prikaz prstenastih struktura i morfostrukturne podjele Velebita na osnovi satelitske snimke u boji, M 1:200 000

  Autori:
  Klein, Vilko (100591)
  Časopis: Naftaplin
  Broj: 1
  Godina: 1995
  Stranice: od 27 do 33
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: S pomoću satelutske snimke u boji M 1:200000 morfografskom analizom detaljnije su izdvojene velebitske prstenaste strukture
  Ključne riječi: prstenaste strukture, morfologija, tektonika, rasjed

 57. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: A reviev of the compressional morphostructural wedge model of the Dinarides orographic complex and the neighbouring area

  Autori:
  Klein, Vilko (100591)
  Časopis: Nafta
  Broj: 3
  Godina: 1994
  Stranice: od 155 do 160
  Jezik: engleski
  Sažetak: U radu se prikazuje model klinaste morfostrukture Dinarida na osnovi reljefne osnove M 1:500000.
  Ključne riječi: morfostruktura, kompresija, klin, mezijska ploča, luk

 58. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Results of morphographic relief analysis of wider area of Baranja

  Autori:
  Klein, Vilko (100591)
  Časopis: Annales Universitatis Budampestiensis de Rolando Eotves Nominatae
  Volumen: 22
  Godina: 1994
  Stranice: od 35 do 55
  Jezik: engleski
  Sažetak: U ovom radu prikazuju se različita morfostrukturna obilježja šireg područja Baranje. Ona su rekonstruirana na osnovi analize morfografskih, numeričkih i fotogeoloških obilježja.
  Ključne riječi: morfografija, tektonika, rasjed, morfostrukture, morfoskulpture

 59. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Regionalna rasprostranjenost paleošljunčanih naslaga u dijelu SZ Hrvatske i njihovo geomorfološko značenje u tumačenju morfogeneza reljefa i kvartarnih neotektonskih pokreta

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Prelogović, Eduard (38715)
  Klein, Vilko (100591)
  Krušlin, Ž
  Mesić, I
  Sarkotić-Šlat, M
  Hromatko, Branko
  Časopis: Acta Geographica Croatica
  ISSN: 1330-0466
  Volumen: 29
  Godina: 1994
  Stranice: od 7 do 18
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Obrađuje se regionalna distribucija kvartarnih šljunčanih naslaga u SZ Hrvatskoj, njihova starost kao i njihovo značenje za tumačenje morfogeneze reljefa i kvartarnih neotektonskih pokreta.

 60. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Neuste Errgebnisse von Regionalforschungen und Umweltutersuchungen in Oestlichen Adriagebiet

  Autori:
  Ridjanović, Josip (41005)
  Časopis: Wuerzburger Geographischen Arbeiten
  Volumen: 89
  Godina: 1994
  Stranice: od 363 do 375
  Jezik: njemački
  Sažetak: Geografska regija istočnog Jadrana ima površinu oko 90000 km2. Članak ukazuje na značaj spomenute regije.

 61. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Mora oko Antarktike, rezultati klimageomorfoloških istraživanja

  Autori:
  Ridjanović, Josip (41005)
  Časopis: Acta Geographica Croatica
  ISSN: 1330-0466
  Volumen: 29
  Godina: 1994
  Stranice: od 19 do 28
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Suvremena marinsko geoznanstvena istraživanja obavljena su bušenjem kore i praćenjem kretanja izotopa kisika na planktonskim foraminiferama u morima oko Antarktike.

 62. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Some of Basic Geomorphologic Features of Kvarner Region

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Urednici
  Bognar, Andrija (4265)
  Osrečki, Boris
  Naslov zbornika: Proceedings of the International Symposium "Geomorphology and Sea"
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  ISBN/ISSN: 953-6076-00-4
  Stranice: od 5 do 11
  Skup: International Symposium "Geomorphology and Sea" and the Meeting of the Geomorphological Comission of the Carpatho-Balcan Countries
  Održan: od 22.09.92 do 26.09.92
  Sažetak: Reljef kvarnerskoga područja raznolik je. Utvrđena su tri osnovnamorfološka tipa: planine i brda, krške zaravni i suhe doline.Prva dva tipa uključujemo u denudacijsko-tektonski reljef, doksuhe doline uključujemo u denudacijsko-akumulacijski tip reljefa.
  Ključne riječi: Kvarner, reljef, karst, krš, fliš, obala, abrazija

 63. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Some New Data of the Loess Genesis on Susak Island

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Zambo, Laslo
  Urednici
  Bognar, Andrija (4265)
  Osrečki, Boris
  Naslov zbornika: Proceedings of the International Symposium "Geomorphology and Sea"
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  ISBN/ISSN: 953-6076-00-4
  Stranice: od 65 do 72
  Skup: International Symposium "Geomorphology and Sea" and the Meeting of the Geomorphological Comission of the Carpatho-Balcan Countries
  Održan: od 22.09.92 do 26.09.92
  Sažetak: Autori su proučili jedan od izloženih lesnih profila na otokuSusku (zaljev Bok) koriteći se fizičko-kemijskim analizama iutvrđivanjem paleomagnetizma. Podaci su izloženi i prikazani suneki zaključci autora o paleogeografskim obilježjima kraja.
  Ključne riječi: les, prapor, paleotlo, pijesak, paleomagnetizam

 64. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Quarternary Sands at South-Eastern Part of the Mljet Island

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Klein, Vilko (100591)
  Mesić, I
  Culiberg, M
  Bogunović, Matko
  Sarkotić-Šlat, M
  Horvatinić, N
  Urednici
  Bognar, Andrija (4265)
  Osrečki, Boris
  Naslov zbornika: Proceedings of the International Symposium "Geomorphology and Sea"
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  ISBN/ISSN: 953-6076-00-4
  Stranice: od 99 do 110
  Skup: International Symposium "Geomorphology and Sea" and the Meeting of the Geomorphological Comission of the Carpatho-Balcan Countries
  Održan: od 22.09.92 do 26.09.92
  Sažetak: Prikazani su rezultati sedimentološke, palinološke, pedološke iradiološke analize pješčanih naslaga na jugoistoku otoka Mljeta.Rezultati pružaju uvid u Kvartarne geološke i geomorfološkeprilike područja za vrijeme wuerma i holocena.
  Ključne riječi: pijesak, kvartar, Mljet

 65. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Basic Structural-Morphological Characteristics of the Dinarides

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Urednici
  Bognar, Andrija (4265)
  Osrečki, Boris
  Naslov zbornika: Proceedings of the International Symposium "Geomorphology and Sea"
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  ISBN/ISSN: 953-6076-00-4
  Stranice: od 195 do 200
  Skup: International Symposium "Geomorphology and Sea" and the Meeting of the Geomorphological Comission of the Carpatho-Balcan Countries
  Održan: od 22.09.92 do 26.09.92
  Sažetak: Osnovne karakteristike i strukturno-geomorfološki razvoj Dinaridauzrokovani su kolizijskim tipom subdukcije. Dinaridi su tipičanepigeosinklinalni lanac, a sastoji se od tri osnovnemorfološko-strukturne zone: Vanjskih, Središnjih i UnutrašnjihDinarida. Tri zone dobro se razlikuju zahvaljujući njihovojreljefnoj strukturi i konformnosti reljefa i geološke strukture.
  Ključne riječi: planinski sistem, Dinaridi, strukturna geomorfologija

 66. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Glaciation Traces of the North Velebit

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Faivre, Sanja
  Pavelić, Josip
  Urednici
  Bognar, Andrija (4265)
  Osrečki, Boris
  Naslov zbornika: Proceedings of the International Symposium "Geomorphology and Sea"
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  ISBN/ISSN: 953-6076-00-4
  Stranice: od 283 do 287
  Skup: International Symposium "Geomorphology and Sea" and the Meeting of the Geomorphological Comission of the Carpatho-Balcan Countries
  Održan: od 22.09.92 do 26.09.92
  Sažetak: Po prvi puta su otkriveni tragovi pleistocene glacijacije naSjevernom Velebitu. Tragovi glacijacije odnose se na egzaracijskemorfološke oblike i odgovarajuće korelativne sedimente temorenske oblike.
  Ključne riječi: glacijacija, oledba, ledenjak, cirk, ledenjačka dolina, morena

 67. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Hidrogeographische Eigenschaften und Umweltbesonderheiten des Vransko Sees aud der Insel Cres (Kroatien) als Kriterien fuer eine geographosche Typologie

  Autori:
  Ridjanović, Josip (41005)
  Orešić, Danijel
  Urednici
  Bognar, Andrija (4265)
  Osrečki, Boris
  Naslov zbornika: Proceedings of the International Symposium "Geomorphology and Sea"
  Jezik: njemački
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  ISBN/ISSN: 953-6076-00-4
  Stranice: od 47 do 54
  Skup: International Symposium "Geomorphology and Sea" and the Meeting of the Geomorphological Comission of the Carpatho-Balcan Countries
  Održan: od 22.09.92 do 26.09.92
  Sažetak: U članku je dan pregled dosadašnjih i novijih saznanja u sklopuhidrogeografije i pojedinih znanosti o vodama, te ekološkogmotrenja Vranskog jezera. Izneseno je hidrogeografsko viđenjepoložaja Vranskog jezera među svjetskim jezerima.
  Ključne riječi: jezero, Vransko jezero, kriptodepresija, vodoopskrba, krš, karbonati, Cres

 68. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: The Analysis of the Dolinas Density on The North Velebit and Senjsko bilo

  Autori:
  Faivre, Sanja
  Urednici
  Bognar, Andrija (4265)
  Osrečki, Boris
  Naslov zbornika: Proceedings of the International Symposium "Geomorphology and Sea"
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  ISBN/ISSN: 953-6076-00-4
  Stranice: od 135 do 145
  Skup: International Symposium "Geomorphology and Sea" and the Meeting of the Geomorphological Comission of the Carpatho-Balcan Countries
  Održan: od 22.09.92 do 26.09.92
  Sažetak: Prikazana je analiza gustoće ponikava na Sjevernom Velebitu iSenjskom bilu. Zabilježeno je 18059 ponikava na 947 km2.
  Ključne riječi: ponikva, morfostruktura, Velebit, krš

 69. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: General Approach and Site Selection Criteria for Low- and Intermediate Level Radioactive Waste Repository in Yugoslavia

  Autori:
  Šaler, Antun (100600)
  Urednici
  Bognar, Andrija (4265)
  Osrečki, Boris
  Naslov zbornika: Geological Problems in Radioactive Repository - A World Wide Review, Workshop W3
  Jezik: engleski
  Mjesto: Washington, DC, USA
  Godina: 1991
  Stranice: od 173 do 189
  Skup: 28th International Geological Congress
  Održan: od 15.07.89 do 16.07.89
  Sažetak: Potreba izgradnje odlagališta radioaktivnog otpada (RAO) uJugoslaviji proizlazi iz neophodnosti zbrinjavanja otpadanastalog radom Nuklearne elektrane Krško. Cjeloviti konceptprethodnih aktivnosti na projektu odlagališta RAO sastoji se odčetiri skupine aktivnosti: Ishođenje dozvole za rad, izborlokacije odlagališta, razvoj tehničko-tehnološkog projektaodlagališta i procjena rizika na okoliš. Vrednovani su pojedinikriteriji.
  Ključne riječi: radioaktivni otpad, ekologija, lokacija, odlagalište

 70. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Site Selection of Radiactive Waste Repository in the Republic of Croatia

  Autori:
  Šaler, Antun (100600)
  Naslov zbornika: Proceedings
  Jezik: engleski
  Mjesto: Ljubljana, Slovenija
  Godina: 1992
  Stranice: od 279 do 287
  Skup: First Meeting of Nuclear Experts of Slovenia
  Održan: od 11.06.92 do 12.06.92
  Sažetak: Postupak izbora lokacije za odlagalište radioaktivnog otpada uRepublici Hrvatskoj sastoji se od dvije faze: prve, koja seodnosi na izlučno vrednovanje cjelokupnog teritorija Republike iusporedbu potencijalnih područja s ciljem utvrđivanjapreferentnih lokacija; i druge, koja obuhvaća sva neophodnaterenska istraživanja i dodatnu kategorizaciju na nekolikonajprikladnijih lokacija. Do danas je utvrđeno nekolikopotencijalnih područja koja predstavljaju cilj dijela prve fazepostupka.
  Ključne riječi: radioaktivni otpad, odlagalište, Hrvatska, ekologija

 71. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Tunelski koncept odlaganja nisko- i srednje radioaktivnog otpada i rezultati sigurnosne analize

  Autori:
  Kučar-Dragičević, S
  Škanata, D
  Šaler, Antun (100600)
  Naslov zbornika: Proceedings
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Ljubljana, Slovenija
  Godina: 1992
  Stranice: od 254 do 262
  Skup: First Meeting of Nuclear Experts of Slovenia
  Održan: od 11.06.92 do 12.06.92
  Sažetak: U članku su razmatrana oba koncepta tehničkog rješenjaodlagališta nisko- i srednje radioaktivnog otpada koji bi moglibiti primjenjeniu Republici Hrvatskoj: plitko odlaganje itunelsko pohranjivanje radioaktivnog otpada. Za svaku od ovihvarijanti detaljno su analizirani elementi analize sigurnosti,uključujući geomorfološki aspekt.
  Ključne riječi: radioaktivni otpad, odlagalište

 72. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Strategija zbrinjavanja radioaktivnog otpada u Republici Hrvatskoj

  Autori:
  Subašić, D
  Škanata, D
  Šaler, Antun (100600)
  Naslov zbornika: Proceedings
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  Stranice: od 348 do 354
  Skup: First Symposium of the Croatian Radiation Protection Society
  Održan: od 24.11.92 do 26.11.92
  Sažetak: Razmatra se strategija rješavanja pitanja odlaganja radioaktivnogotpada u Hrvatskoj.
  Ključne riječi: radioaktivni otpad, Hrvatska

 73. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: The Radioactive Waste Management in the Areas of Croatia Affected by the War

  Autori:
  Subašić, D
  Šaler, Antun (100600)
  Gunarić, M
  Novaković, M
  Naslov zbornika: Proceedings
  Jezik: engleski
  Mjesto: Tucson, USA
  Godina: 1993
  Stranice: od 127 do 130
  Skup: Waste Management Symposia '93
  Sažetak: U ratom zahvaćenim područjima Republike Hrvatske bio je u uporabiznačajan broj radioaktivnih izvora. Tijekom ratnih operacijaodređen broj ovih uređaja je oštećen i time pretvoren usvojevrstan tip radioaktivnog otpada. Javno poduzeće zazbrinjavanje RAO, kao ovlaštena ustanova, potpomognuta i nekimmeđunarodnim organizacijama (IAEA, EZ, i dr.), zapoćelo je akcijuzbrinjavanja spomenutih radioaktivnih tvari.
  Ključne riječi: Hrvatska, radioaktvini otpad, rat

 74. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Basic Elements of Low- and Intermediate Level Radiation Waste Management Strategy in the Republic of Croatia

  Autori:
  Subašić, D
  Šaler, Antun (100600)
  Škanata, D
  Naslov zbornika: Proceedings
  Jezik: engleski
  Mjesto: Prag, Češka
  Godina: 1993
  ISBN/ISSN: 0-7918-0691-X
  Stranice: od 787 do 793
  Skup: International Conference on Nuclear Waste management and Environmental Remediation
  Sažetak: Gospodarenje radioaktivnim otpadom ima značajnu ulogu u nadzorumaterijala koji bi mogli biti opasni za zdravlje ljudi i okoliš.Usklađena strategija zbrinjavanja radioaktivnog otpadapretpostavka je za dobro organizirano gospodarenje radioaktivnimotpadom u cjelini. Ona se odnosi na sve vrste RAO.
  Ključne riječi: radioaktivni otpad, ekologija

 75. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Structural-Geomorphological Characteristics of the Mountain Ranges Učka and Ćićarija

  Autori:
  Mihljević, Darko (165211)
  Prelogović, Eduard (38715)
  Urednici
  Bognar, Andrija (4265)
  Osrečki, Boris
  Naslov zbornika: Proceedings of the International Symposium "Geomorphology and Sea"
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  ISBN/ISSN: 953-6076-00-4
  Stranice: od 13 do 24
  Skup: International Symposium "Geomorphology and Sea" and the Meeting of the Geomorphological Comission of the Carpatho-Balcan Countries
  Održan: od 22.09.92 do 26.09.92
  Sažetak: Nekoliko primjera pokazuju najvažnije reljefne oblike razvijene uuvjetima specifičnih geoloških struktura, njihova razvoja ipostojećih tektonskih pokreta. Autori nastoje interpretiratigeološke uzroke razvoja općih crta reljefa te specifičnihnajčešćih reljefnih oblika. Izloženi su i uvjeti njihova razvoja,učestalost, smještaj te njihova morfologija.
  Ključne riječi: geološka struktura, tektonski pokreti, reljefni oblici

 76. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Analysis of the Solution Flutes as an Indicator to a Recent Dynamics of Development of Microkarst Relief Forms, on the Area of Bijele and Samarske stijene

  Autori:
  Mihljević, Darko (165211)
  Pahernik, Mladen
  Urednici
  Bognar, Andrija (4265)
  Osrečki, Boris
  Naslov zbornika: Proceedings ot the International Symposium "Geomorphology and Sea"
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  ISBN/ISSN: 953-6076-00-4
  Stranice: od 289 do 299
  Skup: International Symposium "Geomorphology and Sea" and the Meeting of the Geomorphological Comission of the Carpatho-Balcan Countries
  Održan: od 22.09.92 do 26.09.92
  Sažetak: Na području strogog prirodnog rezervata "Samarske i Bijelestijene" izvršeno je niz mjerenja na oko 80-ak lokacija. Mjerenjaškrapa opisuju njihove morfološke osobitosti. Izvršena jestatistička analiza mjerenih parametara (Pearsonov koeficijentkorelacije). Također su analizirana pojedina kvalitativnaobilježja vezana uz razvoj škrapa.
  Ključne riječi: škrape, krš, statistička analiza
  Ostalo: Ništa

 77. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Ring Structures of the Croatian Part of Adriatic Areas and the Adjacent Dinaric Hinterland

  Autori:
  Klein, Vilko (100591)
  Urednici
  Bognar, Andrija (4265)
  Osrečki, Boris
  Naslov zbornika: Proceedings of the International Symposium "Geomorphology and Sea"
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  ISBN/ISSN: 953-6076-00-4
  Stranice: od 93 do 98
  Skup: International Symposium "Geomorphology and Sea" and the Meeting of the Geomorphological Comission of the Carpatho-Balcan Countries
  Održan: od 22.09.92 do 26.09.92
  Sažetak: U članku su izdvojene prstenaste strukture hrvatskog dijelajadranskog područja i njegovog dinarskog zaleđa uz pomoćrazličitih geoloških i morfoloških karata.
  Ključne riječi: prstenaste strukture, Dinaridi

 78. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Geomorphological Characteristics of the Velika Paklenica River Basin

  Autori:
  Saletto, Maja
  Urednici
  Bognar, Andrija (4265)
  Osrečki, Boris
  Naslov zbornika: Proceedings of the International Symposium "Geomorphology and Sea"
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  ISBN/ISSN: 953-6076-00-4
  Stranice: od 145 do 151
  Skup: International Symposium "Geomorphology and Sea" and the Meeting of the Geomorphological Comission of the Carpatho-Balcan Countries
  Održan: od 22.09.92 do 26.09.92
  Sažetak: U članku se razmatra opća morfologija i morfogeneza bazena VelikePaklenice i njezinih pritoka Brezimenjače i Suhe Drage.
  Ključne riječi: riječna dolina, izodefe, denudacija, pediment, krš

 79. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: General Approach and Site Selection Criteria for Low- and Intermediate Level radioactive Waste Repository in Yugoslavia

  Autori:
  Šaler, Antun (100600)
  Naslov zbornika: Geological Problems in Radioactive Repository - A World Wide Review
  Jezik: engleski
  Mjesto: Washington, DC, USA
  Godina: 1991
  Stranice: od 173 do 189
  Skup: 28th International Geological Congress
  Održan: od 15.07.89 do 16.07.89
  Sažetak: Potreba izgradnje odlagališta radioaktivnog otpada (RAO) uJugoslaviji proizlazi iz neophodnosti zbrinjavanja otpadanastalog radom Nuklearne elektrane Krško. Cjeloviti konceptprethodnih aktivnosti na projektu odlagališta RAO sastoji se odčetiri skupine aktivnosti: Ishođenje dozvole za rad, izborlokacije odlagališta. razvoj tehničko-tehnološkog projektaodlagališta i procjena rizika za okoliš. Vrednovani su pojedinikriteriji.
  Ključne riječi: radioaktivni otpad, ekologija, lokacija, odlagalište

 80. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Karrens on the South Velebit Range

  Autori:
  Perica, Dražen (172444)
  Kukić, Bojko
  Urednici
  Bognar, Andrija (4265)
  Osrečki, Boris
  Naslov zbornika: Proceedings of the International Symposium "Geomorphology and Sea"
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  ISBN/ISSN: 953-6076-00-4
  Stranice: od 153 do 157
  Skup: International Symposium "Geomorphology and Sea" and the Meeting of the Geomorphological Comission of the Carpatho-Balcan Countries
  Održan: od 22.09.92 do 26.09.92
  Sažetak: Nastanak, raspored, veličina i oblik škrapa na Južnom Velebituodraz su razlika u litologiji, nagibima i pružanju slojeva.
  Ključne riječi: škrape, korozija

 81. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Subašić D., Šaler A., "The Challanges and Issues Facing the Radioactivewaste Managment in Croatia"


 82. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: "The Challanges and Issues Facing in the Radioactive Waste managmentin Croatia

  Autori:
  Šaler, Antun (100600)
  Šaler, Antun (100600)
  Subašić, D
  Naslov zbornika: Waste Management Symposia 94, Proceedings, Vol 1,
  Mjesto: Tucson, USA
  Godina: 1994
  Stranice: od 181 do 185
  Sažetak: Problem zbrinjavanja radioaktivnog otpada u hrvatskoj uključuje dva temeljna izvora ovih materijala: nuklearna elektrana Krško s jedne strane, a nuklearne aplikacije u hrvatskoj na području medicine, industrije, poljoprivrede i ynanstveno-istraživačkih djelatnosti s druge Osnovni zadatak rada je osvrt na nacionalnu strategiju ybrinjavanja radioaktivnog otpada.
  Ključne riječi: Radioaktivni otpad
  Ostalo: Ništa

 83. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: The Challenges and Issues Facing the Radioactive Waste
  Jezik: engleski
  Mjesto: Tucson, USA
  Godina: 1994
  Stranice: od 181 do 185
  Skup: Waste Management Symposia '93


 84. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: The Challenges and Issues Facing the radioactive Waste

  Autori:
  Šaler, Antun (100600)
  Naslov zbornika: Waste Management Symposia 94, Proceedings
  Mjesto: Tucson, USA
  Godina: 1994
  Stranice: od 181 do 185
  Sažetak: Problem zbrinjavanj radiaktivnow u Hrvatskoj ukljkučuje dva temeljna izvora ovih materijala. nuklearna elektrana Krško s jedne strane, a nuklearne aplikacije u Hrvatskoj na području medicine, industrije, poljoprivrede i znanstveno-istraživačkih djelatnosti s druge. Osnovni zadatak u ovom je trenutku uspostava organizacijskog sustava koji bi potpomogao što efikasnijem djelovanju području zbrinjavanja radioaktivnog otpada u mladoj državi. U tom smislu članak se osvrće na nacionalnu strategiju ybrinjavanja radioaktivnog otpada , na prijašnje i novo ustrojstvo nadležnih upravnih tijela, kao ina suvremene promjene na polju zakonodavstva.
  Ključne riječi: Radioaktivni otpad

 85. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Actions Intended to Reduce radiation Risks in the Areas of Croatia Affected by the War

  Autori:
  Šaler, Antun (100600)
  Gunarić, M
  Novaković, M
  Subašić, D
  Naslov zbornika: International Conference on the Effects of War on the environment, Proceedings.
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  Stranice: od 129 do 133
  Skup: International conference on the Effects of War on the Environment
  Sažetak: U ratom zahvaćenim područjima Hrvatske bio je u upotrebi niz različitih izvora radioaktivnog zračenja. U ratnim operacijama izvjestan broj aparata bio je dislociran, a u nekim je slučajevima došlo i do oštećenja zaštitne ovojnice (kapsule). Zbog mogućnosti kontaminacije, on postaje opasan za zdravlje ljudi i okoliš.
  Ključne riječi: Rat u Hrvatskoj, Radioaktivno zračenje
  Ostalo: Ništa

 86. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Role of Public Participation in Site Selection of Radioactive waste Repository in Croatia

  Autori:
  Šaler, Antun (100600)
  Čerškov Klika, M
  Naslov zbornika: Annual Meeting of the Nuclear Society of Slovenia
  Jezik: engleski
  Mjesto: Ljubljana, Slovenija
  Godina: 1994
  Stranice: od 287 do 294
  Skup: Annual Meeting of the Nuclear Society of Slovenia
  Sažetak: U članku je pozornost usmjerena na temeljne elemente uloge i sudjelovanja javnosti u izboru lokacije odlagališta radioaktivnog otpada u Hrvatskoj, koje je posebno razradila Agencija za posebni otpad (APO)
  Ključne riječi: Javno mijenje, Radioaktivna odlagališta.
  Ostalo: Ništa

 87. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: 226 Ra i 238 U u procesu proizvodnje fosfornih gnojiva

  Autori:
  Barišić, D
  Lulić, S
  Vekić, B
  Šaler, Antun (100600)
  Naslov zbornika: Second symposium of Croatian Radiation Protection association, Proceedings
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  Stranice: od 317 do 322
  Skup: Drugi simpozij Hrvatskog društva za zaštitu od zračenja
  Sažetak: Koncentracija 238U i 226Ra u fosfatima su znatne a variraju kao njihov međusobni omjer aktivnosti (što ovisi o karakteristikama ležišta). U procesu proizvodnje fosfatnih gnojiva 226Ra slijedi kalcij, a ugrađuje se u otpadni gips (za razliku od 238U, koji sljedeći fosfor, uglavnom završava u N-P-K gnojivima, dok manji dio odlazi u gips).

 88. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Building Trust with the Public in Site Selection of radioactive Waste Repository in Croatia

  Autori:
  Čerškov Klika, M
  Šaler, Antun (100600)
  Naslov zbornika: Seventh International Workshop on Nuclear Public Information in Practice
  Jezik: engleski
  Mjesto: Lucerne, Švicarska
  Godina: 1995
  Stranice: od 125 do 128
  Skup: Seventh International workshop on Nuclear Public information in Practice
  Sažetak: Aktivno uključivanje javnosti, ali i sredstava jvnog priopćavanja, različitih ekologističkih skupina, znanstvenih institucija i drugih zainteresiranih predstavlja nezaobilaznu predpostavku uspješnoj realizaciji izgradnje odlagališta radioaktivnog otpada Kao dodatne važne elemente programa (APO) u Hrvatskoj treba spomenuti sociološke i slične studije, kontakte s predstavnicima upravnih tijela, kao i razradu programa nadoknada lokalnoj zajednici na čijem će području biti smješteno odlagalište.

 89. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Multiple Criteria Approachto Site Selection of radioactive Waste Disposal Facility in the republic of Croatia

  Autori:
  Šaler, Antun (100600)
  Škanata, D
  Naslov zbornika: Fifth International Conference on radioactive Waste Managment and Environmental
  Jezik: engleski
  Mjesto: Berlin, Njemačka
  Godina: 1995
  Skup: Fifth International Conference on Radioactive waste Management and Environmental Remediation
  Sažetak: Izbor lokacije odlagališta radioaktivnog otpada koji se upravo odvija u Hrvatskoj, temelji se na primjeni odgovarajućih terestričkih i tehničkih kriterija. Osnovni je cilj započetih istraživanja pronaći nekoliko prikladnih područja na kojima će se moći provesti detaljna terenska istraživanja i zatim odrediti konačna lokacija

 90. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: National Remediation Programme of Radioactively Contaminated Sites in the Republic of Croatia

  Autori:
  Šaler, Antun (100600)
  Barišić, D
  Naslov zbornika: Fifth International Conference on Radioactive Waste Management and environmental
  Jezik: engleski
  Mjesto: Berlin, Njemačka
  Godina: 1995
  Sažetak: nacionalni program sanacije radioaktivno kontaminiranih lokacija u Hrvatskoj, kako ga je osmislila Agencija za posebni otpad (APO), sastoji se od tri faze: (1) identifikacija i karakterizacija radioaktivno kontaminiranih lokaliteta; (2) priprema za sanaciju; i (3) sanacija visokoprioritetnih lokaliteta

 91. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Site Selection of Low-and Intermediate Level Radioactive Waste Repository in the Republic of Croatia

  Autori:
  Šaler, Antun (100600)
  Naslov zbornika: Earth Sciences Division, Lawrence Berkeley Laboratory
  Jezik: engleski
  Mjesto: Berkeley, USA
  Godina: 1995
  Sažetak: Program izgradnje odlagališta radioaktivnog otpada u Hrvatskoj sastoji se od dvije faze. Prva faza-istraživanje lokacija-odnosi se na vrednovanje državnog teritorija primjenom izlučnih kriterija, vrednovanje potencijalnih područja i utvrđivanje potencijalnih lokacija te izbor preferentnih lokacija koje će biti prikladne za daljnja detaljna terenska istraživanja. Druga faza-vrednovanje lokacija-obuhvaća sva potrebna terenska istraživanja i dodatne poslove karakterizacije prethodno odabranih preferentnih lokacija.

 92. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Geomorfološke značajke primorske padine gorskog hrpta Biokova

  Autori:
  Mihljević, Darko (165211)
  Naslov zbornika: Ekološke monografije 4. Prirodoslovna istraživanja Biokovskog područja
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1995
  Stranice: od 29 do 40
  Skup: Prirodoslovna istraživanja Biokovskog područja
  Održan: od 11.10.93 do 16.10.93
  Sažetak: Kvalitativnom i kvantitativnom geomorfološkom analizom prikazane su neke osnovne značajke primorske padine gorskog hrpta Biokova. Ukazuje se na genetski različite oblike i procese koji utječu na oblikovanje flišnog dijela primorske padine i strmca Biokova.
  Ključne riječi: morfostrukture

 93. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Traces of Pleistocene Periglacial Processes and their recent Presence in relief of the Republic of Croatia

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Naslov zbornika: Proceedings of the meeting on the clasification, correlation and managements of
  Jezik: engleski
  Mjesto: Washington, DC, USA
  Godina: 1994
  Stranice: od 45 do 50
  Skup: Meeting of the clasification, correlation, and management of permafrost affected soils
  Sažetak: Identificirani su tragovi djelovanja periglacijalnih procesa u reljefu Republike Hrvatske. Les je najizrazitiji periglacijalni sediment. Periglacijalni procesi danas su oblikovani samo u najvišim dijelovima gora Dinarskog sustava.

 94. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Morfogeneza područja bazena porječja Velike i Male Paklenice

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Naslov zbornika: Zbornik radova simpozija "45 obljetnica u NP Paklenica"
  Jezik: hrvatski
  Stranice: od 1 do 19
  Skup: "45 obljetnica u NP Paklenica"
  Održan: od 19.10.94 do 22.10.94
  Sažetak: Terenskim isreaživanjem utvrđeno je da su na istraživanom području oblikovane slijedeće vrste egzogeomorfološkog reljefa: abrazijski, krški, fluviokrški, padinski, fluvijalni, fluvioderazijski, glacijalni i periglacijalni Značajnijeg utjecaja na razvoj reljefa imala je tektonika.
  Ključne riječi: Morfogeneza, reljef,dolina, bazen

 95. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Glaciofluvijalna plavina u izvorišnom dijelu bazena porječja vodotokova Velike Paklenice

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Naslov zbornika: Zbornik radova simpozija "45 obljetnica u NP Paklenica"
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1995
  Stranice: od 20 do 28
  Skup: "45 obljetnica u NP Paklenica"
  Održan: od 19.10.94 do 22.10.94
  Sažetak: Po prvi puta određen je točan geomorfološki položaj i značaj glaciofluvijalnih plavina. Utvrđene su njihove dimenzije, sastav građa i morfogeneza.
  Ključne riječi: glaciofluvijalna plavina, glacijacija, morfogeneza

 96. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Geoekološko vrednovanje reljefa Nacionalnog parka Paklenica

  Autori:
  Saletto, Maja
  Naslov zbornika: 45. obljetnica Nacionalnog parka Paklenica
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  Skup: "45 obljetnica u NP Paklenica"
  Održan: od 18.10.94 do 20.10.94
  Sažetak: Nacionalni park Paklenica jedna je od najljepših i najvažnijih zona divljine u Hrvatskoj. Geoekološko vrednovanje reljefa uključujuje vrednovanje vrhova, kukova, eskarpmana, špilja, dolinskih dna i padina, te uvrštavanje svakog od vrednovanih reljefnih oblika u jednu od bonitetnih kategorija (9-0).
  Ključne riječi: Nacionalni park Paklenica, reljef, geoekološko vrednovanje, bonitetne kategorije, gospodarenje krajolikom

 97. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Prvi rezultati istraživanja kvalitete voda NP Paklenica

  Autori:
  Saletto, Maja
  Naslov zbornika: 45. obljetnica NP Paklenica
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  Skup: "45 obljetnica u NP Paklenica"
  Održan: od 18.10.94 do 20.10.94
  Sažetak: Provedene su tri analiza vode (ožujak, lipanj, srpanj 1994) i mjerenje protoke na 9 lokaliteta. Rezultati druge i treće analize pokazuju prisustvo bakterija. To naglašava važnost i potrebu provođenja daljnjih analiza koji bi ukazali na izvore i uzroke onečišćenja.
  Ključne riječi: Nacionalni park Paklenica, vode, kemijska analiza, protoka, bakterije

 98. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Klimatske osobine Južnog Velebita

  Autori:
  Perica, Dražen (172444)
  Orešić, Danijel
  Naslov zbornika: Zbornik radova povodom 45 godina NP Paklenica
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1995
  Skup: "45 obljetnica u NP Paklenica"
  Održan: od 19.10.94 do 22.10.94
  Sažetak: U radu su obrađene klimatske karakteristike J. Velebita, s naglaskom na promjene temparature i količine oborina s porastom visine i s obzirom na ekspoziciju.

 99. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Morphostructur analyse des Talnetzes des Nord Velebit und Senjsko Bilo Gebietes

  Autori:
  Faivre, Sanja
  Naslov zbornika: Geomorphologie der gebirge und ihrer Vorlaender
  Jezik: njemački
  Mjesto: Wien, Austrija
  Godina: 1994
  Skup: Mitteleuropaeische Geomorphologentagung
  Održan: od 19.07.94 do 21.07.94
  Sažetak: S obzirom da usporedna analiza dolinske mreže i litoloških i hidrogeoloških značajki nije pokazala značajniju korelaciju može se zaključiti da je razvoj određenih tipova dolinske mreže prvenstveno odraz utjecaja geološke strukture i tektonskih pokreta.
  Ključne riječi: dolina, Velebit, tektonika

 100. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Klimatske osobine Južnog Velebita

  Autori:
  Perica, Dražen (172444)
  Orešić, Danijel
  Urednici
  Orešić, Danijel
  Perica, Dražen (172444)
  Naslov zbornika: Zbornik radova povodom 45 godina NP Paklenica
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1995
  Stranice: od 121 do 127
  Održan: od 19.10.94 do 22.10.94
  Sažetak: U radu su obrađene osnovne klimatske karakteristike J. Velebita s naglaskom na promjene temperature i količine oborina s porastom visine i s obzirom na ekspoziciju. Utjecaj reljefa ogleda se i u dodatnim količinama oborina, čiji prinos u vršnom dijelu iznosi i preko 200 %.
  Ključne riječi: temperatura, oborina, Južni Velebit.

 101. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Stanovništvo Južnog Velebita s posebnim osvrtom na općinu Starigrad-Paklenica
  Naslov zbornika: Zbornik radova povodom 45 godina NP Paklenica
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1995
  Stranice: od 181 do 188
  Održan: od 19.10.94 do 22.10.94
  Sažetak: Rijetka naseljenost te negativna kretanja (smanjenje broja stanovnika i iyrayito visoka starost) posljedica su prvenstveno nepovoljnih prirodnih uvjeta. U prošlosti kao i danas ovo je iyrayito emigracijsko područje sa svega jednim ynačajnijim naseljem: Starigradom-Paklenicom.


 102. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Geografski aspekt poplave s primjerima iz Hrvatske i Hercegovine

  Autori:
  Ridjanović, Josip (41005)
  Šimunović, Vjekoslav
  Naslov zbornika: Zbornik radova 2. hrvatske konferencije o vodama
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1995
  Stranice: od 441 do 448
  Skup: Druga hrvatska konferencija o vodama, Održivi razvoj i upravljanje vodama
  Sažetak: Iz Hrvatske odabran je primjer poplave na prirječju Save u regiji Zagreb - Karlovac - Sisak, posebice tijekom studenoga 1990. godine. Iz Hercegovine prikazuju se poplave u Grudskom (Bekijskom) polju, ali kao sastavnom dijelu Imotskog polja u Hrvatskoj.
  Ključne riječi: geografski aspekt poplave, mehanizam otjecanja vode, geografsko - fizički uvjeti otjecanja vode, hidrogeološka funkcija stijena, topljive stijene, vododržljive stijene, poriječje

 103. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Pediments and Pediplains of Mountain Zone of the Outher Dinarides

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Urednici
  Ford, Derek
  McCann, Brian
  Vajoczki, Susan
  Naslov zbornika: Programe with Abstracts
  Jezik: engleski
  Mjesto: Hamilton, Ontario, Canada
  Godina: 1993
  Stranice: od 84 do 84
  Skup: Third International Geomorphology Conference
  Održan: od 23.08.93 do 28.08.93

 104. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Structural-Geomorphological Characteristics of the Submarine Relief of the Adriatic Sea

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Klein, Vilko (100591)
  Urednici
  Ford, Derek
  McCann, Brian
  Vajoczki, Susan
  Naslov zbornika: Programme with Abstracts
  Jezik: engleski
  Mjesto: Hamilton, Ontario, Canada
  Godina: 1993
  Stranice: od 84 do 84
  Skup: Third International Geomorphology Conference
  Održan: od 23.08.93 do 28.08.93

 105. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Ring Structures of the Islands Brač and Hvar with Associated Submarine Area

  Autori:
  Klein, Vilko (100591)
  Krasić, O
  Naslov zbornika: Astracts
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1991
  Stranice: od 49 do 49
  Skup: The Second International Symposium on the Adriatic Carbonate Platform
  Održan: od 12.05.91 do 18.05.91

 106. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: The relief of the Zagreb area

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Naslov zbornika: Sixth Hungarian-Croatian geographical collegium
  Jezik: engleski
  Mjesto: Budapest, Mađarska
  Godina: 1994
  Stranice: od 1 do 1
  Skup: Sixth Hungarian-Croatian geographical collegium
  Održan: od 12.10.94 do 15.10.94

 107. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Fragen der Rumpflachen und Pedimente im Gebiet der Auesern Dinariden

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Naslov zbornika: Mitteleuropaeische Geomorphologentagung
  Jezik: njemački
  Mjesto: Wien, Austrija
  Godina: 1994
  Stranice: od 42 do 42
  Skup: Mitteleuropaeische Geomorphologentagung
  Održan: od 19.07.94 do 21.07.94

 108. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Geomorfološke značajke arhipelaga Palagruže

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Naslov zbornika: Stručno-znanstveni skup Palagruža
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Split
  Godina: 1995
  Stranice: od 13 do 13
  Skup: Stručno-znanstveni skup Palagruža
  Održan: od 28.06.95 do 30.06.95

 109. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: The landscape ecological evaluation of the NP Paklenica

  Autori:
  Saletto, Maja
  Naslov zbornika: IGU Conference Environment and quality of life in Central Europe
  Jezik: engleski
  Mjesto: Prag, Češka
  Godina: 1994
  Stranice: od 129 do 129
  Skup: IGU Conference Environment and quality of life in Central Europe
  Održan: od 22.08.94 do 26.08.94

 110. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Geoekološko vrednovanje voda NP Paklenica

  Autori:
  Saletto, Maja
  Naslov zbornika: 45. godišnjica NP Paklenica
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  Stranice: od 11 do 11
  Skup: "45 obljetnica u NP Paklenica"
  Održan: od 19.10.94 do 22.10.94

 111. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Karst Relief of Zagreb Surroundings

  Autori:
  Perica, Dražen (172444)
  Naslov zbornika: Sixht Hungarian-Croatian Geographical collegium
  Jezik: engleski
  Mjesto: Budapest, Mađarska
  Stranice: od 1 do 1
  Skup: Sixth Hungarian-Croatian geographical collegium
  Održan: od 12.09.94 do 15.09.94

 112. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Geografske specifičnosti u opskrbi grada Zagreba

  Autori:
  Ridjanović, Josip (41005)
  Rendulić, Ivica
  Naslov zbornika: Mađarsko - hrvatski kolokvij
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Budapest, Mađarska
  Godina: 1994
  Skup: Sixth Hungarian-Croatian geographical collegium
  Sažetak: Obrađeni su kvantitativni specifični pokazateli opskrbe vodom stanovništva iz gradskih vodovoda. To su: a) količina vode isporučene po stanovniku, b) broj stanovnika na km vodovodnih cijevi, c) broj stanovnika na vodovodni priključak, d)broj stanova na vodovodni priključak.

 113. Tip rada: Doktorska dizertacija

  Naslov: Geomorfološke značajke gorskog hrpta Učke gorske skupine Ćićarije i Istarskog pobrđa
  Fakultet: Prirodoslovno-matematički fakultet Zagreb
  Autor: BOGNAR ANDRIJA
  Datum obrane: 14.07.95
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 377
  Sažetak: Date su detaljne morfostrukturne i egzogeomorfoloke značajke reljefa istraživamog područja s geomorfološkom kartom 1 : 100 000.
  Ključne riječi: morfostruktura, krš, tektonsko pokreti.


 114. Tip rada: Doktorska dizertacija

  Naslov: Granulomeriai modszerek alkalmazasa a magyorszagi loszok vizsgalatokban
  Fakultet: Hungarian Accademy of Sciences Hungarian Accademy of Sci.
  Autor: BOGNAR ANDRIJA
  Datum obrane: 15.12.93
  Jezik: mađarski
  Broj stranica: 125
  Sažetak: Primjenom granulometrijskih metoda istraživanja izvršena je genetska klasifikacija lesa u Mađarskoj.
  Ključne riječi: les, naslage, Mađarska, gramulometrije, metode.


 115. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov: Egzogeomorfološke osobine gorskog hrpta Južnog Velebita
  Fakultet: Prirodoslovno-matematički fakultet Zagreb
  Autor: BOGNAR ANDRIJA
  Datum obrane: 02.06.93
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 171
  Sažetak: U radu je obuhvaćen Južni Velebit koji je hrbat-monoklinala kojaje rasjednim pokretima blokovski razlomljena. U njenom sastavuprevladavaju karbonatne naslage (osobito vapnenci) koje suneotektonskim pokretima jako razlomljene. Brojne sekundarnepukotine omogućile su vertikalno poniranje vode i oblikovanjedominantnog krškog reljefa. S druge strane, pojava stalnihtekućica je izuzetno rijetka. Klimatske promjene u geološkojprošlosti uvjetovale su oblikovanje raznih tipova reljefa. Upodručju nalazimo glacionivalne krške oblike, osobito iznad 1300m. Također, nalazimo oblike fluviokrškog i padinskog reljefa(pedimenti).
  Ključne riječi: Velebit, egzogeni reljef, krš


 116. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov: Strukturno-geomorfološke osbine Učke i jugoistočnog dijela Ćićarije
  Fakultet: Prirodoslovno-matematički fakultet Zagreb
  Autor: BOGNAR ANDRIJA
  Datum obrane: 24.06.92
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 171
  Sažetak: Osnovno načelo istraživanja morfostrukturnih osobina današnjegreljefa Učke i Ćićarije sastojalo se u usporedbi geološke građe ioblika današnjeg reljefa. U cilju što boljeg upoznavanja tihodnosa korelirani su različiti tipovi geoloških i geomorfološkihkarata i aerofotosnimaka. Analizom hipsometrijskih odnosa,raščlanjenosti reljefa i nagiba opisali smo orografsku strukturui izdvojili osnovne morfografske tipove reljefa. Objedinjujućirezultate kvantitativne (modeli na računalu) i kvalitativneanalize te ih dopunjujući rezultatima terenskih istraživanja,izdvojili smo i raščlanili osnovne morfostrukturne jedinice Učkei JI dijela Ćićarije.
  Ključne riječi: Učka, Ćićarija, Istra, reljef, geomorfologija, geologija, morfostruktura


 117. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov: Geomorfološke značajke reljefa NP Paklenica i njegovo geoekološko vrednovanje
  Fakultet: Prirodoslovno-matematički fakultet Zagreb
  Autor: SALETTO-JANKOVIĆ MAJA
  Datum obrane: 09.03.95
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 122
  Sažetak: Područje NP Paklenica dio je subgeomorfološke regije gorskog hrbta Južnog Velebita i to njegove JZ padine. Provedeno je detaljno geomorfološko kartiranje, morfometrijska (hipsometrijski odnos, nagibi padina i vertikalna raščlanjenost reljefa) i morfostrukturna analiza (analiza gustoće ponikava i dolinske mreže). Na temelju rezultata gemorfološke analize provedeno je geoekološko vrednovanje reljefa za potrebe rekreacije i športa.
  Ključne riječi: NP Paklenica, geomorfološka analiza, reljef, geoekološko vrednovanje, rekreacija, sport


 118. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov: Hidrogeografske značajke poriječja Krapine
  Fakultet: Prirodoslovno-matematički fakultet Zagreb
  Autor: RIDJANOVIĆ JOSIP
  Datum obrane: 10.10.94
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 246
  Sažetak: Cilj rada je iznalaženje i prikaz hidrogeografskih značajki i odnosa unutar porječja Krapine. U sklopu toga zasnovana je računalna prostorna baza podataka s mogućnošću izmjene, dorade i nadogradnje. kao osnovni hidrogeološki skup razmatrana je mreža tekućica, a istraženi su odnosi s ostalim sastavnicama prirodne osnove i čimbenicima društveno gospodarskog razvitka. U radu su razmatrane geološke i hidrogeološke značajke, geomorfološke i hidromorfološke, hidrometeorološke, hidrološke te hidrosociološke značajke poriječja Krapine.
  Ključne riječi: riječni bazen, mreža, korito.


 119. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov: Strukturno-geomorfološka obilježja Sjevernog Velebita i Senjskog bila
  Fakultet: Prirodoslovno-matematički fakultet Zagreb
  Autor: FAIVRE SANJA
  Datum obrane: 30.09.94
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 101
  Sažetak: Ovim radom obuhvaćeno je područje Sjevernog Velebita Senjskog bila i Melničko-Kuterevskog prostora, površine cca 950 km2. Istraživanje strukturno-geomorfoloških značajki temeljeno je na obradi osnovnih reljefnih oblika, dolina, grebena i jaruga te njihovog odnosa s geološkom građom.
  Ključne riječi: Sjeverni Velebit, Senjsko bilo, morfostruktura, tektonika, geološka građa


 120. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov: Les characteres morphostructuraux de la montagne du Velebit du nord et Senjsko bilo

  Autori:
  Faivre, Sanja
  Toskić, Aleksandar
  Fakultet: Faculte des lettres et des sciences humaines UNIVERSITE BLAISE PASCAL
  Autor: FAIVRE SANJA
  Datum obrane: 07.07.95
  Jezik: francuski
  Broj stranica: 115
  Sažetak: Analiziran je prostorni raspored, oblik i deformacije osnovnih reljefnih oblika i elemenata. Na temelju analiza navedenihreljefnih oblika utvrđena su glavna obilježja tektonske strukture te na temelju korelacije orografske i geološke strukture obavljena je morfostrukturna diferencijacija. Izdvojene su tri osnovne morfostrukturne cjeline te manje morfostrukturne jedinice.
  Ključne riječi: Sjeverni Velebit, Senjsko bilo, morfostruktura, tektonika, geološka građa.

 121. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov: Geomorfološke začajke SI dijela Žumberačke gore
  Fakultet: Prirodoslovno-matematički fakultet Zagreb
  Autor: BOGNAR ANDRIJA
  Datum obrane: 02.10.94
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 121
  Sažetak: Izvršeno je detaljno geomorfološko istraživanje SI dijela područja Žumberačke gore.
  Ključne riječi: masiv, rasčlanjanost, tektonika.


 122. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov: Geomorfološke značajke centralnog dijela Dalmatinske Zagore, zavala Livanjskog polja i Glamočkog polja s planinskim okvirom
  Fakultet: Prirodoslovno-matematički fakultet Zagreb
  Autor: BOGNAR ANDRIJA
  Datum obrane: 12.01.95
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 166
  Sažetak: Rad je detaljna geomorfološka studija geomorfoloških značajki istraživanog područja.
  Ključne riječi: reljef, morfostrukture, krš, Dinaridi.


 123. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov: Morfometrijske i morfografske značajke reljefa Republike Hrvatske
  Fakultet: Prirodoslovno-matematički fakultet Zagreb
  Autor: BAŠKARAD-LOZIĆ SANJA
  Datum obrane: 10.07.95
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 287
  Sažetak: Izvršeno je detaljno kartografsko istraživanje morfometrijskih i morfografskih osobitosti područja R Hrvatske.
  Ključne riječi: morfometrija, morfografija, reljef.


 124. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov: Aplikativne geomorfološke značilnosti oyemlja ODK Šentilj 33
  Fakultet: Prirodoslovno-matematički fakultet Zagreb
  Autor: BOGNAR ANDRIJA
  Datum obrane: 31.05.93
  Jezik: slovenski
  Broj stranica: 151
  Sažetak: Magistarski rad obrađuje osnovne strukturne i egzogeomorfološke osobine Slovenskih gorica.
  Ključne riječi: Slovenija, Gorice, padine, doline.


 125. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov: Reljef Crikveničko-Novovinodolskog primorja i otoka Krka i njegov utjecaj na razvoj turizma
  Fakultet: Prirodoslovno-matematički fakultet Zagreb
  Autor: BOGNAR ANDRIJA
  Datum obrane: 25.05.92
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 212
  Sažetak: Reljef istraživanog područja evaluiran je s aspekta rayvoja turističkog gospodarstva.
  Ključne riječi: Obala, vrednovanje, geomorfologija, turizam.


 126. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Granulometriai modszerek alkalmazasa a magyarorszagi loszok osszehasonlito viszgalataban
  Fakultet: Hungarian Accademy of Sciences Hungarian Accademy of Sci.
  Mentor: BOGNAR ANDRIJA
  Datum obrane: 21.12.93
  Broj stranica: 242
  Autor: Kis doktor znanosti Eva
  Rad: Doktorat


 127. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Strukturno-geomorfološke osobine Učke i jugoistočnog dijela Ćićarije
  Fakultet: Prirodoslovno-matematički fakultet Zagreb
  Mentor: BOGNAR ANDRIJA
  Datum obrane: 24.06.92
  Broj stranica: 171
  Autor: Mihljević magistar znanosti Darko
  Rad: Magisterij


 128. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Egzogeomorfološke osobine gorskog hrbta Južnog Velebita
  Fakultet: Prirodoslovno-matematički fakultet Zagreb
  Mentor: BOGNAR ANDRIJA
  Datum obrane: 02.06.93
  Broj stranica: 171
  Autor: Perica magistar znanosti Dražen
  Rad: Magisterij


 129. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Aplikativne geomorfološke značilnosti ozemlja ODK Šentilj 33
  Fakultet: Prirodoslovno-matematički fakultet Zagreb
  Mentor: BOGNAR ANDRIJA
  Datum obrane: 31.05.93
  Broj stranica: 151
  Autor: Malajner magistar znanosti Vera
  Rad: Magisterij


 130. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Reljef Crikveničko-Novovinodolskog primorja i otoka Krka i njegov utjecaj na razvoj turizma
  Fakultet: Prirodoslovno-matematički fakultet Zagreb
  Mentor: BOGNAR ANDRIJA
  Datum obrane: 09.06.92
  Broj stranica: 211
  Autor: Osrečki magistar znanosti Boris
  Rad: Magisterij


 131. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Geomorfološke značajke reljefa NP Paklenica i njegovo geoekološko vrednovanje

  Autori:
  Saletto, Maja
  Fakultet: Prirodoslovno-matematički fakultet Zagreb
  Mentor: BOGNAR ANDRIJA
  Datum obrane: 09.03.95
  Broj stranica: 122
  Autor: Saletto Maja
  Rad: Magisterij

 132. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Geomorfološke značajke gorskog hrpta Učke Gorske skupine Ćićarije i Istarskog pobrđa
  Fakultet: Prirodoslovno-matematički fakultet Zagreb
  Mentor: BOGNAR ANDRIJA
  Datum obrane: 14.07.95
  Broj stranica: 377
  Autor: Mihlhević doktor znanosti Darko
  Rad: Doktorat


 133. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Hidrogeografske značajke porječja Krapine
  Fakultet: Prirodoslovno-matematički fakultet Zagreb
  Mentor: RIDJANOVIĆ JOSIP
  Datum obrane: 10.10.94
  Broj stranica: 246
  Autor: Orešić Danijel
  Rad: Magisterij


 134. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Strukturno -geomorfološka obilježja Sjevernog Velebita i Senjskog bila
  Fakultet: Prirodoslovno-matematički fakultet Zagreb
  Mentor: BOGNAR ANDRIJA
  Datum obrane: 30.09.94
  Broj stranica: 101
  Autor: Faivre Sanja
  Rad: Magisterij


 135. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Geomorfološke značajke SI dijela Žumberačke gore
  Fakultet: Prirodoslovno-matematički fakultet Zagreb
  Mentor: BOGNAR ANDRIJA
  Datum obrane: 26.09.94
  Broj stranica: 121
  Autor: Dujmović magistar znanosti Ivan
  Rad: Magisterij


 136. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Morfometrijske i morfografske značajke reljefa republike Hrvatske
  Fakultet: Prirodoslovno-matematički fakultet Zagreb
  Mentor: BOGNAR ANDRIJA
  Datum obrane: 10.10.95
  Broj stranica: 102
  Autor: Baškarad Sanja
  Rad: Magisterij


 137. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Geomorfološke značajke centralnog dijela Dalmatinske zagore, zavale Livanjskog i Glamočkog polja s okolnim planinskim okvirom
  Fakultet: Prirodoslovno-matematički fakultet Zagreb
  Mentor: BOGNAR ANDRIJA
  Datum obrane: 12.01.94
  Broj stranica: 167
  Autor: Čečura Želimir
  Rad: Magisterij


 138. Tip rada: Karta

  Naslov: Geomorfološka karta Republike Hrvatske, u mjerilu 1:500000 (u okviru geomorfološke karte Jugoslavije 1:500000), objavljeno

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje
  Ostalo: izdavač: Geokarta, Beograd, 1992, 4 lista

 139. Tip rada: Karta

  Naslov: Hipsometrijska karta, list Ptuj 1:100 000

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Mihljević, Darko (165211)
  Perica, Dražen (172444)
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 140. Tip rada: Karta

  Naslov: Hipsometrijska karta, list Varaždin 1:100 000

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Mihljević, Darko (165211)
  Perica, Dražen (172444)
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 141. Tip rada: Karta

  Naslov: Hipsometrijska karta, list Đurđevac 1:100 000

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Mihljević, Darko (165211)
  Perica, Dražen (172444)
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 142. Tip rada: Karta

  Naslov: Hipsometrijska karta, list Novo Mesto 1:100 000

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Mihljević, Darko (165211)
  Perica, Dražen (172444)
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 143. Tip rada: Karta

  Naslov: Hipsometrijska karta, list Zagreb 1:100 000

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Mihljević, Darko (165211)
  Perica, Dražen (172444)
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 144. Tip rada: Karta

  Naslov: Hipsometrijska karta, list Ivanić Grad 1:100 000

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Mihljević, Darko (165211)
  Perica, Dražen (172444)
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 145. Tip rada: Karta

  Naslov: Hipsometrijska karta, list Bjelovar 1:100 000

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Mihljević, Darko (165211)
  Perica, Dražen (172444)
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 146. Tip rada: Karta

  Naslov: Hipsometrijska karta, list Virovitica 1:100 000

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Mihljević, Darko (165211)
  Perica, Dražen (172444)
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 147. Tip rada: Karta

  Naslov: Hipsometrijska karta, list Podravska Slatina 1:100 000

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Mihljević, Darko (165211)
  Perica, Dražen (172444)
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 148. Tip rada: Karta

  Naslov: Hipsometrijska karta, list Donji Miholjac 1:100 000

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Mihljević, Darko (165211)
  Perica, Dražen (172444)
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 149. Tip rada: Karta

  Naslov: Hipsometrijska karta, list Osijek 1:100 000

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Mihljević, Darko (165211)
  Perica, Dražen (172444)
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 150. Tip rada: Karta

  Naslov: Hipsometrijska karta, list Ogulin 1:100 000

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Mihljević, Darko (165211)
  Perica, Dražen (172444)
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 151. Tip rada: Karta

  Naslov: Hipsometrijska karta, list Sisak 1:100 000

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Kekuš, Milan
  Mihljević, Darko (165211)
  Perica, Dražen (172444)
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 152. Tip rada: Karta

  Naslov: Hipsometrijska karta, list Bosanska Dubica 1:100 000

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Mihljević, Darko (165211)
  Perica, Dražen (172444)
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 153. Tip rada: Karta

  Naslov: Hipsometrijska karta, list Nova Gradiška 1:100 000

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Mihljević, Darko (165211)
  Perica, Dražen (172444)
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 154. Tip rada: Karta

  Naslov: Hipsometrijska karta, list Slavonska Požega 1:100 000

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Mihljević, Darko (165211)
  Perica, Dražen (172444)
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 155. Tip rada: Karta

  Naslov: Hipsometrijska karta, list Slavonski Brod 1:100 000

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Mihljević, Darko (165211)
  Perica, Dražen (172444)
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 156. Tip rada: Karta

  Naslov: Hipsometrijska karta, list Vinkovci 1:100 000

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Mihljević, Darko (165211)
  Perica, Dražen (172444)
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 157. Tip rada: Karta

  Naslov: Hipsometrijska karta, list Delnice 1:100 000

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Baškarad, Sanja
  Mihljević, Darko (165211)
  Perica, Dražen (172444)
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 158. Tip rada: Karta

  Naslov: Hipsometrijska karta, list Bačka Palanka 1:100 000

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Mihljević, Darko (165211)
  Perica, Dražen (172444)
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 159. Tip rada: Karta

  Naslov: Hipsometrijska karta, list Pula 1:100 000

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Mihljević, Darko (165211)
  Perica, Dražen (172444)
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 160. Tip rada: Karta

  Naslov: Hipsometrijska karta, list Cres 1:100 000

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Mihljević, Darko (165211)
  Perica, Dražen (172444)
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 161. Tip rada: Karta

  Naslov: Hipsometrijska karta, list Bihać 1:100 000

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Mihljević, Darko (165211)
  Perica, Dražen (172444)
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 162. Tip rada: Karta

  Naslov: Hipsometrijska karta, list Silba 1:100 000

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Mihljević, Darko (165211)
  Perica, Dražen (172444)
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 163. Tip rada: Karta

  Naslov: Hipsometrijska karta, list Zadar 1:100 000

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Mihljević, Darko (165211)
  Perica, Dražen (172444)
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 164. Tip rada: Karta

  Naslov: Hipsometrijska karta, list Gračac 1:100 000

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Baškarad, Sanja
  Mihljević, Darko (165211)
  Perica, Dražen (172444)
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 165. Tip rada: Karta

  Naslov: Hipsometrijska karta, list Titov Drvar 1:100 000

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Mihljević, Darko (165211)
  Perica, Dražen (172444)
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 166. Tip rada: Karta

  Naslov: Hipsometrijska karta, list Biograd 1:100 000

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Mihljević, Darko (165211)
  Perica, Dražen (172444)
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 167. Tip rada: Karta

  Naslov: Hipsometrijska karta, list Šibenik 1:100 000

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Baškarad, Sanja
  Mihljević, Darko (165211)
  Perica, Dražen (172444)
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 168. Tip rada: Karta

  Naslov: Hipsometrijska karta, list Split 1:100 000

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Mihljević, Darko (165211)
  Perica, Dražen (172444)
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 169. Tip rada: Karta

  Naslov: Hipsometrijska karta, list Sinj 1:100 000

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Mihljević, Darko (165211)
  Perica, Dražen (172444)
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 170. Tip rada: Karta

  Naslov: Hipsometrijska karta, list Otok Svetac 1:100 000

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Mihljević, Darko (165211)
  Perica, Dražen (172444)
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 171. Tip rada: Karta

  Naslov: Hipsometrijska karta, list Vis 1:100 000

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Mihljević, Darko (165211)
  Perica, Dražen (172444)
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 172. Tip rada: Karta

  Naslov: Hipsometrijska karta, list Omiš 1:100 000

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Mihljević, Darko (165211)
  Perica, Dražen (172444)
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 173. Tip rada: Karta

  Naslov: Hipsometrijska karta, list Makarska 1:100 000

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Mihljević, Darko (165211)
  Perica, Dražen (172444)
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 174. Tip rada: Karta

  Naslov: Hipsometrijska karta, list Lastovo 1:100 000

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Mihljević, Darko (165211)
  Perica, Dražen (172444)
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 175. Tip rada: Karta

  Naslov: Hipsometrijska karta, list Korčula 1:100 000

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Mihljević, Darko (165211)
  Perica, Dražen (172444)
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 176. Tip rada: Karta

  Naslov: Hipsometrijska karta, list Ston 1:100 000

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Mihljević, Darko (165211)
  Perica, Dražen (172444)
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 177. Tip rada: Karta

  Naslov: Hipsometrijska karta, list Trebinje 1:100 000

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Mihljević, Darko (165211)
  Perica, Dražen (172444)
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 178. Tip rada: Karta

  Naslov: Hipsometrijska karta, list Sutorina 1:100 000

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Mihljević, Darko (165211)
  Perica, Dražen (172444)
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 179. Tip rada: Karta

  Naslov: Karta vertikalne raščlanjenosti, list Ptuj 1:100 000

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Faivre, Sanja
  Saletto, Maja
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 180. Tip rada: Karta

  Naslov: Karta vertikalne raščlanjenosti, list Varaždin 1:100 000

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Faivre, Sanja
  Saletto, Maja
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 181. Tip rada: Karta

  Naslov: Karta vertikalne raščlanjenosti, list Koprivnica 1:100 000

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Faivre, Sanja
  Saletto, Maja
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 182. Tip rada: Karta

  Naslov: Karta vertikalne raščlanjenosti, list Đurđevac 1:100 000

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Faivre, Sanja
  Saletto, Maja
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 183. Tip rada: Karta

  Naslov: Karta vertikalne raščlanjenosti, list Novo Mesto 1:100 000

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Faivre, Sanja
  Saletto, Maja
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 184. Tip rada: Karta

  Naslov: Karta vertikalne raščlanjenosti, list Zagreb 1:100 000

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Faivre, Sanja
  Saletto, Maja
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 185. Tip rada: Karta

  Naslov: Karta vertikalne raščlanjenosti, list Ivanić Grad 1:100 000

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Faivre, Sanja
  Saletto, Maja
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 186. Tip rada: Karta

  Naslov: Karta vertikalne raščlanjenosti, list Bjelovar 1:100 000

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Faivre, Sanja
  Saletto, Maja
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 187. Tip rada: Karta

  Naslov: Karta vertikalne raščlanjenosti, list Virovitica 1:100 000

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Faivre, Sanja
  Saletto, Maja
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 188. Tip rada: Karta

  Naslov: Karta vertikalne raščlanjenosti, list Podravska Slatina 1:100 000

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Faivre, Sanja
  Saletto, Maja
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 189. Tip rada: Karta

  Naslov: Karta vertikalne raščlanjenosti, list Donji Miholjac 1:100 000

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Faivre, Sanja
  Saletto, Maja
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 190. Tip rada: Karta

  Naslov: Karta vertikalne raščlanjenosti, list Osijek 1:100 000

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Faivre, Sanja
  Saletto, Maja
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 191. Tip rada: Karta

  Naslov: Karta vertikalne raščlanjenosti, list Sombor 1:100 000

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Faivre, Sanja
  Saletto, Maja
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 192. Tip rada: Karta

  Naslov: Karta vertikalne raščlanjenosti, list Rovinj 1:100 000

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Faivre, Sanja
  Saletto, Maja
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 193. Tip rada: Karta

  Naslov: Karta vertikalne raščlanjenosti, list Delnice 1:100 000

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Baškarad, Sanja
  Faivre, Sanja
  Saletto, Maja
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 194. Tip rada: Karta

  Naslov: Karta vertikalne raščlanjenosti, list Ogulin 1:100 000

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Faivre, Sanja
  Saletto, Maja
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 195. Tip rada: Karta

  Naslov: Karta vertikalne raščlanjenosti, list Rijeka 1:100 000

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Faivre, Sanja
  Saletto, Maja
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 196. Tip rada: Karta

  Naslov: Karta vertikalne raščlanjenosti, list Karlovac 1:100 000

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Faivre, Sanja
  Saletto, Maja
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 197. Tip rada: Karta

  Naslov: Karta vertikalne raščlanjenosti, list Sisak 1:100 000

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Kekuš, Milan
  Faivre, Sanja
  Saletto, Maja
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 198. Tip rada: Karta

  Naslov: Karta vertikalne raščlanjenosti, list Bosanska Dubica 1:100 000

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Faivre, Sanja
  Saletto, Maja
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 199. Tip rada: Karta

  Naslov: Karta vertikalne raščlanjenosti, list Nova Gradiška 1:100 000

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Faivre, Sanja
  Saletto, Maja
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 200. Tip rada: Karta

  Naslov: Karta vertikalne raščlanjenosti, list Slavonska Požega 1:100 000

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Faivre, Sanja
  Saletto, Maja
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 201. Tip rada: Karta

  Naslov: Karta vertikalne raščlanjenosti, list Slavonski Brod 1:100 000

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Faivre, Sanja
  Saletto, Maja
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 202. Tip rada: Karta

  Naslov: Karta vertikalne raščlanjenosti, list Vinkovci 1:100 000

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Faivre, Sanja
  Saletto, Maja
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 203. Tip rada: Karta

  Naslov: Karta vertikalne raščlanjenosti, list Bačka Palanka 1:100 000

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Faivre, Sanja
  Saletto, Maja
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 204. Tip rada: Karta

  Naslov: Karta vertikalne raščlanjenosti, list Pula 1:100 000

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Faivre, Sanja
  Saletto, Maja
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 205. Tip rada: Karta

  Naslov: Karta vertikalne raščlanjenosti, list Cres 1:100 000

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Faivre, Sanja
  Saletto, Maja
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 206. Tip rada: Karta

  Naslov: Karta vertikalne raščlanjenosti, list Rab 1:100 000

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Faivre, Sanja
  Saletto, Maja
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 207. Tip rada: Karta

  Naslov: Karta vertikalne raščlanjenosti, list Bihać 1:100 000

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Faivre, Sanja
  Saletto, Maja
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 208. Tip rada: Karta

  Naslov: Karta vertikalne raščlanjenosti, list Silba 1:100 000

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Faivre, Sanja
  Saletto, Maja
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 209. Tip rada: Karta

  Naslov: Karta vertikalne raščlanjenosti, list Zadar 1:100 000

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Faivre, Sanja
  Saletto, Maja
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 210. Tip rada: Karta

  Naslov: Karta vertikalne raščlanjenosti, list Gračac 1:100 000

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Faivre, Sanja
  Saletto, Maja
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 211. Tip rada: Karta

  Naslov: Karta vertikalne raščlanjenosti, list Titov Drvar 1:100 000

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Faivre, Sanja
  Saletto, Maja
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 212. Tip rada: Karta

  Naslov: Karta vertikalne raščlanjenosti, list Biograd 1:100 000

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Faivre, Sanja
  Saletto, Maja
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 213. Tip rada: Karta

  Naslov: Karta vertikalne raščlanjenosti, list Šibenik 1:100 000

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Faivre, Sanja
  Saletto, Maja
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 214. Tip rada: Karta

  Naslov: Karta vertikalne raščlanjenosti, list Split 1:100 000

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Faivre, Sanja
  Saletto, Maja
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 215. Tip rada: Karta

  Naslov: Karta vertikalne raščlanjenosti, list Sinj 1:100 000

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Faivre, Sanja
  Saletto, Maja
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 216. Tip rada: Karta

  Naslov: Karta vertikalne raščlanjenosti, list Otok Svetac 1:100 000

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Faivre, Sanja
  Saletto, Maja
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 217. Tip rada: Karta

  Naslov: Karta vertikalne raščlanjenosti, list Vis 1:100 000

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Faivre, Sanja
  Saletto, Maja
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 218. Tip rada: Karta

  Naslov: Karta vertikalne raščlanjenosti, list Omiš 1:100 000

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Faivre, Sanja
  Saletto, Maja
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 219. Tip rada: Karta

  Naslov: Karta vertikalne raščlanjenosti, list Makarska 1:100 000

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Faivre, Sanja
  Saletto, Maja
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 220. Tip rada: Karta

  Naslov: Karta vertikalne raščlanjenosti, list Mostar 1:100 000

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Faivre, Sanja
  Saletto, Maja
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 221. Tip rada: Karta

  Naslov: Karta vertikalne raščlanjenosti, list Lastovo 1:100 000

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Faivre, Sanja
  Saletto, Maja
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 222. Tip rada: Karta

  Naslov: Karta vertikalne raščlanjenosti, list Korčula 1:100 000

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Faivre, Sanja
  Saletto, Maja
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 223. Tip rada: Karta

  Naslov: Karta vertikalne raščlanjenosti, list Ston 1:100 000

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Faivre, Sanja
  Saletto, Maja
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 224. Tip rada: Karta

  Naslov: Karta vertikalne raščlanjenosti, list Trebinje 1:100 000

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Faivre, Sanja
  Saletto, Maja
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 225. Tip rada: Karta

  Naslov: Karta vertikalne raščlanjenosti, list Sutorina 1:100 000

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Faivre, Sanja
  Saletto, Maja
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 226. Tip rada: Karta

  Naslov: Karta nagiba padina, list Ptuj 1:100 000

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Mihljević, Darko (165211)
  Perica, Dražen (172444)
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 227. Tip rada: Karta

  Naslov: Karta nagiba padina, list Varaždin 1:100 000

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Mihljević, Darko (165211)
  Perica, Dražen (172444)
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 228. Tip rada: Karta

  Naslov: Karta nagiba padina, list Koprivnica 1:100 000

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Mihljević, Darko (165211)
  Perica, Dražen (172444)
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 229. Tip rada: Karta

  Naslov: Karta nagiba padina, list Đurđevac 1:100 000

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Mihljević, Darko (165211)
  Perica, Dražen (172444)
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 230. Tip rada: Karta

  Naslov: Karta nagiba padina, list Novo Mesto 1:100 000

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Mihljević, Darko (165211)
  Perica, Dražen (172444)
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 231. Tip rada: Karta

  Naslov: Karta nagiba padina, list Ivanić Grad 1:100 000

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Mihljević, Darko (165211)
  Perica, Dražen (172444)
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 232. Tip rada: Karta

  Naslov: Karta nagiba padina, list Bjelovar 1:100 000

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Mihljević, Darko (165211)
  Perica, Dražen (172444)
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 233. Tip rada: Karta

  Naslov: Karta nagiba padina, list Virovitica 1:100 000

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Mihljević, Darko (165211)
  Perica, Dražen (172444)
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 234. Tip rada: Karta

  Naslov: Karta nagiba padina, list Podravska Slatina 1:100 000

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Mihljević, Darko (165211)
  Perica, Dražen (172444)
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 235. Tip rada: Karta

  Naslov: Karta nagiba padina, list Donji Miholjac 1:100 000

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Mihljević, Darko (165211)
  Perica, Dražen (172444)
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 236. Tip rada: Karta

  Naslov: Karta nagiba padina, list Osijek 1:100 000

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Mihljević, Darko (165211)
  Perica, Dražen (172444)
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 237. Tip rada: Karta

  Naslov: Karta nagiba padina, list Sombor 1:100 000

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Mihljević, Darko (165211)
  Perica, Dražen (172444)
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 238. Tip rada: Karta

  Naslov: Karta nagiba padina, list Rovinj 1:100 000

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Mihljević, Darko (165211)
  Faivre, Sanja
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 239. Tip rada: Karta

  Naslov: Karta nagiba padina, list Delnice 1:100 000

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Mihljević, Darko (165211)
  Faivre, Sanja
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 240. Tip rada: Karta

  Naslov: Karta nagiba padina, list Ogulin 1:100 000

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Mihljević, Darko (165211)
  Faivre, Sanja
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 241. Tip rada: Karta

  Naslov: Karta nagiba padina, list Karlovac 1:100 000

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Mihljević, Darko (165211)
  Faivre, Sanja
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 242. Tip rada: Karta

  Naslov: Karta nagiba padina, list Sisak 1:100 000

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Kekuš, Milan
  Mihljević, Darko (165211)
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 243. Tip rada: Karta

  Naslov: Karta nagiba padina, list Bosanska Dubica 1:100 000

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Mihljević, Darko (165211)
  Perica, Dražen (172444)
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 244. Tip rada: Karta

  Naslov: Karta nagiba padina, list Nova Gradiška 1:100 000

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Mihljević, Darko (165211)
  Perica, Dražen (172444)
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 245. Tip rada: Karta

  Naslov: Karta nagiba padina, list Slavonska Požega 1:100 000

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Mihljević, Darko (165211)
  Perica, Dražen (172444)
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 246. Tip rada: Karta

  Naslov: Karta nagiba padina, list Slavonski Brod 1:100 000

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Mihljević, Darko (165211)
  Perica, Dražen (172444)
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 247. Tip rada: Karta

  Naslov: Karta nagiba padina, list Vinkovci 1:100 000

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Mihljević, Darko (165211)
  Perica, Dražen (172444)
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 248. Tip rada: Karta

  Naslov: Karta nagiba padina, list Pula 1:100 000

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Mihljević, Darko (165211)
  Faivre, Sanja
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 249. Tip rada: Karta

  Naslov: Karta nagiba padina, list Cres 1:100 000

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Mihljević, Darko (165211)
  Faivre, Sanja
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 250. Tip rada: Karta

  Naslov: Karta nagiba padina, list Rab 1:100 000

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Mihljević, Darko (165211)
  Faivre, Sanja
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 251. Tip rada: Karta

  Naslov: Karta nagiba padina, list Gospić 1:100 000

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Mihljević, Darko (165211)
  Faivre, Sanja
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 252. Tip rada: Karta

  Naslov: Karta nagiba padina, list Bihać 1:100 000

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Mihljević, Darko (165211)
  Faivre, Sanja
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 253. Tip rada: Karta

  Naslov: Karta nagiba padina, list Silba 1:100 000

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Mihljević, Darko (165211)
  Faivre, Sanja
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 254. Tip rada: Karta

  Naslov: Karta nagiba padina, list Zadar 1:100 000

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Mihljević, Darko (165211)
  Faivre, Sanja
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 255. Tip rada: Karta

  Naslov: Karta nagiba padina, list Gračac 1:100 000

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Mihljević, Darko (165211)
  Faivre, Sanja
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 256. Tip rada: Karta

  Naslov: Karta nagiba padina, list Titov Drvar 1:100 000

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Mihljević, Darko (165211)
  Faivre, Sanja
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 257. Tip rada: Karta

  Naslov: Karta nagiba padina, list Šibenik 1:100 000

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Mihljević, Darko (165211)
  Faivre, Sanja
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 258. Tip rada: Karta

  Naslov: Karta nagiba padina, list Split 1:100 000

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Mihljević, Darko (165211)
  Faivre, Sanja
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 259. Tip rada: Karta

  Naslov: Karta nagiba padina, list Sinj 1:100 000

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Mihljević, Darko (165211)
  Faivre, Sanja
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 260. Tip rada: Karta

  Naslov: Karta nagiba padina, list Vis 1:100 000

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Mihljević, Darko (165211)
  Faivre, Sanja
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 261. Tip rada: Karta

  Naslov: Karta nagiba padina, list Omiš 1:100 000

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Mihljević, Darko (165211)
  Faivre, Sanja
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 262. Tip rada: Karta

  Naslov: Karta nagiba padina, list Makarska 1:100 000

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Mihljević, Darko (165211)
  Faivre, Sanja
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 263. Tip rada: Karta

  Naslov: Karta nagiba padina, list Ston 1:100 000

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Mihljević, Darko (165211)
  Faivre, Sanja
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 264. Tip rada: Karta

  Naslov: Geomorfološka karta Hrvatske 1:2 500 000, objavljeno: Zemljopisni atlas Hrvatske, Školska knjiga, Zagreb, 1993.

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 265. Tip rada: Karta

  Naslov: Geomorfološka karta Kvarnera 1:300 000, objavljeno u: Proceedings of the International Symposium Geomorphology and Sea, Zagreb, 1992., str.10

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 266. Tip rada: Karta

  Naslov: Karta strukturno-genetskih značajki Dinarida 1:2 500 000, objavljeno u: Proceedings of the International Symposium Geomorphology and Sea, Zagreb, 1992., str.196

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 267. Tip rada: Karta

  Naslov: Hipsometrijska karta Kvarnera 1:300 000, objavljeno u: Proceedings of the International Symposium Geomorphology and Sea, Zagreb, 1992., str.6

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 268. Tip rada: Karta

  Naslov: Karta energije reljefa Kvarnera 1:300 000, objavljeno u: Proceedings of the International Symposium Geomorphology and Sea, Zagreb, 1992., str.7

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 269. Tip rada: Karta

  Naslov: Karta nagiba padina Kvarnera 1:300 000, objavljeno u: Proceedings of the Internation Symposium Geomorphology and Sea, Zagreb, 1992., str.9

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 270. Tip rada: Karta

  Naslov: Geomorfološka karta bazena porječja Male Paklenice 1:50 000, objavljeno u: Proceedings of the International Symposium Geomorphology and Sea, Zagreb, 1992., str.146

  Autori:
  Saletto, Maja
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 271. Tip rada: Karta

  Naslov: Karta rasporeda dolina i grebena Učke i Ćićarije 1:100 000, objavljeno u: Proceedings of the International Symposium Geomorphology and Sea, Zagreb, 1992., str.14

  Autori:
  Mihljević, Darko (165211)
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 272. Tip rada: Karta

  Naslov: Karta raščlanjenosti reljefa Učke i Ćićarije 1:100 000, objavljeno u: Proceedings of the International Symposium Geomorphology and Sea, Zagreb, 1992., str.16

  Autori:
  Mihljević, Darko (165211)
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 273. Tip rada: Karta

  Naslov: Karta gustoće ponikava Učke i Ćićarije 1:100 000, objavljeno u: Proceedings of the International Symposium Geomorphology and Sea, Zagreb, 1992., str.21

  Autori:
  Mihljević, Darko (165211)
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 274. Tip rada: Karta

  Naslov: Karta tragova pleistocenske glacijacije Sjevernog Velebita 1:100 000, objavljeno u: Proceedings of the International Symposium Geomorphology and Sea, Zagreb, 1992., str.285

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Faivre, Sanja
  Pavelić, Josip
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 275. Tip rada: Karta

  Naslov: Karta gustoće ponikava Sjevernog Velebita i Senjskog bila 1:100 000, objavljeno u: Proceedings of the International Symposium Geomorphology and Sea, zagreb, 1992., str.137

  Autori:
  Faivre, Sanja
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 276. Tip rada: Karta

  Naslov: Karta odnosa gustoće ponikava i tektonske strukture Sjevernog Velebita i Senjskog bila 1:100 000, objavljeno u: Proceedings of the International Symposium Geomorphology and Sea, Zagreb, 1992., str.140

  Autori:
  Faivre, Sanja
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 277. Tip rada: Karta

  Naslov: Karta reljefa ovalnih struktura Hrvatske 1:300 000, objavljeno u: Proceedings of the International Symposium Geomorphology and Sea, Zagreb, 1992., str.97

  Autori:
  Klein, Vilko (100591)
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 278. Tip rada: Karta

  Naslov: Inženjersko-geomorfološka karta Kričkog brda 1:5000, objavljeno u: Acta Geographica Croatica, vol.27, Zagreb, 1992., str.176

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Blazek, I (101491)
  Šaler, Antun (100600)
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 279. Tip rada: Karta

  Naslov: Inženjersko-geomorfološka karta područja Zablače-Solaris (Šibenik 2), objavljeno u: Acta Geographica Croatica, vol.27, Zagreb, 1992., str.182

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Perica, Dražen (172444)
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 280. Tip rada: Karta

  Naslov: Geomorfološka karta otoka Raba 1:100 000, objavljeno u: Acta Geographica Croatica, vol.27, Zagreb, 1992., str.62

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Blazek, I (101491)
  Tomulić, I
  Turk, Hrvoje
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 281. Tip rada: Karta

  Naslov: Geomorfološka karta otoka Krka i Crikveničko-Vinodolskog primorja 1:50 000

  Autori:
  Osrečki, Boris
  Bognar, Andrija (4265)
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje
  Ostalo: Boris Osrečki, magisterij (in Boris Osrečki: master thesis)

 282. Tip rada: Karta

  Naslov: Geomorfološka karta Južnog Velebita 1:50 000

  Autori:
  Perica, Dražen (172444)
  Bognar, Andrija (4265)
  Blazek, I (101491)
  Saletto, Maja
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje
  Ostalo: Dražen Perica, megisterij (in Dražen Perica: master thesis)

 283. Tip rada: Karta

  Naslov: Geomorfološka karta Učke i Ćićarije 1:100 000

  Autori:
  Mihljević, Darko (165211)
  Bognar, Andrija (4265)
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje
  Ostalo: Darko Mihljević, magisterij (in Darko Mihljević: master thesis)

 284. Tip rada: Karta

  Naslov: Geomorfološka karta, list Sisak 1:100 000

  Autori:
  Kekuš, Milan
  Bognar, Andrija (4265)
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 285. Tip rada: Karta

  Naslov: Geomorfološka karta, list Sinj 1:100 000

  Autori:
  Čečura, Želimir
  Bognar, Andrija (4265)
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 286. Tip rada: Karta

  Naslov: Geomorfološka karta, list Rab 1:100 000

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Faivre, Sanja
  Blazek, I (101491)
  Tomulić, I
  Turk, Hrvoje
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 287. Tip rada: Karta

  Naslov: Geomorfološka karta otoka Cresa 1:100 000

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Slukan, Mirela
  Saletto, Maja
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 288. Tip rada: Karta

  Naslov: Geomorfološka karta Sjevernog Velebita 1:50 000

  Autori:
  Faivre, Sanja
  Bognar, Andrija (4265)
  Pavelić, Josip
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 289. Tip rada: Karta

  Naslov: Geomorfološka karta, list Paklenica 1:25 000

  Autori:
  Saletto, Maja
  Bognar, Andrija (4265)
  Blazek, I (101491)
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 290. Tip rada: Karta

  Naslov: Geomorfološka karta, list Vaganjski vrh 1:25 000

  Autori:
  Saletto, Maja
  Bognar, Andrija (4265)
  Blazek, I (101491)
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 291. Tip rada: Karta

  Naslov: Geomorfološka karta područja općine Donji Miholjac 1:50 000

  Autori:
  Matešić, Branko
  Bognar, Andrija (4265)
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 292. Tip rada: Karta

  Naslov: Geomorfološka karta područja općine Valpovo 1:50 000

  Autori:
  Matešić, Branko
  Bognar, Andrija (4265)
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 293. Tip rada: Karta

  Naslov: Geomorfološka karta područja općine Našice 1:100 000

  Autori:
  Kovač, Zlatko
  Bognar, Andrija (4265)
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 294. Tip rada: Karta

  Naslov: Geomorfološka karta Samarskih i Bijelih stijena 1:100 000

  Autori:
  Pahernik, Mladen
  Mihljević, Darko (165211)
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 295. Tip rada: Karta

  Naslov: Geomorfološka karta nizine Drave od slovenske granice do Varaždina 1:50 000

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Radivojević, L
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 296. Tip rada: Karta

  Naslov: Geomorfološka karta otoka Vodnjak Veli 1:25 000

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Blazek, I (101491)
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 297. Tip rada: Karta

  Naslov: Geomorfološka karta, list Hvar 1:25 000

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Blazek, I (101491)
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 298. Tip rada: Karta

  Naslov: Geomorfološka karta, list Starigrad 1:25 000

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Blazek, I (101491)
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 299. Tip rada: Karta

  Naslov: Geomorfološka karta, list Jelsa 1:25 000

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Blazek, I (101491)
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 300. Tip rada: Karta

  Naslov: Geomorfološka karta, list Zastražišće 1:25 000

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Blazek, I (101491)
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 301. Tip rada: Karta

  Naslov: Geomorfološka karta, list Gdinj 1:25 000

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Blazek, I (101491)
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 302. Tip rada: Karta

  Naslov: Geomorfološka karta, list Drašnice 1:25 000

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Blazek, I (101491)
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 303. Tip rada: Karta

  Naslov: Geomorfološka karta, list Živogošće 1:25 000

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Blazek, I (101491)
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 304. Tip rada: Karta

  Naslov: Geomorfološka karta, list Otok Šćedro 1:25 000

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Blazek, I (101491)
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 305. Tip rada: Karta

  Naslov: Geomorfološka karta, list Otok Pločica 1:25 000

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Blazek, I (101491)
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 306. Tip rada: Karta

  Naslov: Geomorfološka karta, list Uvala Skoranje 1:25 000

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Blazek, I (101491)
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 307. Tip rada: Karta

  Naslov: Geomorfološka karta, list Lovište 1:25 000

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Blazek, I (101491)
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 308. Tip rada: Karta

  Naslov: Geomorfološka karta, list Duba 1:25 000

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Blazek, I (101491)
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 309. Tip rada: Karta

  Naslov: Geomorfološka karta otočja Kornati 1:50 000

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Grizelj, Marinko
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 310. Tip rada: Karta

  Naslov: Geomorfološka karta otoka Suska 1:25 000

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 311. Tip rada: Karta

  Naslov: Geomorfološka karta otoka Velike i Male Srakane i Unije 1:25 000

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Saletto, Maja
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 312. Tip rada: Karta

  Naslov: GIS PC ARC INFO računalni zemljovid stratigrafije porječja Krapine

  Autori:
  Orešić, Danijel
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 313. Tip rada: Karta

  Naslov: GIS PC ARC INFO računalni zemljovid hipsometrije porječja Krapine

  Autori:
  Orešić, Danijel
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 314. Tip rada: Karta

  Naslov: GIS PC ARC INFO računalni zemljovid razvodnice i površine porječja Krapine i njenih glavnih pritoka

  Autori:
  Orešić, Danijel
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 315. Tip rada: Karta

  Naslov: GIS PC ARC INFO računalni zemljovid sustava tekućica porječja Krapine

  Autori:
  Orešić, Danijel
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 316. Tip rada: Karta

  Naslov: GIS PC ARC INFO računalni zemljovid gustoće tekućica (km/km2) porječja Krapine

  Autori:
  Orešić, Danijel
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 317. Tip rada: Karta

  Naslov: GIS PC ARC INFO računalni zemljovid opremljenosti vodovodom po naseljima u porječju Krapine

  Autori:
  Orešić, Danijel
  Depo ustanova: Geografski odjel PMF-a, Zavod za geografiju i prostorno uređenje

 318. Tip rada: Karta

  Naslov: Karta nagiba padina, list Murska Sobota 1:100 000

  Autori:
  Baškarad, Sanja
  Depo ustanova: Geografski odsjek, Zavod za geografiju i prostorno planiranje

 319. Tip rada: Karta

  Naslov: Karta nagiba padina, list Trst 1:100 000

  Autori:
  Baškarad, Sanja
  Depo ustanova: Geografski odsjek, Zavod za geografiju i prostorno planiranje

 320. Tip rada: Karta

  Naslov: Karta nagiba padina, list Postojna 1:100 000

  Autori:
  Baškarad, Sanja
  Depo ustanova: Geografski odsjek, Zavod za geografiju i prostorno planiranje

 321. Tip rada: Karta

  Naslov: Karta nagiba padina, list Kočevje 1:100 000

  Autori:
  Baškarad, Sanja
  Depo ustanova: Geografski odsjek, Zavod za geografiju i prostorno planiranje

 322. Tip rada: Karta

  Naslov: Karta nagiba padina, list Zagreb 1:100 000

  Autori:
  Baškarad, Sanja
  Depo ustanova: Geografski odsjek, Zavod za geografiju i prostorno planiranje

 323. Tip rada: Karta

  Naslov: Karta nagiba padina, list Rijeka 1:100 000

  Autori:
  Baškarad, Sanja
  Depo ustanova: Geografski odsjek, Zavod za geografiju i prostorno planiranje

 324. Tip rada: Karta

  Naslov: Karta nagiba padina, list Bačka Palanka 1:100 000

  Autori:
  Baškarad, Sanja
  Depo ustanova: Geografski odsjek, Zavod za geografiju i prostorno planiranje

 325. Tip rada: Karta

  Naslov: Karta nagiba padina, list Bosanska Krupa 1:100 000

  Autori:
  Baškarad, Sanja
  Depo ustanova: Geografski odsjek, Zavod za geografiju i prostorno planiranje

 326. Tip rada: Karta

  Naslov: Karta nagiba padina, list Tuzla 1:100 000

  Autori:
  Baškarad, Sanja
  Depo ustanova: Geografski odsjek, Zavod za geografiju i prostorno planiranje

 327. Tip rada: Karta

  Naslov: Karta nagiba padina, list Bjeljina 1:100 000

  Autori:
  Baškarad, Sanja
  Depo ustanova: Geografski odsjek, Zavod za geografiju i prostorno planiranje

 328. Tip rada: Karta

  Naslov: Karta nagiba padina, list Glamoč 1:100 000

  Autori:
  Baškarad, Sanja
  Depo ustanova: Geografski odsjek, Zavod za geografiju i prostorno planiranje

 329. Tip rada: Karta

  Naslov: Karta nagiba padina, list Biograd 1:100 000

  Autori:
  Baškarad, Sanja
  Depo ustanova: Geografski odsjek, Zavod za geografiju i prostorno planiranje

 330. Tip rada: Karta

  Naslov: Karta nagiba padina, list Livno 1:100 000

  Autori:
  Baškarad, Sanja
  Depo ustanova: Geografski odsjek, Zavod za geografiju i prostorno planiranje

 331. Tip rada: Karta

  Naslov: Karta nagiba padina, list Mostar 1:100 000

  Autori:
  Baškarad, Sanja
  Depo ustanova: Geografski odsjek, Zavod za geografiju i prostorno planiranje

 332. Tip rada: Karta

  Naslov: Karta nagiba padina, list Biševo 1:100 000

  Autori:
  Baškarad, Sanja
  Depo ustanova: Geografski odsjek, Zavod za geografiju i prostorno planiranje

 333. Tip rada: Karta

  Naslov: Karta nagiba padina, list Lastovo 1:100 000

  Autori:
  Baškarad, Sanja
  Depo ustanova: Geografski odsjek, Zavod za geografiju i prostorno planiranje

 334. Tip rada: Karta

  Naslov: Karta nagiba padina, list Korčula 1:100 000

  Autori:
  Baškarad, Sanja
  Depo ustanova: Geografski odsjek, Zavod za geografiju i prostorno planiranje

 335. Tip rada: Karta

  Naslov: Karta nagiba padina, list Trebinje 1:100 000

  Autori:
  Baškarad, Sanja
  Depo ustanova: Geografski odsjek, Zavod za geografiju i prostorno planiranje

 336. Tip rada: Karta

  Naslov: Karta nagiba padina, list Sutorina 1:100 000

  Autori:
  Baškarad, Sanja
  Depo ustanova: Geografski odsjek, Zavod za geografiju i prostorno planiranje

 337. Tip rada: Karta

  Naslov: Karta nagiba padina, list Cetinje 1:100 000

  Autori:
  Baškarad, Sanja
  Depo ustanova: Geografski odsjek, Zavod za geografiju i prostorno planiranje

 338. Tip rada: Karta

  Naslov: Hipsometrijska karta, list Murska Sobota 1:100 000

  Autori:
  Baškarad, Sanja
  Depo ustanova: Geografski odsjek, Zavod za geografiju i prostorno planiranje

 339. Tip rada: Karta

  Naslov: Hipsometrijska karta, list Trst 1:100 000

  Autori:
  Baškarad, Sanja
  Depo ustanova: Geografski odsjek, Zavod za geografiju i prostorno planiranje

 340. Tip rada: Karta

  Naslov: Hipsometrijska karta, list Postojna 1:100 000

  Autori:
  Baškarad, Sanja
  Depo ustanova: Geografski odsjek, Zavod za geografiju i prostorno planiranje

 341. Tip rada: Karta

  Naslov: Hipsometrijska karta, list Kočevje 1:100 000

  Autori:
  Baškarad, Sanja
  Depo ustanova: Geografski odsjek, Zavod za geografiju i prostorno planiranje

 342. Tip rada: Karta

  Naslov: Hipsometrijska karta, list Sombor 1:100 000

  Autori:
  Baškarad, Sanja
  Depo ustanova: Geografski odsjek, Zavod za geografiju i prostorno planiranje

 343. Tip rada: Karta

  Naslov: Hipsometrijska karta, list Rovinj 1:100 000

  Autori:
  Baškarad, Sanja
  Depo ustanova: Geografski odsjek, Zavod za geografiju i prostorno planiranje

 344. Tip rada: Karta

  Naslov: Hipsometrijska karta, list Rijeka 1:100 000

  Autori:
  Baškarad, Sanja
  Depo ustanova: Geografski odsjek, Zavod za geografiju i prostorno planiranje

 345. Tip rada: Karta

  Naslov: Hipsometrijska karta, list Karlovac 1:100 000

  Autori:
  Baškarad, Sanja
  Depo ustanova: Geografski odsjek, Zavod za geografiju i prostorno planiranje

 346. Tip rada: Karta

  Naslov: Hipsometrijska karta, list Rab 1:100 000

  Autori:
  Baškarad, Sanja
  Depo ustanova: Geografski odsjek, Zavod za geografiju i prostorno planiranje

 347. Tip rada: Karta

  Naslov: Hipsometrijska karta, list Gospić 1:100 000

  Autori:
  Baškarad, Sanja
  Depo ustanova: Geografski odsjek, Zavod za geografiju i prostorno planiranje

 348. Tip rada: Karta

  Naslov: Hipsometrijska karta, list Bosanska Krupa 1:100 000

  Autori:
  Baškarad, Sanja
  Depo ustanova: Geografski odsjek, Zavod za geografiju i prostorno planiranje

 349. Tip rada: Karta

  Naslov: Hipsometrijska karta, list Tuzla 1:100 000

  Autori:
  Baškarad, Sanja
  Depo ustanova: Geografski odsjek, Zavod za geografiju i prostorno planiranje

 350. Tip rada: Karta

  Naslov: Hipsometrijska karta, list Bjeljina 1:100 000

  Autori:
  Baškarad, Sanja
  Depo ustanova: Geografski odsjek, Zavod za geografiju i prostorno planiranje

 351. Tip rada: Karta

  Naslov: Hipsometrijska karta, list Glamoč 1:100 000

  Autori:
  Baškarad, Sanja
  Depo ustanova: Geografski odsjek, Zavod za geografiju i prostorno planiranje

 352. Tip rada: Karta

  Naslov: Hipsometrijska karta, list Livno 1:100 000

  Autori:
  Baškarad, Sanja
  Depo ustanova: Geografski odsjek, Zavod za geografiju i prostorno planiranje

 353. Tip rada: Karta

  Naslov: Hipsometrijska karta, list Mostar 1:100 000

  Autori:
  Baškarad, Sanja
  Depo ustanova: Geografski odsjek, Zavod za geografiju i prostorno planiranje

 354. Tip rada: Karta

  Naslov: Hipsometrijska karta, list Biševo 1:100 000

  Autori:
  Baškarad, Sanja
  Depo ustanova: Geografski odsjek, Zavod za geografiju i prostorno planiranje

 355. Tip rada: Karta

  Naslov: Hipsometrijska karta, list Cetinje 1:100 000

  Autori:
  Baškarad, Sanja
  Depo ustanova: Geografski odsjek, Zavod za geografiju i prostorno planiranje

 356. Tip rada: Karta

  Naslov: Karta vertikalne raščlanjenosti reljefa, list Murska Sobota 1:100 000

  Autori:
  Baškarad, Sanja
  Depo ustanova: Geografski odsjek, Zavod za geografiju i prostorno planiranje

 357. Tip rada: Karta

  Naslov: Karta vertikalne raščlanjenosti reljefa, list Trst 1:100 000

  Autori:
  Baškarad, Sanja
  Depo ustanova: Geografski odsjek, Zavod za geografiju i prostorno planiranje

 358. Tip rada: Karta

  Naslov: Karta vertikalne raščlanjenosti reljefa, list Postojna 1:100 000

  Autori:
  Baškarad, Sanja
  Depo ustanova: Geografski odsjek, Zavod za geografiju i prostorno planiranje

 359. Tip rada: Karta

  Naslov: Karta vertikalne raščlanjenosti reljefa, list Kočevje 1:100 000

  Autori:
  Baškarad, Sanja
  Depo ustanova: Geografski odsjek, Zavod za geografiju i prostorno planiranje

 360. Tip rada: Karta

  Naslov: Karta vertikalne raščlanjenosti reljefa, list Gospić 1:100 000

  Autori:
  Baškarad, Sanja
  Depo ustanova: Geografski odsjek, Zavod za geografiju i prostorno planiranje

 361. Tip rada: Karta

  Naslov: Karta vertikalne raščlanjenosti reljefa, list Bosanska Krupa 1:100 000

  Autori:
  Baškarad, Sanja
  Depo ustanova: Geografski odsjek, Zavod za geografiju i prostorno planiranje

 362. Tip rada: Karta

  Naslov: Karta vertikalne raščlanjenosti reljefa, list Tuzla 1:100 000

  Autori:
  Baškarad, Sanja
  Depo ustanova: Geografski odsjek, Zavod za geografiju i prostorno planiranje

 363. Tip rada: Karta

  Naslov: Karta vertikalne raščlanjenosti reljefa, list Bjeljina 1:100 000

  Autori:
  Baškarad, Sanja
  Depo ustanova: Geografski odsjek, Zavod za geografiju i prostorno planiranje

 364. Tip rada: Karta

  Naslov: Karta vertikalne raščlanjenosti reljefa, list Glamoč 1:100 000

  Autori:
  Baškarad, Sanja
  Depo ustanova: Geografski odsjek, Zavod za geografiju i prostorno planiranje

 365. Tip rada: Karta

  Naslov: Karta vertikalne raščlanjenosti reljefa, list Livno 1:100 000

  Autori:
  Baškarad, Sanja
  Depo ustanova: Geografski odsjek, Zavod za geografiju i prostorno planiranje

 366. Tip rada: Karta

  Naslov: Karta vertikalne raščlanjenosti reljefa, list Biševo 1:100 000

  Autori:
  Baškarad, Sanja
  Depo ustanova: Geografski odsjek, Zavod za geografiju i prostorno planiranje

 367. Tip rada: Karta

  Naslov: Karta vertikalne raščlanjenosti reljefa, list Cetinje 1:100 000

  Autori:
  Baškarad, Sanja
  Depo ustanova: Geografski odsjek, Zavod za geografiju i prostorno planiranje

 368. Tip rada: Karta

  Naslov: Karta vertikalne raščlanjenosti reljefa Republike Hrvatske 1:500 000

  Autori:
  Baškarad, Sanja
  Depo ustanova: Geografski odsjek, Zavod za geografiju i prostorno planiranje

 369. Tip rada: Karta

  Naslov: Karta nagiba padina Republike Hrvatske 1:500 000

  Autori:
  Baškarad, Sanja
  Depo ustanova: Geografski odsjek, Zavod za geografiju i prostorno planiranje

 370. Tip rada: Karta

  Naslov: Hipsometrijska karta Republike Hrvatske 1:500 000

  Autori:
  Baškarad, Sanja
  Depo ustanova: Geografski odsjek, Zavod za geografiju i prostorno planiranje

 371. Tip rada: Karta

  Naslov: Geomorfološka karta, list Sinj 1:100 000

  Autori:
  Čečura, Želimir
  Depo ustanova: Geografski odsjek, Zavod za geografiju i prostorno planiranje

 372. Tip rada: Karta

  Naslov: Morfostrukturna karta, list Sinj 1:100 000

  Autori:
  Čečura, Želimir
  Depo ustanova: Geografski odsjek, Zavod za geografiju i prostorno planiranje

 373. Tip rada: Karta

  Naslov: Geomorfološka karta gorskog hrpta Učke, gorske skupine Ćićarije i Istarskog pobrđa, 1:100 000

  Autori:
  Mihljević, Darko (165211)
  Depo ustanova: Geografski odsjek, Zavod za geografiju i prostorno planiranje

 374. Tip rada: Karta

  Naslov: Morfostrukturna karta gorskog hrpta Učke, gorske skupine Ćićarije i Istarskog pobrđa, 1:100 000

  Autori:
  Mihljević, Darko (165211)
  Depo ustanova: Geografski odsjek, Zavod za geografiju i prostorno planiranje

 375. Tip rada: Karta

  Naslov: SURFER računalni zemljovid vertikalne raščlanjenosti reljefa poriječja Krapine 1:50 000

  Autori:
  Orešić, Danijel
  Depo ustanova: Geografski odsjek, Zavod za geografiju i prostorno planiranje

 376. Tip rada: Karta

  Naslov: SURFER računalna karta broja dolina prvog reda Istarskog pobrđa 1:100 000

  Autori:
  Mihljević, Darko (165211)
  Depo ustanova: Geografski odsjek, Zavod za geografiju i prostorno planiranje

 377. Tip rada: Karta

  Naslov: SURFER računalna karta broja dolina drugog reda Istarskog pobrđa 1:100 000

  Autori:
  Mihljević, Darko (165211)
  Depo ustanova: Geografski odsjek, Zavod za geografiju i prostorno planiranje

 378. Tip rada: Karta

  Naslov: SURFER računalna karta duljina dolina prvog reda Istarskog pobrđa 1:100 000

  Autori:
  Mihljević, Darko (165211)
  Depo ustanova: Geografski odsjek, Zavod za geografiju i prostorno planiranje

 379. Tip rada: Karta

  Naslov: SURFER računalna karta duljina dolina drugog reda Istarskog pobrđa 1:100 000

  Autori:
  Mihljević, Darko (165211)
  Depo ustanova: Geografski odsjek, Zavod za geografiju i prostorno planiranje

 380. Tip rada: Karta

  Naslov: SURFER računalna karta duljina dolina trećeg reda Istarskog pobrđa 1:100 000

  Autori:
  Mihljević, Darko (165211)
  Depo ustanova: Geografski odsjek, Zavod za geografiju i prostorno planiranje

 381. Tip rada: Karta

  Naslov: SURFER računalna karta površina poriječja dolina trećeg reda Istarskog pobrđa 1:100 000

  Autori:
  Mihljević, Darko (165211)
  Depo ustanova: Geografski odsjek, Zavod za geografiju i prostorno planiranje

 382. Tip rada: Karta

  Naslov: SURFER računalna karta visina baznih denudacijskih površina Istarskog pobrđa 1:100 000

  Autori:
  Mihljević, Darko (165211)
  Depo ustanova: Geografski odsjek, Zavod za geografiju i prostorno planiranje

 383. Tip rada: Karta

  Naslov: SURFER računalna karta visina vršnih denudacijskih površina Istarskog pobrđa 1:100 000

  Autori:
  Mihljević, Darko (165211)
  Depo ustanova: Geografski odsjek, Zavod za geografiju i prostorno planiranje

 384. Tip rada: Karta

  Naslov: SURFER računalna karta najviših točaka razvodnica Istarskog pobrđa 1:100 000

  Autori:
  Mihljević, Darko (165211)
  Depo ustanova: Geografski odsjek, Zavod za geografiju i prostorno planiranje

 385. Tip rada: Karta

  Naslov: SURFER računalna karta gradijenata glavnih dolina Istarskog pobrđa 1:100 000

  Autori:
  Mihljević, Darko (165211)
  Depo ustanova: Geografski odsjek, Zavod za geografiju i prostorno planiranje

 386. Tip rada: Karta

  Naslov: SURFER računalna karta apsolutne denivelacije reljefa Istarskog pobrđa 1:100 000

  Autori:
  Mihljević, Darko (165211)
  Depo ustanova: Geografski odsjek, Zavod za geografiju i prostorno planiranje

 387. Tip rada: Karta

  Naslov: SURFER računalna karta dubina usječenosti glavnih dolina Istarskog pobrđa 1:100 000

  Autori:
  Mihljević, Darko (165211)
  Depo ustanova: Geografski odsjek, Zavod za geografiju i prostorno planiranje

 388. Tip rada: Karta

  Naslov: SURFER računalna karta nagiba lijevih padina glavnih dolina Istarskog pobrđa 1:100 000

  Autori:
  Mihljević, Darko (165211)
  Depo ustanova: Geografski odsjek, Zavod za geografiju i prostorno planiranje

 389. Tip rada: Karta

  Naslov: SURFER računalna karta nagiba desnih padina glavnih dolina Istarskog pobrđa 1:100 000

  Autori:
  Mihljević, Darko (165211)
  Depo ustanova: Geografski odsjek, Zavod za geografiju i prostorno planiranje

 390. Tip rada: Karta

  Naslov: SURFER računalna karta frekvencija dolina Istarskog pobrđa 1:100 000

  Autori:
  Mihljević, Darko (165211)
  Depo ustanova: Geografski odsjek, Zavod za geografiju i prostorno planiranje

 391. Tip rada: Karta

  Naslov: SURFER računalna karta gustoće dolina Istarskog pobrđa 1:100 000

  Autori:
  Mihljević, Darko (165211)
  Depo ustanova: Geografski odsjek, Zavod za geografiju i prostorno planiranje

 392. Tip rada: Karta

  Naslov: SURFER računalna karta koeficijenata bifurkacije Istarskog pobrđa 1:100 000

  Autori:
  Mihljević, Darko (165211)
  Depo ustanova: Geografski odsjek, Zavod za geografiju i prostorno planiranje

 393. Tip rada: Karta

  Naslov: SURFER računalna isofaktorska karta vertikalne raščlanjenosti reljefa Istarskog pobrđa 1:100 000

  Autori:
  Mihljević, Darko (165211)
  Depo ustanova: Geografski odsjek, Zavod za geografiju i prostorno planiranje

 394. Tip rada: Karta

  Naslov: SURFER računalna izofaktorska karta erozijskog potencijala Istarskog pobrđa 1:100 000

  Autori:
  Mihljević, Darko (165211)
  Depo ustanova: Geografski odsjek, Zavod za geografiju i prostorno planiranje

 395. Tip rada: Karta

  Naslov: SURFER računalna izofaktorska karta nagiba padina Istarskog pobrđa 1:100 000

  Autori:
  Mihljević, Darko (165211)
  Depo ustanova: Geografski odsjek, Zavod za geografiju i prostorno planiranje

 396. Tip rada: Karta

  Naslov: Hipsometrijska karta Sjevernog Velebita i Senjskog bila 1:150 000

  Autori:
  Faivre, Sanja
  Depo ustanova: Geografski odsjek, Zavod za geografiju i prostorno planiranje

 397. Tip rada: Karta

  Naslov: Karta nagiba padina Sjevernog Velebita i Senjskog bila 1:150 000

  Autori:
  Faivre, Sanja
  Depo ustanova: Geografski odsjek, Zavod za geografiju i prostorno planiranje

 398. Tip rada: Karta

  Naslov: Karta vertikalne raščlanjenosti reljefa Sjevernog Velebita i Senjskog bila 1:150 000

  Autori:
  Faivre, Sanja
  Depo ustanova: Geografski odsjek, Zavod za geografiju i prostorno planiranje

 399. Tip rada: Karta

  Naslov: GIS PC ARC INFO računalna karta gustoće ponikava Sjevernog Velebita i Senjskog bila 1:150 000

  Autori:
  Faivre, Sanja
  Depo ustanova: Geografski odsjek, Zavod za geografiju i prostorno planiranje

 400. Tip rada: Karta

  Naslov: Karta rasporeda dolina i grebena Sjevernog Velebita i Senjskog bila 1:150 000

  Autori:
  Faivre, Sanja
  Depo ustanova: Geografski odsjek, Zavod za geografiju i prostorno planiranje

 401. Tip rada: Karta

  Naslov: Karta tipova dolinske mreže Sjevernog Velebita i Senjskog bila 1:150 000

  Autori:
  Faivre, Sanja
  Depo ustanova: Geografski odsjek, Zavod za geografiju i prostorno planiranje

 402. Tip rada: Karta

  Naslov: Karta gustoće dolinske mreže Sjevernog Velebita i Senjskog bila 1:150 000

  Autori:
  Faivre, Sanja
  Depo ustanova: Geografski odsjek, Zavod za geografiju i prostorno planiranje

 403. Tip rada: Karta

  Naslov: Karta orijentacije pravocrtnih dijelova dolina Sjevernog Velebita i Senjskog bila 1:150 000

  Autori:
  Faivre, Sanja
  Depo ustanova: Geografski odsjek, Zavod za geografiju i prostorno planiranje

 404. Tip rada: Karta

  Naslov: Karta erozijskih ureza jaruga primorske padine Sjevernog Velebita i Senjskog bila 100 000

  Autori:
  Faivre, Sanja
  Depo ustanova: Geografski odsjek, Zavod za geografiju i prostorno planiranje

 405. Tip rada: Karta

  Naslov: Karta prvog trenda vertikalne raščlanjenosti reljefa Sjevernog Velebita i Senjskog bila 1:150 000

  Autori:
  Faivre, Sanja
  Depo ustanova: Geografski odsjek, Zavod za geografiju i prostorno planiranje

 406. Tip rada: Karta

  Naslov: Karta morfostrukturne diferencijacije Sjevernog Velebita i Senjskog bila 1:150 000

  Autori:
  Faivre, Sanja
  Depo ustanova: Geografski odsjek, Zavod za geografiju i prostorno planiranje

 407. Tip rada: Karta

  Naslov: Morfostrukturna karta Sjevernog Velebita i Senjskog bila 1:150 000

  Autori:
  Faivre, Sanja
  Depo ustanova: Geografski odsjek, Zavod za geografiju i prostorno planiranje

 408. Tip rada: Karta

  Naslov: Hipsometrijska karta NP Paklenica 1:50 000

  Autori:
  Saletto, Maja
  Depo ustanova: Geografski odsjek, Zavod za geografiju i prostorno planiranje

 409. Tip rada: Karta

  Naslov: Karta nagiba padina NP Paklenica 1:50 000

  Autori:
  Saletto, Maja
  Depo ustanova: Geografski odsjek, Zavod za geografiju i prostorno planiranje

 410. Tip rada: Karta

  Naslov: Karta vertikalne raščlanjenosti NP Paklenica 1:50 000

  Autori:
  Saletto, Maja
  Depo ustanova: Geografski odsjek, Zavod za geografiju i prostorno planiranje

 411. Tip rada: Karta

  Naslov: Karta gustoća ponikava NP Paklenica 1:50 000

  Autori:
  Saletto, Maja
  Depo ustanova: Geografski odsjek, Zavod za geografiju i prostorno planiranje

 412. Tip rada: Karta

  Naslov: Karta gustoće dolinske mreže NP Paklenica 1:50 000

  Autori:
  Saletto, Maja
  Depo ustanova: Geografski odsjek, Zavod za geografiju i prostorno planiranje

 413. Tip rada: Karta

  Naslov: Geomorfološka karta NP Paklenica 1:30 000

  Autori:
  Saletto, Maja
  Depo ustanova: Geografski odsjek, Zavod za geografiju i prostorno planiranje

 414. Tip rada: Karta

  Naslov: Karta vrednovanih reljefnih oblika 1:50 000

  Autori:
  Saletto, Maja
  Depo ustanova: Geografski odsjek, Zavod za geografiju i prostorno planiranje

 415. Tip rada: Karta

  Naslov: Karta bonitetnih kategorija reljefa NP Paklenica 1:50 000

  Autori:
  Saletto, Maja
  Depo ustanova: Geografski odsjek, Zavod za geografiju i prostorno planiranje

 416. Tip rada: Karta

  Naslov: Geomorfološka karta vukovarskog podunavlja 1:100 000

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Depo ustanova: Geografski odsjek, Zavod za geografiju i prostorno planiranje
  Ostalo: Objavljeno u monografiji: Grupa autora: Vukovar - vjekovni hrvatski grad na Dunavu. Nakladnik "Dr Feletar", str. 41, Yagreb, 1994

 417. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Karst relief of Zagreb surroundings
  Ustanova: Sixth Hungarian-Croatiangeographical collegium, Unyversity of Budapest
  Godina: 1994


 418. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Filed Inspection Guide Book of the International Symposium "Geomorphology and Sea", Geografski odjel PMF-a, str 1-10, Zagreb, 1992

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Mihljević, Darko (165211)
  Vrsta rada: Terenski vodić skupa, stručni rad
  Jezik: engleski
  Ostalo: Naklada Geografskog odjela PMF-a u Zagrebu, str.1-10

 419. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Prikaz: Atlas of Paleoclimates and Paleoenvironments of the Northern Hemisphere (Late Pleistocene - Holocene). Gustav Fischer Verlag, 1992, Budapest - Stuttgart. Objavljeno u Geografskom glasniku 55, Zagreb, 1993., str.230-231

  Autori:
  Bognar, Andrija (4265)
  Vrsta rada: Prikaz

 420. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Prikaz: Izvješće međunarodnog projekta "Transportiranje materijala kopno - more u polarnim geosistemima", iz Stuttgarter geographische Studien, Band 117, Stuttgart, 1992.; objavljeno u Acta Geographica Croatica, vol.27, Zagreb, 1992., str.206-207

  Autori:
  Ridjanović, Josip (41005)
  Vrsta rada: Prikaz
  Jezik: hrvatski

 421. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Prikaz: Knjiga "Dugoročni program opskrbe pitkom vodom Republike Hrvatske (1990.-2015.)", Javno vodoprovredno poduzeće Hrvatska Vodoprivreda, objavljeno u Acta Geographica Croatica, vol.27, Zagreb, 1992., str.208-209

  Autori:
  Ridjanović, Josip (41005)
  Vrsta rada: Prikaz
  Jezik: hrvatski

 422. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Obrada statističkih podataka za Statistički ljetopis Republike Hrvatske 1993. podnaslov: Geografski i meteorološki podaci - Geografski podaci, str.35-42

  Autori:
  Faivre, Sanja
  Toskić, Aleksandar
  Vrsta rada: Stručni rad - statistička obrada
  Jezik: hrvatski

 423. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Kazalo - Index za: The Times, Atlas svijeta za školu i dom, Cankarjeva založba, Zagreb, 1991., str.121-184

  Autori:
  Orešić, Danijel
  Perica, Dražen (172444)
  Vrsta rada: stručni rad, izrada kazala prema kartografskim podlogama


MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr