Objavljeni propisi
 
 

Pregled

Pretraživanje

Posljednja promjena
2017-03-03

Klikom na ikonu pored imena stupca možete odabrati sortiranje po pojedinom stupcu. Smjer strelice određuje trenutni redoslijed sortiranja.

VrstaNazivNovo 
Odlukao o umjetničkim ostvarenjima koja su uvjet za izbor u znanstveno nastavno zvanje docent, izvanredni profesor i redoviti profesor Detalji
Odlukao osnivanju i zadaćama Vijeća za opće i umjetničko obrazovanje Detalji
Odlukao uvjetima, kriterijima i postupku za uzimanje i davanje u zakup prostora i opreme u školskim ustanovama Detalji
Odlukao imenovanju članova Odbora za etiku u znanosti i visokom obrazovanju Detalji
Odlukao osnivanju Veleučilišta "Nikola Tesla"u Gospiću Detalji
Odlukao osnivanju Veleučilišta u Šibeniku Detalji
Odlukao nastavnom Planu i programu za osnovne glazbene i osnovne plesne škole Detalji
Odlukao nastavnom planu i programu češkog jezika za srednje škole s nastavom na češkom jeziku i pismu (model A) Detalji
Odlukao nastavnom planu i programu češkog jezika za osnovne škole s nastavom na češkom jeziku i pismu (model A) Detalji
Odlukao nastavnom planu i programu mađarskog jezika za srednje škole s nastavom na mađarskom jeziku i pismu (model A) Detalji
Odlukao nastavnom planu i programu mađarskog jezika za osnovne škole s nastavom na mađarskom jeziku i pismu (model A) Detalji
Odlukao nastavnom planu i programu srpskog jezika za srednje škole s nastavom na srpskom jeziku i ćirilićnom pismu (model A) Detalji
Odlukao nastavnom planu i programu srpskog jezika za osnovne škole s nastavom na srpskom jeziku i ćirilićnom pismu (model A) Detalji
Odlukao nastavnom planu i programu talijanskog jezika za srednje škole s nastavom na češkom jeziku i pismu (model A) Detalji
Odlukao nastavnom planu i programu talijanskog jezika za osnovne škole s nastavom na mađarskom jeziku i pismu (model A) Detalji
Odlukao donošenju mreže osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova i programa obrazovanja Detalji
Odlukao nastavnom planu adventističkog vjeronauka za osnovnu školu Detalji
Odlukao uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja Detalji
Odlukao programu Hrvatskoga jezika za pripremnu nastavu za učenike osnovne i srednje škole koji ne znaju ili nedovoljno poznaju hrvatski jezik Detalji
Odlukao uvjetima korištenja službenih osobnih automobila, mobilnih telefona, redovnih zrakoplovnih linija, poslovnih kreditnih kartica, sredstava reprezentacije, te načinu odobravanja službenih putovanja Detalji
Odlukao nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja Detalji
Odlukao uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja Detalji
Odlukao pokretanju pregovora o sklapanju temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske Detalji
Odlukao pokretanju pregovora o sklapanju izmjena i dopuna kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske Detalji
Odlukao pokretanju pregovora o sklapanju izmjena i dopuna kolektivnog ugovora za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske Detalji
Odlukao pokretanju pregovora o sklapanju izmjena i dopuna kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske Detalji
Odlukao Nastavnom planu i programu Hrvatskoga jezika za tražitelje azila, azilante i strance pod supsidijarnom zaštitom starije od 15 godina radi pristupa srednjoškolskom obrazovnom sustavu i sustavu obrazovanja odraslih Detalji
Odlukao otkazivanju Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama Detalji
Odlukao sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga RepublikeHrvatske u mirovnoj operaciji u Afganistanu (isaf) Detalji
Odlukao visini dnevnice za službeno putovanje u zemlji i visini naknada za državne dužnosnike, suce i druge pravosudne dužnosnike, te ostale zaposlene koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna, a čija prava nisu uređena kolektivnim ugovorima Detalji
Prikazano 1 - 30 (od 513)