SVIBOR - Radovi - projekt broj: 1-07-221

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi objavljeni na projektu 1-07-221


Broj radova citiranih u CC: 4
Broj ostalih radova: 74
Ukupno objavljenih radova: 78


 1. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Ladja lepega imena. Utrinki s potovanj raziskovalne ladje "Vila Velebita"

  Autori:
  Zavodnik, Dušan (54533)
  Urednici
  Dolens, Mate
  Izdavač: Prešernova družba
  Godina: 1991
  Stranice: od 119 do 141
  Jezik: slovenski
  Sažetak: Pučkim jezikom opisuje se istraživački brod "Vila Velebita" injezine plovidbe Jadranskim morem. Raspravlja se o istraživanjuživota na morskom dnu metodom autonomnog ronjenja, u čistom morui u područjima onečišćenim gradskim otpadnim vodama. Posebno seopisuju neke životne zajednice značajne za stjenovita idetritusna dna sjevernog i srednjeg Jadrana.
  Ključne riječi: Istraživački brod "Vila Velebita", autonomno ronjenje, metodika, bentos, životne zajednice, Jadransko more

 2. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Meccanismi di formazione di fondi ipossici e anossici nel bacino dell'Alto Adriatico settentrionale e reazione delle comunit… benthoniche

  Autori:
  Degobbis, Danilo (9061)
  Travizi, Ana (164684)
  Jaklin, Andrej (124744)
  Urednici
  Orel, Giuliano
  Fonda Umani, Serena
  Aleffi, Floriana
  Izdavač: Regione Autonoma Friulli-Venezia Giulia. Direzione regionale dell'Ambiente
  Godina: 1993
  Stranice: od 57 do 62
  Broj referenci: 28
  Jezik: talijanski
  Sažetak: Manjak otopljenog kisika u pridnenom sloju posljedica jeistovremenog djelovanja nekoliko čimbenika: Izrazita raslojenostvodenog stupca ljeti, produženo razdoblje stabilnog vremena,povećana primarna proizvodnja i smanjena horizontalna dinamikavodenih masa.
  Ključne riječi: Jadransko more, primarna proizvodnja, nestašica kisika, izmjena voda

 3. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Šetnja podvodnim krajolicima Istre

  Autori:
  Jaklin, Andrej (124744)
  Urednici
  Debeljuh, Armando
  Izdavač: Libar od grozda
  ISBN: 953-6381-00-1
  Godina: 1994
  Stranice: od 98 do 121

 4. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Concentrations of pigments in some northern Adriatic Sea algae

  Autori:
  Zavodnik, Nevenka (54544)
  De Rosa, Salvatore
  Časopis: Oebalia
  Broj: 2
  ISSN: 0392-6613
  Volumen: 17
  Godina: 1991
  Stranice: od 615 do 625
  Broj referenci: 9
  Jezik: engleski
  Sažetak: U okolici Rovinja (sjeverni Jadran) prostorne i vremenskepromjene sadržaja pigmenata istraživane su usporedno na četiriuobičajene bentonske vrste alga: Fucus virsoides, Cystoseiracompressa, Ulva rigida i Enteromorpha intestinalis. Ustanovljeno je da najveći utjecaj na sadržaj pigmenata upojedinim vrstama alga imaju hranjive soli i temperatura.
  Ključne riječi: pigmenti, alge, Jadransko more

 5. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Living populations of free-lying bryozoans; implications for post-paleozoic decline of the growth habit

  Autori:
  McKinney, Frank K.
  Jaklin, Andrej (124744)
  Časopis: Lethaia
  ISSN: 0024-1164
  Volumen: 26
  Godina: 1993
  Stranice: od 171 do 179
  Broj referenci: 43
  Jezik: engleski
  Sažetak: Pojava dviju kratkotrajnih i mnogobrojnih populacijaslobodno-ležećih jednoslojnih kolonija mahovnjaka Calpensianobilis, na rubu ili unutar područja sjevernog Jadrana gdje supridnene populacije desetkovane nedavnim nestašicama kisika,potvrđuje pretpostavku, da je prorjeđenje ovog oblika rasta upost-paleozoiku povezano s porastom značaja bioturbatora namorskom dnu.
  Ključne riječi: Bryozoa, Calpensia nobilis, bioturbacija, nestašica kisika, nagli razvoj populacije, Jadransko more

 6. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Život u podmorju Nacionalnog parka "Brioni"

  Autori:
  Zavodnik, Dušan (54533)
  Časopis: Ekološki glasnik
  Broj: 12
  ISSN: 1330-1055
  Volumen: 2
  Godina: 1992
  Stranice: od 5 do 11
  Broj referenci: 27
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Navode se značajke i povijest istraživanja faune i flore teživotnih zajednica morskog dna u akvatoriju nacionalnog parka"Brioni". Posebno se ukazuje na nedjelotvornost poduzetihzakonskih mjera zaštite faune i flore.
  Ključne riječi: Benthos, životne zajednice, nacionalni park, Brioni, Jadransko more

 7. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Nekonvencionalni izvori hrane iz mora na području Lošinja i susjednih otoka

  Autori:
  Zavodnik, Dušan (54533)
  Zavodnik, Nevenka (54544)
  Vidaković, Jasna (84312)
  Jaklin, Andrej (124744)
  Medaković, Davor (187895)
  Časopis: Otočki ljetopis Cres-Lošinj
  Volumen: 8
  Godina: 1992
  Stranice: od 283 do 292
  Broj referenci: 26
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U vremenima oskudice stanovnici kvarnerskih otoka oduvijek su kaohranu, osim riba, koristili i druge morske organizme koje jemogao sakupljati svatko, ne koristeći posebnu ribolovnu opremu.Tako smo i mi na području otoka Lošinja, Suska i Unija pronašli47 životinjskih vrsta te po jednu algu i morsku cvjetnicu pogodnuza ljudsku ishranu. U radu se raspravlja o rasprostranjenosti iobilju tih vrsta na istraživanim lokalitetima.
  Ključne riječi: Hrana iz mora, nekonvencionalni izvori, Lošinjska otočna skupina, Jadransko more

 8. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Prilozi morskoj flori i fauni lošinjske otočne skupine. IX. Životne zajednice morskog dna

  Autori:
  Zavodnik, Dušan (54533)
  Časopis: Otočki ljetopis Cres-Lošinj
  Volumen: 8
  Godina: 1992
  Stranice: od 273 do 281
  Broj referenci: 14
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Na obalnom području Lošinja i susjednih otoka nalazimo uglavnomživotne zajednice značajne za stjenovitu podlogu. Mjestimice sute zajednice degradirane pod utjecajem čovjekova djelovanja.Šljunkovito i pliće pjeskovito dno često je prekriveno livadamamorskih cvjetnica, naročito voge (Posidonia oceanica). U većojdubini, u vanjskom području otoka okrenutom prema pučini,značajne su zajednice pjeskovitih i detritusnih dna, dok namjestima okrenutim Kvarneru i Kvarneriću nalazimo zajednicemješovitog i samo muljevitog dna.
  Ključne riječi: Bentoske zajednice, Lošinjska otočna skupina, Jadransko more

 9. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Školjkaši i nestašice kisika u sjevernom Jadranu

  Autori:
  Brenko, Mirjana (5382)
  Jaklin, Andrej (124744)
  Zahtila, Elvis (140992)
  Medaković, Davor (187895)
  Časopis: Pomorski zbornik
  Broj: 1
  ISSN: 0554-6397
  Volumen: 30
  Godina: 1992
  Stranice: od 581 do 597
  Broj referenci: 21
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U sjevernom Jadranu školjkaši su istraživani od 1977. do 1990.godine. Pridneni materijal je uzorkovan dredžama, grabilima iautonomnim roniocima. U nekim godinama "cvjetanje mora" sasluzavim masama uzrokovalo je drastično sniženje količine kisikapri dnu mora. Masovna smrtnost raznih bentoskih vrsta zbila se ukasno ljeto i/ili jesen. Pojava je zabilježena u 1977, 1988 i1989. godini. U radu se navode i razmatraju pomori ipreživljavanje raznih vrsta školjkaša.
  Ključne riječi: Jadransko more, školjkaši, nestašice kisika, ugibanja, preživljavanja, repopulacija

 10. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Jestivi školjkaši Jadrana: IV. Lostura (Pinna nobilis L.)

  Autori:
  Brenko, Mirjana (5382)
  Časopis: Morsko ribarstvo
  Broj: 2
  Volumen: 43
  Godina: 1991
  Stranice: od 47 do 50
  Broj referenci: 13
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U Jadranu dolaze dvije losture Pinna nobilis i Atrina fragilis, amožda i Pinna rudis. Pinna nobilis je naš najveći školjkaš preko1m, a najčešće između 40 i 50cm duljine. Izlovljava se zbogvelikih ljuštura, pa je posljednjih godina u Jadranuprorijeđena. Zbog onečišćenja obalnih zona propadaju"livade"morskih cvjetnica, a nestaju i losture. Rijetke mladelosture spolno sazrijevaju samo u većim dubinama. Od 1976. godinelostura je zakonom zaštićena s potpunom zabranom izlovljavanja.
  Ključne riječi: Jestivi školjkaši, lostura, Pinna nobilis, sistematika, morfologija,biologija, ekologija, uzgoj, iskorištavanje, Jadransko more

 11. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: The fouling of Plomin harbour (Adriatic Sea)

  Autori:
  Igić, Ljubimka (16893)
  Časopis: Acta Adriat.
  Broj: 2
  ISSN: 0001-5113
  Volumen: 32
  Godina: 1991
  Stranice: od 705 do 717
  Broj referenci: 24
  Jezik: engleski
  Sažetak: Obraštaj kao vrlo dobar indikator sredine istraživan je uplominskoj luci. Unutrašnji plitak dio zaljeva je pod utjecajemrijeke Boljunčice i znatne sedimentacije sestona. Naseljen jeorganizmima tipičnim za lučke onečišćene vode (dominantni sumahovnjak Cryptosula pallasiana i balanidi). U srednjem čistijemdijelu zaljeva dominantna vrsta bila je dagnja - Mytilusgalloprovincialis (prosječna biomasa 19.4kg na mý u samo 2mjeseca). Rudnik "Raša" i termoelektrana Plomin za sada nisunepovoljno utjecali na obraštajne procese.
  Ključne riječi: Obraštaj, Mytilus galloprovincialis, biomasa, Plomin, Jadransko more

 12. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: O životu jednog puža

  Autori:
  Jaklin, Andrej (124744)
  Časopis: Priroda
  Broj: 10
  ISSN: 0351-0622
  Volumen: 80
  Godina: 1991
  Stranice: od 25 do 26
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Goloskržnjak Fimbria leporina je najveći jadranski puž. Navedenasu nalazišta u sjevernom Jadranu na temelju vlastitihistraživanja. Uspoređuju se i literaturni podaci o ponašanju iekologiji puža s osobnim opažanjima na terenu i u akvariju
  Ključne riječi: Fimbria leporina, Opisthobranchia, ekologija, Jadransko more

 13. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Naša istraživanja zajednica morskog dna

  Autori:
  Jaklin, Andrej (124744)
  Travizi, Ana (164684)
  Časopis: Priroda
  Broj: 10
  ISSN: 0351-0622
  Volumen: 80
  Godina: 1991
  Stranice: od 21 do 24
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Opisana je metodika naših istraživanja pridnenih zajednica.Biološki materijal se sakuplja grabilom, dredžom i autonomnimroniocima. Sakupljeni živi organizmi se određuju i važu. Naosnovu broja vrsta, broja primjeraka i biomase, moguće surasčlambe i usporedbe životnih zajednica morskog dna.
  Ključne riječi: Pridnene zajednice, metodika, dredža, grabilo, ronjenje, makrofauna, mejofauna

 14. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Značenje i dosadašnja istraživanja obraštaja u našem Jadranu

  Autori:
  Igić, Ljubimka (16893)
  Časopis: Priroda
  Broj: 10
  ISSN: 0351-0622
  Volumen: 80
  Godina: 1991
  Stranice: od 16 do 19
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Od 1965. godine istraživao se obraštaj u odnosu na čimbenikeokoliša, podloge, vrijeme i otrovne premaze. Makroorganizmi su senaseljavali u svim sezonama osim zimi. Obrašćivanje je bilonajjače u uzgajalištima školjkaša, osobito na kamenicama (do 54kg/mý, i na ribarskim brodovima u lukama slabog organskogonečišćenja (do 28 kg/mý). Na mjestima onečišćenim naftom nemaživotinjskog obraštaja. Kvalitet i dinamika obraštajnihzajednica odrazuju stupanj onečišćenja okoliša, što je značajnoprilikom gradnje marina, bazena i raznih industrijskihpostrojenja.
  Ključne riječi: Obrašta, okoliš, podloga, vrijeme, otrovni premazi, povijest istraživanja

 15. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Mineral composition of some bivalve mollusc shells in the north Adriatic Sea

  Autori:
  Medaković, Davor (187895)
  Gržeta, Biserka (14764)
  Popović, Stanko (38142)
  Brenko, Mirjana (5382)
  Časopis: Arh. biol. nauka
  Broj: 2
  ISSN: 0375-8575
  Volumen: 43
  Godina: 1991
  Stranice: od 39 do 47
  Broj referenci: 18
  Jezik: engleski
  Sažetak: Rendgenskom difrakcijskom analizom određen mineralni sastavkamenice Ostrea edulis L., dagnja Mytilus galloprovincialis Lam.i Mytilus galloprovincialis radiatus Phil., bijele dagnjeModiolus barbatus L., prstaca Lithophaga lithophaga L. i jakovskekapice Pecten jacobaeus L. Ljušture školjkaša su izgrađene izkalcita i aragonita (alotropskih modifikacija kalcijevogkarbonata) u raznim frakcijama, u zavisnosti o rodu ili vrsti.Udio kalcita varira os 20 do 100%, a aragonita od u tragovima do80%.
  Ključne riječi: Rendgenska difrakcija, kalcit, aragonit, kalcijev karbonat, mineralni sastav, ljušture školjkaša, Ostrea edulis, Mytilus galloprovincialis, Modiolus barbatus, Lithophaga lithophaga, Pecter jacobaeus

 16. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Drugo lice mašte - jadranski biološki labirint (1)

  Autori:
  Jaklin, Andrej (124744)
  Časopis: Jurina i Franina
  ISSN: 1330-0660
  Volumen: 54
  Godina: 1993
  Stranice: od 76 do 83
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Opisano je nekoliko najčešćih i najuočljivijih vrsta jadranskihspužava (Porifera). Navedene su temeljne morfološke odlike,mjesto rasta i osnovne ekološke značajke vrste.
  Ključne riječi: Jadransko more, koralji, Anthozoa, sistematika, morfologija, ekologija

 17. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Drugo lice mašte - jadranski biološki labirint (2)

  Autori:
  Jaklin, Andrej (124744)
  Časopis: Jurina i Franina
  ISSN: 1330-0660
  Volumen: 55
  Godina: 1993
  Stranice: od 70 do 77
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Opisane su najčešće i najuočljivije vrste koralja (Anthozoa).Navedene su osnovne morfološke odlike kolonija, mjesta rasta itemeljne ekološke značajke svake vrste.
  Ključne riječi: Jadransko more, koralji, Anthozoa, sistematika, morfologija, ekologija

 18. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Život među zrncima pijeska

  Autori:
  Travizi, Ana (164684)
  Časopis: Priroda
  Broj: 10
  ISSN: 0351-0622
  Volumen: 80
  Godina: 1991
  Stranice: od 11 do 14
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Meiofauna sedimenata ja značajna komponenta životnih zajednicamorskoga dna. U radu je razmatrano njeno mjesto i uloga ustrukturi bentoskih zajednica, s posebnim osvrtom naslobodnoživuće nematode, kao brojčano nadmoćnu skupinu.Razmatrane su morfološke i ekološke osobine meio- i nematofaune,te osnovne osobine sedimenta kao njihovog životnog prostora.
  Ključne riječi: Meiofauna, ekologija, Nematoda, morfologija

 19. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Komercijalna važnost morskih alga

  Autori:
  Zavodnik, Nevenka (54544)
  Časopis: Priroda
  Broj: 10
  ISSN: 0351-0622
  Volumen: 80
  Godina: 1991
  Stranice: od 14 do 16
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Morske bentoske alge pojavljuju se u nevjerojatnim oblicima građetalusa, no uglavnom su na osnovi pigmentacije podijeljene učetiri skupine, i to u crvene (Rhodophyta), smeđe (Phaeophyta),zelene (Chlorophyta) i modrozelene alge (Cyanophyta). U svijetusu komercijalno važne crvene i smeđe alge. Najvećim dijelom algese koriste za preradu algalnih koloida (agar, alginati,karaginan, furcelan), za ljudsku ishranu i kao sirovineza proizvodnju životinjske hrane i umjetnih gnojiva. Za ljudskuishranu u mnogim zemljama koriste se i zelene alge.
  Ključne riječi: Morske bentoske alge, pigmenti, ishrana, algalni koloidi, životinska hrana, gnojivo

 20. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: An evaluation of eutrophication effects on northern Adriatic meio- and nematofauna communities

  Autori:
  Travizi, Ana (164684)
  Vidaković, Jasna (84312)
  Časopis: Period.biol.
  Broj: 4
  ISSN: 0031-5362
  Volumen: 96
  Godina: 1994
  Stranice: od 469 do 473

 21. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Fouling state as a prognosis for the underwater constriction project

  Autori:
  Brenko, Mirjana (5382)
  Medaković, Davor (187895)
  Labura, Željka (117974)
  Zahtila, Elvis (140992)
  Igić, Ljubimka (16893)
  Igić, Ljubimka (16893)
  Časopis: Period.biol.
  Broj: 4
  ISSN: 0031-5362
  Volumen: 96
  Godina: 1994
  Stranice: od 466 do 468

 22. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Influence of silting to benthic communities of the western Krk Island coast

  Autori:
  Jaklin, Andrej (124744)
  Arko-Pijevac, Milvana
  Časopis: Period.biol.
  Broj: 4
  ISSN: 0031-5362
  Volumen: 96
  Godina: 1994
  Stranice: od 474 do 476

 23. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Benthic flora on the western coast of the Krk Island

  Autori:
  Zavodnik, Nevenka (54544)
  Jaklin, Andrej (124744)
  Časopis: Period.biol.
  Broj: 4
  ISSN: 0031-5362
  Volumen: 96
  Godina: 1994
  Stranice: od 447 do 449

 24. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Bivalve recovery after a mass mortality in the autumn of 1989 in the northern Adriatic Sea

  Autori:
  Brenko, Mirjana (5382)
  Medaković, Davor (187895)
  Labura, Željka (117974)
  Zahtila, Elvis (140992)
  Časopis: Period.biol.
  Broj: 4
  ISSN: 0031-5362
  Volumen: 96
  Godina: 1994
  Stranice: od 455 do 458

 25. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Phytoplankton bloom consequences on benthic organisms

  Autori:
  Zavodnik, Dušan (54533)
  Travizi, Ana (164684)
  Jaklin, Andrej (124744)
  Časopis: MAP Tech.Rep.Ser., UNEP, Athens
  Volumen: 78
  Godina: 1994
  Stranice: od 91 do 121

 26. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Fouling as indicator of municipal pollution in the area of Rovinj (Northeastern Adriatic)

  Autori:
  Igić, Ljubimka (16893)
  Časopis: Boll.Mus.civ.St.nat.Venezia
  Volumen: 43
  Godina: 1944
  Stranice: od 157 do 178

 27. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Distribution of carbonic anhydrase in larval and adult mussels Mytilus edulis Linnaeus

  Autori:
  Medaković, Davor (187895)
  Lucu, Čedomil (26622)
  Časopis: Period.biol.
  Broj: 4
  ISSN: 0031-5362
  Volumen: 96
  Godina: 1994
  Stranice: od 452 do 454

 28. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Drugo lice mašte-jadranski biološki labirint (3)

  Autori:
  Jaklin, Andrej (124744)
  Časopis: Jurina i Franina
  ISSN: 1330-0660
  Volumen: 56
  Godina: 1994
  Stranice: od 62 do 69

 29. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Drugo lice mašte-jadranski biološki labirint (4)

  Autori:
  Jaklin, Andrej (124744)
  Časopis: Jurina i Franina
  ISSN: 1330-0660
  Volumen: 57
  Godina: 1994
  Stranice: od 72 do 79

 30. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Note on the marine flora of the Banjole islet (North Adriatic)

  Autori:
  Zavodnik, Nevenka (54544)
  Naslov zbornika: Rapp.Comm.int.Mer M‚dit.
  Jezik: engleski
  Mjesto: Monaco, Monaco
  Godina: 1992
  ISBN/ISSN: 0373-434X
  Stranice: od 359 do 0
  Skup: XXXIIIe CongrŠs-Assembl‚ Pl‚niŠre du Commission Internationale pour l'Exploration Scientifique de la Mer M‚diterran‚e
  Održan: od 12.10.92 do 17.10.92
  Sažetak: Otok Banjole udaljen je oko 1 Nm od Rovinja. Znamenit je po dvijepodvodne špilje, savršenoj zonaciji zajednica u odnosu naizloženost vjetru, valovima i bogatstvu staništa. Prošlihdesetljeća, zbog gradskog i industrijskog onečišćenja u zonigornjeg infralitorala od gustih zajednica smeđih alga rodovaSargassum i Cystoseira, preostao je još sloj potpuno niskograslinja. Morske cvjetnice su isto potpuno izčezle.Istraživanjima roniocima na 13 transekata ustanovljeno je samo145 vrsta alga: Rhodophyta 98, Phaeophyta 27 i Chlorophyta 20.
  Ključne riječi: alge, morske cvjetnice, otok Banjole, onečišćenje

 31. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: On the food and feeding in the northern Adriatic of Pelagia noctiluca(Scyphozoa)

  Autori:
  Zavodnik, Dušan (54533)
  Urednici
  UNEP,
  Naslov zbornika: MAP Technical Reports Series No.47
  Jezik: engleski
  Mjesto: Athens, Grčka
  Godina: 1991
  ISBN/ISSN: 0373-434
  Stranice: od 212 do 216
  Skup: II. Workshop on Jellyfish in the Mediterranean Sea
  Održan: od 02.09.87 do 05.09.87
  Sažetak: Ustanovljena je velika raznolikost hrane meduze Pelagianoctiluca, koja dijelom ovisi o sastavu planktonske zajednice, adijelom o pokretljivosti plijena. Nije se mogao ustanoviti odnossadržaja probavnog trakta meduza i njihovih veličina, odnosnogustoće populacije. Također nije potvrđena pretpostavka označajnom utjecaju meduza, putem prehrambenog lanca, napopulacije pelagičkih riba.
  Ključne riječi: Pelagia noctiluca, meduza, hrana, ishrana, Jadransko more

 32. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: An account on bivalves populations in the northern Adriatic Sea

  Autori:
  Brenko, Mirjana (5382)
  Naslov zbornika: Rapp. Comm. int. Mer M‚dit.
  Jezik: engleski
  Mjesto: Monaco, Monaco
  Godina: 1992
  ISBN/ISSN: 0373-434X
  Stranice: od 346 do 0
  Skup: XXXIIIe CongrŠs-Assembl‚ Pl‚niŠre du Commission Internationale pour l'Exploration Scientifique de la Mer M‚diterran‚e
  Održan: od 12.10.92 do 17.10.92
  Sažetak: U sjevernom Jadranu školjkaši, značajni u pridnenim zajednicama,su povremeno pod stresom okolišnih promjena. Masovna ugibanja suu svezi s anoksičnim i/ili hipoksičnim prilikama uz morsko dnonakon "cvatnje" fitoplanktona. Istraživanjima od ugibanja u 1977.do 1991. godini ukupno je određeno 65 vrsta školjkaša. Njihov sebroj mijenjao od od 1 do 24 po postaji, s porastom prema zapadnojobali Istre. Obnavljanje školjkaša u 1990. godini bilo jeuspješno i brzo s gotovo istim vrstama kao i prije ugibanja.
  Ključne riječi: Sjeverni Jadran, pridnene zajednice, školjkaši, broj vrsta/postaja, nestašica kisika, ugibanja, repopulacija

 33. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Synopsis on the fan shell Pinna nobilis L. in eastern Adriatic Sea

  Autori:
  Zavodnik, Dušan (54533)
  Brenko, Mirjana (5382)
  Legac, Mirjana (105080)
  Urednici
  Boudouresque, F.
  Avon, M.
  Gravez, V.
  Naslov zbornika: Les EspŠces Marines … Prot‚ger en M‚diterran‚e
  Jezik: engleski
  Mjesto: Carry-le-Rouet, Francuska
  Godina: 1991
  Stranice: od 169 do 178
  Skup: Les EspŠces Marines … Prot‚ger en M‚diterran‚e
  Održan: od 18.11.89 do 19.11.89
  Sažetak: Periska (Pinna nobilis) česta je i široko rasprostranjena uJadranskom moru. U ovom su preglednom radu sakupljeni podaci onjezinoj sinonimiji, narodnim imenima,povijesti istraživanja tevrste, njezinoj rasprostranjenosti, ekologiji ponašanja,fiziološkim značajkama, interspecijskim odnosima, kemijskomsastavu i jestivosti, lovu i prođi na tržištu, te mjerama zaštitena području Jadrana.
  Ključne riječi: Periska, Pinna nobilis, Jadransko more

 34. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Recovery of benthos after anoxic stress. II. Bivalve Molluscs

  Autori:
  Brenko, Mirjana (5382)
  Medaković, Davor (187895)
  Zahtila, Elvis (140992)
  Labura, Željka (117974)
  Naslov zbornika: Rapp.Comm.int.Mer M‚dit.
  Jezik: engleski
  Mjesto: Monaco, Monaco
  Godina: 1992
  ISBN/ISSN: 0373-434X
  Stranice: od 347 do 0
  Skup: XXXIIIe CongrŠs-Assembl‚ Pl‚niŠre du Commission Internationale pour l'Exploration Scientifique de la Mer M‚diterran‚e
  Održan: od 12.10.92 do 17.10.92
  Sažetak: Nakon masovnog pomora bentoskih organizama u 1989. godinipraćen je oporavak školjkaša na tri postaje u sjevernom Jadranu.Uzorkovalo se Van Veen grabilom gotovo svaki mjesec od prosinca1989 do studenog 1990. U prosincu su nađeni samo adultniprimjerci nekoliko preživjelih vrsta. Oporavak školjkaša u zonamazahvaćenim anoksijom bio je uspješan i brz zahvaljujući ranojsezoni razmnožavanja u proljeće 1990. godine. Najbolji oporavakustanovljen je kod vrsta Corbula gibba, Chione ovata i Musculusmarmoratus.
  Ključne riječi: Jadransko more, školjkaši, nestašica kisika, ugibanja, preživjele vrste, Corbula gibba, novačenje

 35. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: The date shell Lithophaga lithophaga Linnaeus, and its habitat calls for protection in the Adriatic Sea

  Autori:
  Brenko, Mirjana (5382)
  Zavodnik, Dušan (54533)
  Zahtila, Elvis (140992)
  Urednici
  Boudouresque, F.
  Avon, M.
  Gravez, V.
  Naslov zbornika: Lea EspŠces Marines … Prot‚ger en M‚diterran‚e
  Jezik: engleski
  Mjesto: Carry-le-Rouet, Francuska
  Godina: 1991
  Stranice: od 151 do 158
  Skup: Les EspŠces Marines … Prot‚ger en M‚diterran‚e
  Održan: od 18.11.89 do 19.11.89
  Sažetak: U posljednje vrijeme, velika potražnja i unosna prodaja prstaca(Lithophaga lithophaga) povećala je njeno izlovljavanje unekontroliranim količinama, što je dovelo do pogoršanja i čakpotpunog uništenje autohtonih pridnenih zajednica, te oštećenjakamene podloge. U cilju zaštite od prelova, utvrđene sudozvoljene minimalne dužine školjaka i zabranjeno izlovljavanještetnim alatima i aktivnostima. Jedina djelotvorna zaštita bilabi zabrana prodavanja prstaca i njihove ponude u restoranima.
  Ključne riječi: Jadransko more, prstac (Lithophaga lithophaga), rasprostranjenje, ekologija, životni ciklus, ponašanje, hranjiva vrijednost, izlov, zaštita

 36. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Ulva rigida (Chlorophyta) in the north-eastern Adriatic fouling communities with regard to different environments and substrata

  Autori:
  Igić, Ljubimka (16893)
  Naslov zbornika: Rapp. Comm. int. Mer M‚dit.
  Jezik: engleski
  Mjesto: Monaco, Monaco
  Godina: 1992
  ISBN/ISSN: 0573-434X
  Stranice: od 347 do 0
  Skup: XXXIIIe CongrŠs-Assembl‚ Pl‚niŠre du Commission Internationale pour l'Exploration Scientifique de la Mer M‚diterran‚e
  Održan: od 12.10.92 do 17.10.92
  Sažetak: Ulva rigida je značajna alga u obraštajnim zajednicama kaotipičan obrašćivač na plovilima širom svijeta. To je nitrofilnavrsta i smatra se pokazateljem eutrofikacije. Podaci susakupljani tijekom 20 godina obzirom na različite sredine ipodloge. Najpovoljniji uvjeti za naseljavanje alge Ulva rigida suslabo onečišćene luke i uzgajališta školjaka bogata hranjivimsolima. Pogodne su i hrapave ljušture kamenica i krila propelerana brodovima. Ulva ne raste na glatkim podlogama i na mjestimaonečišćenim naftom.
  Ključne riječi: Ulva rigida, obraštaj, podloga, čimbenici okoliša

 37. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Recovery of benthos after an anoxic stress. III. Meiofauna

  Autori:
  Travizi, Ana (164684)
  Naslov zbornika: Rapp.Com.int.Mer M‚dit.
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Monaco, Monaco
  Godina: 1992
  ISBN/ISSN: 0373-434X
  Stranice: od 354 do 0
  Skup: XXXIIIe CongrŠs-Assembl‚ Pl‚niŠre du Commission Internationale pour l'Exploration Scientifique de la Mer M‚diterran‚e
  Održan: od 12.10.92 do 17.10.92
  Sažetak: Praćen je oporavak zajednica meio- i nematofaune na tri sjeverno-jadranske postaje, pogođene anoksičnim stresom u studenom 1989.Prvi znakovi napretka, zabilježeni 7-8 mjeseci kasnije, očitovalise se višestrukim porastom gustoće meiofaune, opadanjem Ne/Coomjera i pozitivnim promjenama na razini nematofaune. Naglašeneoscilacije pri opetovanim hipoksijama su ukazivale na visokuosjetljivost procesa obnavljanja zajednica.
  Ključne riječi: Meiofauna, namatofauna, anoksija, hipoksija, stres, gustoća, raznovrsnost, dominantnost, oporavak

 38. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Nematofauna in north Adriatic offshore sediments

  Autori:
  Travizi, Ana (164684)
  Naslov zbornika: Rapp.Com.int. Mer M‚dit.
  Jezik: engleski
  Mjesto: Monaco, Monaco
  Godina: 1992
  ISBN/ISSN: 0373-434X
  Stranice: od 355 do 0
  Skup: XXXIIIe CongrŠs-Assembl‚ Pl‚niŠre du Commission Internationale pour l'Exploration Scientifique de la Mer M‚diterran‚e
  Održan: od 12.10.92 do 17.10.92
  Sažetak: Struktura zajednica slobodniživućih nematoda je proučavana našest pučinskih postaja koje su se razlikovale s obzirom na tipsedimenta. Muljevito-pjeskovite postaje su se odlikovale znatnovećom raznovrsnošću, slabije izraženom dominantnošću i dvostrukovećim brojem vrsta od postaja glinasto-muljevitog sedimenta.Koeficjent sličnosti (QS) unutar grupa postaja je bio osjetnoviši (59-73%) od onoga između njih (31-54%).
  Ključne riječi: Nematofauna, sediment, raznovrsnost, dominantnost, koeficijent sličnosti (QS)

 39. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Structural change in a North Adriatic sediment macrofauna

  Autori:
  Jaklin, Andrej (124744)
  Naslov zbornika: Rapp.Com.int. Mer M‚dit.
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Monaco, Monaco
  ISBN/ISSN: 0373-434X
  Stranice: od 348 do 0
  Skup: XXXIIIe CongrŠs-Assembl‚ Pl‚niŠre du Commission Internationale pour l'Exploration Scientifique de la Mer M‚diterran‚e
  Održan: od 12.10.92 do 17.10.92
  Sažetak: Opisane su promjene pridnenih zajednica na tri pučinske postaje usjevernom Jadranu. Smatramo, da su promjene strukture zajednice snaglašenom dominacijom školjkaša Corbula gibba, nastale podutjecajem ponovljenih sezonskih padova koncentracije otopljenogkisika u pridnenom sloju. Iako u posljednjih par godina nije biozabilježen novi pomor organizama, očito su zajednice pod stalnimpritiskom čimbenika okoliša okoline koji ne dozvoljavajuuspostavu stabilnog stanja.
  Ključne riječi: Jadransko more, sastav zajednice, sediment, makrofauna, nestašica kisika, Corbula gibba

 40. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Biološke značajke mora Brseštine

  Autori:
  Zavodnik, Dušan (54533)
  Zavodnik, Nevenka (54544)
  Urednici
  Persić, Ivanka
  Naslov zbornika: Liburnijske teme
  Mjesto: Opatija
  Stranice: od 168 do 178
  Skup: "Brseč i Brseština. Eugenij Kumičić"
  Održan: od 17.11.90 do 19.11.90

 41. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Terpenes from the north Adriatic alga Taonia atomaria

  Autori:
  De Rosa, Salvatore
  Iodice, Carmine
  Zavodnik, Nevenka (54544)
  Naslov zbornika: First International Congress of Chemistry and Chemical Engineering. Abstract
  Jezik: engleski
  Mjesto: Tehran, Iran
  Godina: 1993
  Stranice: od 165 do 0
  Skup: First International Congress of Chemistry and Chemical Engineering
  Održan: od 01.09.93 do 03.09.93
  Sažetak: Iz smeđe alge Taonia atomaria izolirana su sa seskviterpenugljikovodicima tri alkohola, kubebol, 4-epi-kubebol i spiroalkohol, zatim tokoferol i C-21 difurano-terpeni, furospongin-1.Zanimljivo je, da je furospongin prethodno izoliran iz spužava.Čini se, da Taonia atomaria proizvodi iste metabolite kao spužve.Daljnja istraživanja potvrdit će ovu predpostavku.
  Ključne riječi: Terpeni, Jadran, alga, Taonia atomaria, furospongin

 42. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Životne zajednice morskog dna na području gradske luke Makarska

  Autori:
  Zavodnik, Dušan (54533)
  Jaklin, Andrej (124744)
  Zahtila, Elvis (140992)
  Zavodnik, Nevenka (54544)
  Naslov zbornika: Knjiga sažetaka priopćenja
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Makarska, Hrvatska
  Godina: 1993
  Stranice: od 52 do 0
  Skup: Kongres Prirodoslovna istraživanja biokovskog područja.
  Održan: od 11.10.93 do 16.10.93
  Sažetak: U proljeće 1991. godine na širem području gradske luke Makarskaistražene su životne zajednice morskog dna, značajne i u drugimdijelovima Jadrana. Podaci su prikazani tabelarno. Biološkaraznolikost flore i faune ukazuje da se samo unutarnji dio lukenalazi pod utjecajem umjerenog onečišćavanja gradskim otpadnimvodama.
  Ključne riječi: Bentos, životne zajednice, luka, Makarska, Jadransko more

 43. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Environmental influence on mineral composition of corallinacean algae

  Autori:
  Medaković, Davor (187895)
  Popović, Stanko (38142)
  Zavodnik, Nevenka (54544)
  Gržeta, Biserka (14764)
  Urednici
  Toulemont, A.
  Naslov zbornika: Biomineralization '93, Resumenes-Abstracts
  Jezik: engleski
  Mjesto: Monaco, Monaco
  Godina: 1993
  Stranice: od 65 do 0
  Skup: Biomineralization '93, VIIth.Int.Symp. on Biomineralization
  Održan: od 15.11.93 do 20.11.93
  Sažetak: Mineralni sastav koralinskih alga iz Jadranskog mora određivanje rendgenskom difrakcijom. Svi rasčlanjeni uzorci sadržavali sumagnezij kalcit. Aragonit je nađen u mnogim algama, najviše uvrsti Pseudolithophyllum expansum (75-80 molarnih %). Premaliteraturnim podacima ovako velika količina aragonita nijeustanovljena ni u jednoj vrsti koralinskih alga. Prema našimpodacima koralinske alge mogu biti izgrađene od više minerala,što je u suprotnosti s dosadašnjim rezultatima drugih autora.
  Ključne riječi: Koralinske akge, Corallinaceae, Pseudolithophyllum expansum, mineralni sastav, magnezijev kacit, aragonit, rendgenska difrakcija

 44. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: The deterioration of recent Malacofauna collections

  Autori:
  Medaković, Davor (187895)
  Štamol, Vesna (104031)
  Urednici
  Gisbert, J.
  Palacois, F.
  Reig, S.
  Naslov zbornika: Natural History Collections, Resumenes-Abstracts
  Jezik: engleski
  Mjesto: Madrid, Španjolska
  Godina: 1992
  Stranice: od 95 do 0
  Skup: International Symposium and First world Congress on the preservation and Conservation of Natural History Collections
  Održan: od 10.05.92 do 15.05.92
  Sažetak: U Hrvatskom prirodoslovnom muzeju u Zagrebu smješteno je petzbirki najnovije malakofaune. Na velikom broju primjeraka uočenasu oštećenja ljuštura u bliku bijelih kristala (Byne-ova bolest).Oštećene ljušture rasčlanjivane su IR-spektrometrijom irendgeskom difrakcijom. Rezultati su pokazali, da su kristaliizgrađeni od kalcijevog acetata monohidrata (Ca(CH3COO)2H20).Vjeruje se, da oštećenja uzrokuju bakterije koje zbog pogodnihmikroklimatskih uvjeta mogu rasti na ljušturama školjkaša ipuževa.
  Ključne riječi: Byne-ova bolest, IR-spektrometrija, rendgenska difrakcija, kalcijev acetat monohidrat, bakterije

 45. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Meiofauna sedimenata na području gradske luke Makarska, s posebnim osvrtom na strukturu zajednica slobodno živućih Nematoda

  Autori:
  Travizi, Ana (164684)
  Naslov zbornika: Knjiga sažetaka priopćenja
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Makarska, Hrvatska
  Godina: 1993
  Stranice: od 55 do 0
  Skup: Kongres Prirodoslovna istraživanja biokovskog područja.
  Održan: od 11.10.93 do 17.10.93
  Sažetak: Strukturne odlike zajednica meio- i nematofaune na području lukeMakarska bile su oglavnom određene malim dubinama, antropogenimutjecajem i pjeskovitom prirodom sedimenta. S obzirom na glavnepokazatelje (trofička structura, raznovrsnost, bogatstvo vrsta ijednakomjernost) može se pretpostaviti da sastav sedimenta igranajznačajniju ulogu, usprkos određenim znakovima poremećaja kojisu bili zapaženi na postajama.
  Ključne riječi: Meiofauna, namatofauna, trofička struktura, raznovrsnost, bogatstvo vrsta, Makarska

 46. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Bentoska flora zapadne obale otoka Krka

  Autori:
  Zavodnik, Nevenka (54544)
  Jaklin, Andrej (124744)
  Urednici
  Gomerčić, Hrvoje
  Naslov zbornika: Zbornik sažetaka priopćenja petog kongresa biologa Hrvatske
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1944
  ISBN/ISSN: -
  Stranice: od 318 do 319
  Skup: Peti kongres biologa Hrvatske
  Održan: od 03.10.94 do 07.10.94

 47. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Spolni ciklus kod češljače (Aequipecten opercularis, Linne) u sjevernom Jadranu

  Autori:
  Labura, Željka (117974)
  Urednici
  Gomerčić, Hrvoje
  Naslov zbornika: Zbornik sažetaka priopćenja petog kongresa biologa Hrvatske
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  Stranice: od 320
  Skup: Peti kongres biologa Hrvatske
  Održan: od 03.10.94 do 07.10.94

 48. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Enzim ugljična anhidraza u ličinkama i odraslim dagnjama Mytilus edulis Linnaeus 1758

  Autori:
  Medaković, Davor (187895)
  Lucu, Čedomil (26622)
  Urednici
  Gomerčić, Hrvoje
  Naslov zbornika: Zbornik sažetaka priopćenja petog kongresa biologa Hrvatske
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  Stranice: od 321 do 322
  Skup: Peti kongres biologa Hrvatske
  Održan: od 03.10.94 do 07.10.94

 49. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Obnavljanje školjkaša nakon masovnog pomora u jesen 1989. godine u sjevernom Jadranu

  Autori:
  Brenko, Mirjana (5382)
  Medaković, Davor (187895)
  Labura, Željka (117974)
  Zahtila, Elvis (140992)
  Urednici
  Gomerčić, Hrvoje
  Naslov zbornika: Zbornik sažetaka priopćenja petog kongresa biologa Hrvatske
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1944
  Stranice: od 322 do 323
  Skup: Peti kongres biologa Hrvatske
  Održan: od 03.10.94 do 07.10.44

 50. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Procjena utjecaja eutrofikacije na osobitosti zajednica meiofaune i nematofaune sjevernog Jadrana

  Autori:
  Travizi, Ana (164684)
  Urednici
  Gomerčić, Hrvoje
  Naslov zbornika: Zbornik sažetaka priopćenja petog kongresa biologa Hrvatske
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  Stranice: od 344 do 345
  Skup: Peti kongres biologa Hrvatske
  Održan: od 03.10.94 do 07.10.94

 51. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Obraštajno stanje kao prognoza za mogućnost izgradnje podvodnih objekata

  Autori:
  Igić, Ljubimka (16893)
  Urednici
  Gomerčić, Hrvoje
  Naslov zbornika: Zbornik sažetaka priopćenja petog kongresa biologa Hrvatske
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  Stranice: od 343 do 344
  Skup: Peti kongres biologa Hrvatske
  Održan: od 03.10.94 do 07.10.94

 52. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Utjecaj zamuljivanja na bentoske biocenoze zapadne obale otoka Krka

  Autori:
  Jaklin, Andrej (124744)
  Arko-Pijevac, Milvana
  Urednici
  Gomerčić, Hrvoje
  Naslov zbornika: Zbornik sažetaka priopćenja petog kongresa biologa Hrvatske
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  Stranice: od 346 do 347
  Skup: Peti kongres biologa Hrvatske
  Održan: od 03.10.94 do 07.10.94

 53. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Recovery of meiofauna after an anoxic stress I:Temporal distribution

  Autori:
  Travizi, Ana (164684)
  Naslov zbornika: Book of abstracts
  Mjesto: Beč, Austrija
  Godina: 1994
  Skup: 29th European Marine Biology Symposium
  Održan: od 29.08.94 do 02.09.94

 54. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Early recovery period of bivalve assemblage following the 1989 anoxia in the northeastern Adriatic Sea

  Autori:
  Brenko, Mirjana (5382)
  Jaklin, Andrej (124744)
  Naslov zbornika: Book of abstracts
  Mjesto: Beč, Austrija
  Godina: 1994
  Skup: 29th European Marine Biology Symposium
  Održan: od 29.08.94 do 02.09.94

 55. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Recovery of benthos macrofauna after an anoxic stress

  Autori:
  Jaklin, Andrej (124744)
  Naslov zbornika: Book of abstracts
  Mjesto: Beč, Austrija
  Godina: 1994
  Skup: 29th European Marine Biology Symposium
  Održan: od 29.08.94 do 02.09.94

 56. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: X-ray diffraction study of calcification processes in Ostrea edulis

  Autori:
  Medaković, Davor (187895)
  Gržeta, Biserka (14764)
  Popović, Stanko (38142)
  Brenko, Mirjana (5382)
  Plazonić, Miljenka
  Urednici
  Golić, Ljubo
  Naslov zbornika: Book of Abstracts
  Godina: 1994
  Stranice: od 57
  Skup: Third Slovenian-Croatian Crystallographic Meeting
  Održan: od 29.09.94 do 30.09.94

 57. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Ekologija stenoendemične vrste Fibigia triquetra (DC) Boiss.I Rasprostranjenost i životne forme

  Autori:
  Travizi, Ana (164684)
  Naslov zbornika: Knjiga sažetaka priopćenja
  Mjesto: Makarska, Hrvatska
  Godina: 1993
  Stranice: od 24
  Skup: Kongres Prirodoslovna istraživanja biokovskog područja.
  Održan: od 11.10.93 do 17.10.93

 58. Tip rada: Doktorska dizertacija

  Naslov: Procesi kalcifikacije ljuštura ličinačkih, mladih i odraslih školjkaša kamenica (Ostrea edulis, Linnaeus) i dagnji (Mytilus galloprovincialis, Lamarck)
  Fakultet: Institut "Ruđer Bošković" Sveučilište u Zagrebu
  Autor: MEDAKOVIĆ DAVOR
  Datum obrane: 28.06.95
  Broj stranica: 216


 59. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Procesi kalcifikacije ljuštura ličinačkih, mladih i odraslih školjkaša kamenica (Ostrea edulis, Linnaeus) i dagnji (Mytilus galloprovincialis, Lamarck)
  Fakultet: Institut "Ruđer Bošković" Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: BRENKO MIRJANA
  Datum obrane: 28.06.95
  Broj stranica: 216
  Autor: Medaković znanstveni asistent Davor
  Rad: Doktorat


 60. Tip rada: Radio emisija

  Naslov: Nova vrsta za Jadran - zelena alga Caulerpa taxifolia

  Autori:
  Zavodnik, Nevenka (54544)
  Radio postaja: Radio
  Naslov emisije: Pomorska večer
  Godina: 1995

 61. Tip rada: TV emisija

  Naslov: Caulerpa taxifolia - novi uljez u Jadransko more

  Autori:
  Zavodnik, Nevenka (54544)
  Jaklin, Andrej (124744)
  TV postaja: Regionalni HTV program
  Naslov emisije: Ljudi, more i obale
  Godina: 1995

 62. Tip rada: Rukopis

  Naslov: Cacospongionolide B, new sestertepene from the sponge Fasciospongia cavernosa

  Autori:
  De Rosa, Salvatore
  Crispino, Antonio
  De Giulio, Alfonso
  Iodice, Carmine
  Pronzato, Roberto
  Zavodnik, Nevenka (54544)

 63. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Zahtila E.: Aktivnosti uz istraživanje alge Caulerpa taxifolia
  Ustanova: Županija Istarska-Zajednica tehničke kulture
  Godina: 1995


 64. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Zahtila E.: Podmorje otoka Ćutin i njihove okoline
  Ustanova: Ekološki skup "Zeleno u plavom"
  Godina: 1992


 65. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Zavodnik D.: Životne zajednice morskog dna otoka Cresa i Lošinja
  Ustanova: Ekološki skup "Zeleno u plavom"
  Godina: 1992


 66. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Jaklin A.: Svijet tišine
  Ustanova: Nautica '94
  Godina: 1944


 67. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Zavodnik D.: Čovjek i more
  Ustanova: Nautica '94
  Godina: 1994


 68. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Zavodnik N.: Caulerpa taxifolia: A new invading algae in the Adriatic Sea
  Ustanova: The Med-Campus Programme of the European Communities
  Godina: 1995


 69. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Jaklin A.: Opisthobranchia of the Adriatic Sea
  Ustanova: The Med-Campus Programme of the European Communities
  Godina: 1995


 70. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Zavodnik D.; Survey of the benthic fauna in the Adriatic Sea
  Ustanova: The Med-Campus Programme of the European Communities
  Godina: 1955


 71. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Jaklin A.: Naselje alge Caulerpa taxifolia u Malinskoj
  Ustanova: Seminar "Caulerpa taxifolia"
  Godina: 1995


 72. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Zavodnik D.: Caulerpa taxifolia - novi uljez u Jadransko more
  Ustanova: Seminar "Caulerpa taxifolia"
  Godina: 1995


 73. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Zavodnik D.: More i podmorje Riječkog zaljeva - značajke i zaštita
  Ustanova: "Eko dossier Rijeka"
  Godina: 1992


 74. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Zavodnik N.: Bentoske alge riječkog područja
  Ustanova: Nautica '94
  Godina: 1994


 75. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Zavodnik N.,Zavodnik D.:Prelučki kutak mora
  Ustanova: Skup "Volosko - povijesni grad u suvremenoj urbanoj aglomeraciji"
  Godina: 1995MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr